ORION Organizacja Społeczna
DOM, DESIGN, PRACA I INNE

Co drugi przedsiębiorca docenia wynajem długoterminowy

Ponad 48 proc. badanych MŚP dostrzega potencjalne korzyści płynące z usług wynajmu długoterminowego aut. Nie zależy to od wielkości posiadanej floty pojazdów – wynika z raportu Instytutu Keralla Research przeprowadzonego na zlecenie Carefleet S.A .

Ofertowanie CFM dociera do MŚP

Przedsiębiorcy zazwyczaj starają się prowadzić swój podstawowy biznes bez zbędnych utrudnień i kosztów związanych z posiadaniem pojazdów. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które użytkują samochody służbowe coraz częściej decydują się na wynajem długoterminowy – leasing operacyjny uzupełniony o usługi dodatkowe. Badanie Kerella Research wykazało, że ponad 34 proc. ankietowanych firm miało okazję zapoznać się z ofertą wynajmu długoterminowego pojazdów. Ponad 33% firm odpowiedziało, że “raczej nie spotkało się z ofertami wynajmu”, natomiast 27% jest przekonanych, że “nigdy nie miało z nimi do czynienia”.

Percepcja ceny za usługę wynajmu długoterminowego

W ostatnim czasie zauważalne jest kierowanie oferty firm CFM do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które w codziennej pracy używają pojazdów służbowych. MŚP są  znaczącą grupą wśród podmiotów polskiej gospodarki, nie dziwi zatem, że firmy CFM właśnie tam skupiają swoje zainteresowanie. Analizując odpowiedzi firm, które miały okazję zapoznać się z ofertami wynajmu długoterminowego, ponad 24% stwierdziło, że cena usług wydawała się atrakcyjna, natomiast około 33% odpowiedziało, że była ona zbyt wysoka. 16,7% firm udzieliło informacji, że cena była “raczej nieatrakcyjna”, natomiast 26% nie było w stanie jednoznacznie się wypowiedzieć, co sugeruje brak dostatecznej wiedzy do oceny zakresu ofert.

Korzyści z wynajmu w ocenie MSP

Liczna grupa, bo aż 48% wszystkich ankietowanych firm z sektora MŚP, które mają świadomość czym jest usługa CFM, dostrzega wymierne korzyści wynikające z korzystania z niej. Odsetek podmiotów pozytywnie oceniających wynajem, jest największy wśród firm posiadających od 11 do 20 pojazdów i wynosi w tej grupie ponad 63%. Różnica ilościowa w stosunku do grupy posiadającej od 1 do 5 pojazdów (w tym przypadku około 50% dostrzega korzyści) wynika z faktu, że większa ilość pojazdów generuje większą ilość pracy, która musi być poświęcona na bieżącą obsługę floty. Różnica jest jednak na tyle niewielka, że można stwierdzić brak istotnie dużego wpływu ilości posiadanych pojazdów na dostrzeganie korzyści z usługi CFM. Nieco inaczej było jeszcze kilka lat temu, wówczas zauważaliśmy taką korelację. Grupa niedostrzegająca na dzień dzisiejszy istotnych korzyści z wynajmu – ok 43% ankietowanych, świadczy o dużym wyzwaniu, przed jakim stoją dostawcy usług CFM chcący dotrzeć do polskiego rynku MŚP.

W przeprowadzonej ankiecie zadaliśmy również pytania, które dotyczyły rodzaju dostrzeganych korzyści. Przedstawiciele sektora MŚP najwięcej razy wskazali oszczędność czasu (50,6%), na drugim miejscu była możliwość cyklicznej, bezproblemowej wymiany pojazdów na nowe po zakończeniu kontraktu (42,1%). Biorąc pod uwagę możliwość wskazywania kilku odpowiedzi, w dalszej kolejności uplasowały się możliwość korzystania z usług dodatkowych oraz fakt, że korzystając z CFM nie trzeba delegować osoby do zajmowania się samochodami firmowymi.

Bartosz Olejnik

Dyrektor Sprzedaży, Carefleet S.A.

Przeczytaj także

Bezkierowcowe samochody gotowe, aby wjechać na nasze drogi

Alan O. Grinde

Jak bardzo jesteśmy skłonni zastąpić samochód rowerem?

Anna Tomb

Małe mikroroboty ciągnące samochód

Alan O. Grinde

Kroki do ocalenia planety. Co my możemy robić codziennie, aby pomóc wygrać

Alan O. Grinde

5 wtop świata nauki i techniki ostatniej dekady

Alan O. Grinde

Warsztat samochodowy w internecie. Jak rozreklamować, by nie przepłacić?

PROFIT24