Skip to content Skip to footer
media terroryzm niebezpieczny mezalians

Media a terroryzm: Niebezpieczny mezalians

Podczas jednego ze spotkań promujących cykl reportaży zawartych w książce pt. „Tragarze śmierci” jej autor- Witold Gadowski postawił tezę, że nowoczesny terroryzm, ściśle powiązany z funkcjonowaniem rynku medialnego, miał swój początek podczas masakry,…
antykultura milczenia

Antykultura milczenia

Podczas krótkiej rozmowy, którą prowadziliśmy z Anią oraz Alanem, pojawił się wątek milczącego przyzwolenia dla przemocy. Sytuacji, w której jesteśmy świadkami krzywdy wyrządzanej drugiej osobie, a pomimo tego decydujemy się na milczenie.