ORION Organizacja Społeczna
CZŁOWIEK I BIOSFERA

Sumatryjskim słoniom grozi wyginięcie

Jak doniosła organizacja WWF, zajmująca się powstrzymywaniem degradacji naturalnego środowiska na Ziemi, słonie żyjące dziko na Sumatrze mogą ulec wyginięciu w ciągu nastepnych 30 lat.  Przyczyną takiego stanu rzeczy jest silna dewastacja środowiska, która nadal postępuje. Obecnie na indonezyjskiej wyspie żyje na wolności 2,400 – 2,800 słoni, co oznacza, że liczba populacji tego gatunku zmniejszyła się o połowę w stosunku do 1985 roku.

Z  tego powodu Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) zmieniła klasyfikację sumatryjskich słoni z “zagrożonej” na “krytycznie zagrożoną”, przez co słonie znalazły się na górze listy gatunków zagrożonych wyginięciem. Oprócz słoniów, na liście gatunków krytycznie zagrożonej znajdują się także orangutany i nosorożce i tygrysy zamieszkujące Sumatrę.

Organizacja WWF alarmuje o potrzebę szybkiej reakcji i poprawy stanu naturalnego środowiska słoni, aby zabezpieczyc ich przyszłość na Sumatrze. W przeciwnym razie, jak donoszą naukowcy, kiedy środowisko nadal ulegać bedzie degradacji, słonie  mogą wyginąć w niespełna 30 lat.
Jedną z przyczyn niszczenia środowiska, jest stale postępujący wyrąb lasów, w miejscu których powstają plantacje rolne.

Liczba słoni na sumatryjskiej prowincji Riau, zmalała o 80 procent w ciagu niespełna 25 lat. Spowodowane to było karczowaniem lasów na potrzeby przemysłu papierniczego, a także pod uprawę olejowców.

IUCN podając motywy zmiany klasyfikacji zagrożenia gatunku napisała, że najmniejsze azjatyckie słonie straciły niemal 70 procent swojego naturalnego środowiska, oraz, że ich populacja zmniejszyła sie o połowę w ciągu jednego pokolenia. Mimo, że słonie znajdują się pod ochroną indonezyjskiego prawa, 85 procent zamieszkiwanych prez nich terenów nie jest strzeżone ponieważ znajduje sie poza oficjalnym terenem ochronnym.

Źródło: AFP Agency

Przeczytaj także

Przyjaciel czy wróg? Słonie decydują po głosie

Anna Śnieżyńska