ORION Organizacja Społeczna
DESIGN, DOM, PRAWO I INNE

Certyfikat ISO 14001:2015 – nowe wymagania oraz zmiany

blank

W obliczu co i raz pojawiających się informacji o kolejnych katastrofach ekologicznych i skutkach globalnego ocieplenia coraz częściej ludzie przykładają wagę do ekologicznego stylu życia.

Eko filozofia przejawia się nie tylko w zmianie dotychczasowych zachowań konsumentów – zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszą się produkty spożywcze oznaczone symbolami poświadczającymi ich ekologiczne pochodzenie, ale także wspieraniem działań wyłącznie tych firm, które nie przyczyniają się do degradacji środowiska naturalnego.

Bowiem to właśnie w rękach ludzkości leżą dalsze losy ziemskiego ekosystemu oraz przyszłość kolejnych pokoleń. Duża odpowiedzialność leży także po stronie przedsiębiorców, którzy muszą spełnić szereg wymagań dotyczących odpowiedzialności wobec otoczenia. Jak skutecznie zarządzać tym procesem? Chociażby za pomocą modelu systemu zarządzania środowiskowego opierającego się o wymagania normy ISO 14001:2015 (więcej: https://pakulaconsulting.pl/certyfikat-ISO-45001-2018).

Certyfikat ISO 14001:2015 – równowaga pomiędzy środowiskiem, ekonomią i społeczeństwem

ISO 14001:2015 to 3 już nowelizacja normy, której ostatnia wersja pochodzi z 2004 roku. Certyfikat ISO 14001:2015 ma za zadanie przede wszystkim ściślej powiązać ze sobą System Zarządzania Środowiskowego (a więc koordynację działań na rzecz ochrony środowiska takich jak nadzór oraz ograniczenie wpływów na nie związanych z procesami, wyrobami bądź usługami danej firmy), z codziennym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Zrównoważony rozwój i poszanowanie środowiska naturalnego, to czynniki które zgodnie z systemem zarządzania środowiskowego powinien mieć na względzie każdy przedsiębiorca prowadzący swój biznes. Osiągnięcie stanu równowagi pomiędzy środowiskiem, społeczeństwem i ekonomią, to działanie mające na celu zaspokojenie potrzeb obecnych oraz przyszłych pokoleń.

Znowelizowana norma 14001:2015 charakteryzuje się także zmianą struktury wymagań i tak oto obejmuje ona 7 grup:

  • kontekst działania organizacji – analiza otoczenia mająca na celu rozpoznanie uwarunkowań w jakich funkcjonuje firma;
  • przywództwo – większe oczekiwania wobec naczelnego kierownictwa w zakresie przywództwa oraz zaangażowania;
  • planowanie;
  • narzędzia wsparcia – wykorzystywanie projektowania środowiskowego jako narzędzia rozwoju;
  • działania operacyjne;
  • ocena wyników – gotowość do wykazania w każdym momencie statusu zgodności środowiskowej z wymaganiami prawnymi;
  • doskonalenie – używanie wskaźników efektywności środowiskowej w ciągłym doskonaleniu;

Certyfikat ISO 14001:2015 – istotne zmiany

W zapisach normy największy nacisk został położony na kontekst działania organizacji, a więc dostosowywanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem do jego otoczenia oraz uwzględnienie perspektywy całego cyklu życia wyrobów i usług, a tym samym rozważenie które etapy ich cyklu życia podlegają wpływowi przedsiębiorstwa.

Istotną zmianą jest także rezygnacja z obowiązku dokumentowania procedur – przykładanie mniejszej wagi do tworzenia dokumentacji SZŚ tym samym wpisuje się w założenie, iż są one narzędziem do optymalizacji oddziaływania na środowisko i minimalizacji ryzyka, a nie jego zasadniczym elementem.

Przy otrzymaniu oraz wdrażaniu Certyfikatu ISO 14001:2015  warto zgłosić się po pomoc do profesjonalistów, taką usługę oferuje m.in. firma Pakuła Consulting, którzy może pochwalić się 100% zdawalnością.

Przeczytaj także

Podejście do COVID-19 może pomóc w walce ze zmianami klimatu

Alan O. Grinde

Lepiej, gdy kupujesz mniej niż robisz eko-zakupy – dla naszej planety i Twojego szczęścia

Anna Tomb

Punkt bez powrotu – Amazonia może zniknąć w ciągu 50 lat

Alan O. Grinde

Dom napędzany słońcem – ekologiczne źródło energii

Autor Zewnętrzny

60 minut pedałowania i prąd na cały dzień. Skusisz się?

Alan O. Grinde

Połowa planety powinna pozostać nietknięta – aby ratować gatunek ludzki

Alan O. Grinde