ORION Organizacja Społeczna
DESIGN, DOM, PRAWO I INNE

Czy opieka nad chorym dzieckiem przerywa urlop wypoczynkowy pracownika?

blank

(DOMINIKA ADAMCZYK) Jeżeli zatem pracownik w czasie urlopu wypoczynkowego będzie zmuszony opiekować się chorym dzieckiem, to nawet jeżeli z tego powodu nie będzie mógł korzystać z niemalże całego urlopu wypoczynkowego, to czas ten nie zostanie mu odliczony od urlopu wypoczynkowego i przesunięty na termin późniejszy z nim uzgodniony, ponieważ taka przyczyna przerwania urlopu nie została wymieniona w art. 166 k.pr. 

W art. 166 k.pr. jako przyczynę przerwania urlopu wskazuje się “czasową niezdolność do pracy wskutek choroby”. W literaturze tematu podkreśla się, iż w art. 166 k.pr. chodzi wyłącznie o chorobę samego pracownika, a nie członka jego rodziny (także zatem dziecko).

WYJAŚNIENIE:

Przyczyny powodujące przerwanie rozpoczętego urlopu wypoczynkowego wymienione zostały w art. 166  k.pr. W myśl tego przepisu – część urlopu niewykorzystaną z powodu:

  • czasowej niezdolności do pracy wskutek chorobyodosobnienia w związku z chorobą zakaźną
  • odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcyurlopu macierzyńskiego

pracodawca obowiązany jest udzielić w terminie późniejszym.

Przyczyny powodujące przerwanie udzielonego i wykorzystywanego już urlopu nie są takie same, jak przyczyny przesunięcia urlopu  na termin póżniejszy wskazane w art. 165 k.pr. (ta norma bowiem  wymienia je przykładowo dodając słowo : “w szczególności”). Natomiast przyczyny wskazane w art. 166 k.pr. stanowią zamknięty katalog, który nie może być uzupełniany . Należy zatem przyjąć, że urlop nie ulega przerwaniu z innych przyczyn niż wymienione wprost w art. 166 k.pr. Jest to o tyle istotne, że skutkiem przerwania urlopu jest obowiązek pracodawcy udzielenia niewykorzystanego urlopu w innym terminie. W literaturze tematu podkreśla się, iż w art. 166 k.pr. chodzi wyłącznie o chorobę samego pracownika, a nie członka jego rodziny (także zatem dziecko). Z tego powodu nie przerywają urlopu także okoliczności uzasadniające udzielenie zwolnienia od pracy na podstawie przepisów rozporządzenia z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy, jak np. śmierć członka rodziny, ślub pracownika czy urodzenie się pracownikowi dziecka. W takich przypadkach bowiem pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy – jeżeli ma w tym czasie świadczyć pracę. Jeśli nie musi świadczyć pracy (bo korzysta z urlopu), nie ma potrzeby udzielania okolicznościowego zwolnienia od pracy.

Stan na dzień: 17.08.2011 r.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl (numer seryjny:536a6664-56c4-45e2-9e3c-66c25bef4303)


 

Przeczytaj także

Płód słucha, dziecko pamięta

Anna Śnieżyńska

Generatory mocy uruchomione – start projektu TERAWAT

Alan O. Grinde

Weekend z dzieckiem w Warszawie – atrakcje dla najmłodszych

Autor Zewnętrzny

Gotowanie dla najmłodszych – Lubelskie Smaki Junior

Alan O. Grinde

25 rzeczy, których nie powinniśmy mówić do dzieci

Alan O. Grinde

Niektóre kobiety odczuwają kopnięcia płodu nawet lata po porodzie

Alan O. Grinde