Nigdy nie było ważniejszego czasu, aby edukować społecznie

Nie ma demokracji bez rzetelnej informacji oraz edukacji

Niewidzialna ręka przemocy

Kampania informacyjno-społeczna uwrażliwiająca na przemoc społeczną stosowaną wobec dzieci i młodzieży

Field recording

Podejmujemy działania mające na celu archiwizację dziedzictwa akustycznego naszego kraju oraz rozwój turystyki dźwiękowej