ORION Organizacja Społeczna

Autor : Nauka w Polsce

Nauka w Polsce
Nauka w Polsce to największy ogólnodostępny serwis informacyjny poświęcony polskiej nauce. Głównym zadaniem jest upowszechnienie wiedzy o dokonaniach polskich naukowców i popularyzowanie ich osiągnięć, m.in. w obszarze innowacyjności. Misją serwisu jest także promocja osiągnięć polskich naukowców w kraju i na świecie i działanie na rzecz zwiększenia rozpoznawalności.