Jak śmieci wpływają na zdrowie i życie zwierząt?

Problem zaśmiecania lasów, mórz i oceanów, składowania śmieci w niedozwolonych miejscach, przybiera coraz silniejszą skalę. Niewłaściwa gospodarka odpadami powoduje zanieczyszczenie powietrza, gleb, wód gruntowych i powierzchniowych. W związku z tym należy zapobiegać ich powstawaniu lub ograniczać ilość odpadów oraz ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Śmieci znajdują się niemal wszędzie – w głębi lasu, przy przydrożnych pasach drogowych, przy zbiornikach wodnych itp. Skutki takiego stanu rzeczy są przerażające – zwierzęta giną przez ludzką bezmyślność.

Śmieci w lasach, morzach i oceanach, czyli zaśmiecanie środowiska naturalnego

W lasach często powstają dzikie wysypiska śmieci, które niosą poważne zagrożenia dla środowiska naturalnego, zwłaszcza dla żyjących tam zwierząt. Stworzenia te często mylą śmieci z pokarmem i często je połykają. Podobnie sytuacja wygląda w morzach i oceanach. Ryby i inne zwierzęta morskie połykają plastikowe torebki, czy też odłamki szkła, które powodują okaleczenia, a nawet prowadzą do śmierci. Oddziaływanie śmieci na środowisko naturalne, zwłaszcza na zwierzęta, jest ogromnym problemem.

Zachodzące zmiany w środowisku naturalnym spowodowały zniknięcie z naszego globu wielkiej liczby zwierząt. Zanieczyszczanie rzek oraz jezior ściekami przemysłowymi i komunalnymi, skutkuje lawinową zagładą ryb i innych zwierząt wodnych. Zanieczyszczenia powietrza przez różne gazy i pyły wydobywające się z urządzeń przemysłowych, a także przez gazy spalinowe samochodów, które są ogromnie szkodliwe nie tylko dla ludzi, ale również dla roślin i zwierząt.

Wywóz śmieci na wyznaczone wysypiska

Niestety niski poziom świadomości przyrodniczej społeczeństwa powoduje bardzo wolny postęp w zakresie ochrony środowiska. Mieszkańcy domów jednorodzinnych, oszczędzając na opłatach, spalają śmieci nadające się do recyklingu albo wywożą śmieci do lasu, nie zdając sobie sprawy z tego, jak wysoce szkodliwe ma to konsekwencje dla nich i ich rodzin, nie wspominając już o zwierzętach i innych organizmach żywych. Jak najszybciej powinno się więc podjąć walkę z plagą śmieci w lasach. Tu ogromną rolę odgrywają władze gminne, które powinny nakładać surowe kary za umyślne zanieczyszczanie środowiska naturalnego.

Ochrona środowiska przyrodniczego opiera się w dużej mierze na właściwym gospodarowaniu odpadami (segregacja i wywóz śmieci). Odpady powinny być wywożone na wysypiska śmieci, czyli w specjalnie wyznaczone miejsce składowania odpadów, odpowiednio zlokalizowane i urządzone zgodnie z przepisami prawa.

Bardzo niebezpieczne dla wodnego świata roślinnego i zwierzęcego jest też zakwaszanie wód. Szereg niedogodności i strat pociąga za sobą twardość wody. W związku z tym, oprócz wywozu śmieci, równie ważną rolę odgrywają oczyszczalnie ścieków, których zadaniem jest oczyszczenie ścieków komunalnych i przemysłowych, zawierających głównie substancje organiczne oraz szkodliwe substancje chemiczne, zanim zostaną odprowadzone do rzeki, jeziora lub gruntu.
Miejmy nadzieję, że stan gospodarki odpadami w naszym kraju za parę lat będzie o wiele lepszy niż obecnie. Wszystko zależy od edukacji i świadomości ekologicznej społeczeństwa, które jest odpowiedzialne za właściwe segregowanie odpadów, które tak licznie produkuje każdego dnia. Zdrowie i życie zwierząt jest w naszych rękach. Zróbmy więc wszystko, by nie stwarzać zagrożenia dla tych niewinnych stworzeń.

Podziel się:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
TAGI:
Autor Zewnętrzny

Autor Zewnętrzny

Treść materiałów nadesłanych przez osoby lub firmy nie związane na stałe z naszą organizacją.
CZY DLA CIEBIE RÓWNIEŻ JEST
WAŻNE TO O CZYM CZYTASZ?

Nigdy nie było ważniejszego czasu, aby edukować społecznie

ORION Organizacja Społeczna tworzy Publikacje dla osób, które cenią wiedzę opartą na dowodach i sprawdzonych źródłach. Naszym celem jest budowanie świadomego społeczeństwa, dlatego nasze materiały zawsze będą z darmowym dostępem. Jeśli możesz wesprzyj nas dzisiaj, przekazując darowiznę, którą możesz odliczyć od podatku oraz udostępniaj nasze Publikacje swoim przyjaciołom.

Numer konta (Nest Bank)

92 2530 0008 2041 1071 3655 0001

Skip to content