ORION Organizacja Społeczna
DOM, DESIGN, PRACA I INNE

Materiały niezbędne do budowy rurociągu

blank

Branża budowlana w Polsce podlega licznym obostrzeniom prawnym. Każdy, kto zajmuje się budownictwem, musi przestrzegać przepisów prawa, które mówią na przykład o wykorzystywaniu odpowiednich materiałów podczas budowy. Sprawa ma się tak samo, jeśli chodzi o instalacje, takie jak rurociągi. Rury stalowe przewodowe oraz inne elementy konstrukcji wszelakich rurociągów powinny być zaprojektowane w bardzo przemyślany sposób, który zapewni całemu systemowi bezpieczeństwo i stabilność. Rurociągi buduje się w dwóch wersjach. Są to rurociągi ciśnieniowe i bezciśnieniowe. Mogą one służyć do transportu wszelkiego rodzaju płynów. Przeważnie są to paliwa ciekłe, takie jak benzyna, ropa lub gaz płynny. Może to być jednak również zwykła woda lub para wodna.

Jakie rury stalowe przewodowe wykorzystuje się w gazociągach?

Rury przewodowe stosuje się przeważnie do konstruowania instalacji transportujących paliwa ciekłe. Mogą one być elementami konstrukcji przemysłowej, takiej jak elementy całego systemu maszyn w fabrykach, rafineriach lub gazowniach. W takich miejscach rury stalowe przewodowe wykorzystywane są także do przewodzenia zwykłej wody, na przykład służącej do odprowadzania ciepła. Specjalistyczne rury tego typu stosuje się także w gospodarstwach domowych, w których służą na przykład do transportowania ciekłego gazu ze zbiornika do pieca. Jako że są to wszystko dość specjalizacyjne zastosowania, to trzeba brać pod uwagę, że do produkcji rur stalowych przewodowych należy wykorzystywać odpowiednie materiał. Jest to kluczowe do tego, by uzyskać odpowiednią trwałość instalacji, a także bezpieczeństwo. W przypadku wielu rodzajów instalacji materiał, który zostanie użyty do produkcji rur, jest ściśle określony odpowiednimi ustawami i regulacjami państwowymi, które są bezpośrednio związane z normami BHP. Jest to niezwykle istotne, gdyż bezpośrednio wpływa na zakres odpowiedzialności osób, które zajmują się produkcją tego typu instalacji. Jeśli do produkcji zostaną wykorzystane materiały nieodpowiedniej jakości, które nie są odpowiednie do określonego przewodzenia określonego rodzaju cieczy, to wykonawca może ponieść z tego tytułu srogie konsekwencje.

Parametry techniczne rur stalowych przewodowych

Do produkcji rur przewodowych stosuje się stopy:

  • 15Mo3
  • 13CrMo44
  •  St37.0
  •  St37.8
  • St35.8 gr I
  • P235GH TC1

Całe rurociągi składają się z wielu, misternie zaplanowanych elementów. Poza rurami stalowymi przewodowymi trzeba jeszcze umiejętnie zaplanować wszelkiego rodzaju kolanka, trójniki, zwężki czy kołnierze. Same rury należy prawidłowo dopasować pod kątem średnicy do materiałów, które będą nimi przewodzone. To wszystko regulują odpowiednie normy, które można znaleźć w materiałach dla inżynierów lub specjalistów do spraw BHP. Rury pod kątem parametrów gabarytowych dzielą się ze względu na średnicę nominalną, zewnętrzną średnicę, wewnętrzną średnicę, a także grubość ścianki, która jest niezwykle ważna w kontekście konstrukcyjnym.