ORION Organizacja Społeczna
DESIGN, DOM, PRAWO I INNE

Jak powinna wyglądać pieczątka firmowa?

blank

(ZBIGNIEW UGOREK) Pieczątka firmowa powinna zawierać pełną nazwę firmy i dane (imię i nazwisko) właściciela. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ustawodawca wymaga, by w nazwie firmy znalazło się imię i nazwisko właściciela, więc wymóg ten spełniamy niejako automatycznie, podając pełną nazwę firmy.

Pieczątka powinna zawierać także adres siedziby firmy (ulicę, nr lokalu, kod pocztowy i miejscowość).

Warto także umieścić na pieczątce numery NIP i REGON – które w odbitce średniej wielkości automatów mieszczą się w jednym wierszu.

Jeśli chodzi o zakres formalny ? są to wszystkie niezbędne informacje.

Jednakże dobrym zwyczajem jest umieszczenie na pieczątce numeru telefonu: wielu przyszłych kontrahentów z pewnością po niego sięgnie. Zauważyłem, że praktycznie każda licząca się firma umieszcza numer telefonu na pieczęci.

Również dobrym zwyczajem jest umieszczenie adresu strony www i kontaktu e-mailowego (jeśli wygląda profesjonalnie np.: biuro@nazwatwojejfirmy.pl. Sugeruję nie umieszczać e-maili w stylu zenek123_1975@nazwaportalu.pl). Posiadanie strony firmowej jest prawie, a w najbliższej przyszłości będzie -standardem. Wielu naszych przyszłych kontrahentów sięgnie po adres www naszej firmy – choćby po to, aby sprawdzić, jak wygląda nasza strona internetowa. Podanie adresów www jest też doskonałą formą autoreklamy.

Prawidłowa pieczątka firmy powinna więc wyglądać następująco:

NAZWAFIRMY
IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA
ADRES, KOD POCZTOWY, MIASTO
NUMER NIP I REGON
TELEFONY
ADRES(y)WWW, ADRES E-MAIL

W/w dane powinny służyć jako wzór, natomiast ich rozmieszczenie może być zupełnie różne: np. w mojej pieczątce firmowej 4 adresy www portali, które prowadzę zawarłem po prawej stronie przy krawędzi odbitki, obok danych formalnych. Wygląda to dość oryginalnie – adresy www od razu rzucają się w oczy (taki był zamierzony efekt).

Powyższy tekst powstał na bazie moich kilkuletnich obserwacji w prowadzeniu internetowego punktu wyrobu pieczątek.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl (numer seryjny:536817c3-14cc-488d-a036-04a65bef4303)