ORION Organizacja Społeczna

Autor : Aleksandra Mroczko

Aleksandra Mroczko
2 Artykuły
"Wierzę, że harmonia i równowaga jest stanem najbardziej sprzyjającym temu, co nazywamy szczęściem. Towarzyszę w osiąganiu jej poprzez coaching i szkolenia". Aleksandra Mroczko z wykształcenia jest psychologiem. Jako coach uzyskała certyfikację międzynarodowej organizacji ICF. Na swoim koncie ma kilka tysięcy godzin pracy indywidualnej i grupowej oraz niejeden z sukcesem rozpoczęty biznes.