ORION Organizacja Społeczna

Autor : Łukasz Zając

Łukasz Zając
2 Artykuły
Od niemal dziesięciu lat realizuje zagadnienia z zakresu prewencji kryminalnej i profilaktyki. Bada wpływ mediów na społeczeństwo. Skraca dystans pomiędzy pomysłem a jego realizacją.