Skip to content Skip to footer

Prawidłowo przygotowany wykop pod zbiornik betonowy może zapewnić inwestorowi bardzo długą oraz bezproblemową eksploatację instalacji oraz zaoszczędzenie kosztów związanych z ewentualnymi jej poprawkami.

Lokalizacja wykopu

Podczas prac nad wykopem należy pamiętać o jego właściwej lokalizacji, spełniającej wymagania kwestii prawnej. Należy także zachować odległość minimum 15 metrów od ujęcia wody pitnej w postaci studni na terenie gospodarstwa. Następnie odległość zbiornika na szambo od najbliższej drogi i granicy działki nie powinna być mniejsza niż 2 metry. Według ogólnie przyjętych przepisów prawa zbiornik powinien także znajdować się w odległości minimum 1.5 metra od rur wodociągowych i gazowych, natomiast w kwestii przewodów elektrycznych odległość nie może być mniejsza niż 0. 8 metra. Podczas wykonywania prac nad wykopem należy także pamiętać, by wybrana lokalizacja ułatwiała montaż oraz późniejszą eksploatację.

Odległość zbiornika betonowego na szambo od domu powinna być jak najbardziej możliwie mała, ponieważ przy instalacjach powyżej 20 metrów bardzo często występuje ryzyko zmniejszenia się drożności rur spowodowanej gromadzeniem się osadów z zanieczyszczeń, a także istnieje spore ryzyko ochładzania nieczystości. Lokalizacja wykopu powinna umożliwić bezproblemowy montaż zbiornika betonowego a także łatwość dojazdu wozu asenizacyjnego, tzw. szambiarki.

Właściwe wykonanie wykopu pod szambo betonowe

Najważniejszą kwestią jest wykonanie wykopu na trwałym podłożu, który będzie gwarantował brak późniejszego osiadania konstrukcji betonowej, a także należy szczególnie sprawdzić poziom wód gruntowych, aby uniemożliwić późniejsze występowanie zjawiska wypychania zbiornika z wykopu pod ciśnieniem wód z gruntu. Kolejną bardzo istotną kwestią, która musi zostać spełniona, to właściwy spadek poziomu rur doprowadzających nieczystości do zbiornika. W przyjętych normach spadek ten musi wynosić około 1.5-3%, czyli 1.5-3 cm na jeden bieżący metr. Aby uniknąć pęknięcia zbiornika, dno wykopu musi być idealnie i odpowiednio wypoziomowane. Wykop pod szambo betonowe musi być wykonywane tego samego dnia, co transport i montaż zbiornika na szambo, by uniknąć osuwania się ścian wykopu, którego wymiary powinny być o 50 cm większe od ścian zewnętrznych szamba.

jaki wykop pod szambo betonowe 2

Wymiary wykopu pod szambo w zależności od pojemności zbiornika (na przykładzie szamb betonowych marki IRPOL)

Na podstawie: https://szambabetonowe.expert/

  • Szambo 4m3 – wymiary wykopu to 3, 00 x 2, 50 x 1, 70
  • Szambo 5m3 – wymiary wykopu to 3, 00 x 2, 50 x 1, 95
  • Szambo 6m3 – wymiary wykopu to 3, 00 x 2, 50 x 2, 10
  • Szambo 8m3 – wymiary wykopu to3, 50 x 3, 00 x 2, 00
  • Szambo 10m3 ( niskie) – wymiary wykopy to 4, 00 x 3, 00x 2, 05
  • Szambo 10m3 ( wysokie) – wymiary wykopu to 3, 50 x 3, 00 x 2, 40
  • Szambo 12m3 – wymiary wykopu to 4, 00 x 2, 90 x 2, 40.

Osadzenie betonowego zbiornika na szambo

Osadzanie jest procesem mającym na celu umiejscowienie oraz zabezpieczenie zakupionego szamba w przygotowanym dla niego wykopie. Kolejnym krokiem jest wypoziomowanie konstrukcji oraz podłączenie instalacji odprowadzającej i doprowadzającej do zbiornika betonowego. Czasami mogą pojawić się różnice między średnicami rur i wpustów, dlatego stosowane są w takiej sytuacji redukcje oraz kontrole szczelności. Zbiorniki bezodpływowe są konstrukcjami monolitycznymi, charakteryzującym się jednolitym odlewem szamba, które oparte jest o solidnie wykonaną konstrukcję zbrojną szamba. Dzięki takiemu rozwiązaniu zbiorniki posiadają wieloletnią trwałość oraz szczelność, aczkolwiek dla bezpieczeństwa zaleca się sprawdzenie stanu połączeń hydraulicznych oraz zastosowanych redukcji podczas osadzania zbiornika w wykopie. Jako zamknięcie zbiornika, montuje się za pomocą specjalistycznych klejów gwarantujących szczelność górną płytę, która zabezpiecza całość konstrukcji oraz zawartości. Po upływie 12 lub 24 godzin od montażu, można już całkowicie zasypać zbiornik betonowy szambowy. Należy nie zagęszczać danego zbiornika mechanicznie. Po całkowitym zasypaniu konstrukcji, konieczne jest sprawdzenie spoin, dokonanie próby szczelności szamba, a także trwałości podłączeń do niego.

MAMY NADZIEJĘ, ŻE PODOBA CI SIĘ TO CO CZYTASZ...

Nigdy nie było ważniejszego czasu, aby edukować społecznie

ORION Organizacja Społeczna tworzy Publikacje dla osób, które cenią wiedzę opartą na dowodach i sprawdzonych źródłach. Naszym celem jest budowanie świadomego społeczeństwa, dlatego nasze materiały zawsze będą z darmowym dostępem. Jeśli możesz wesprzyj nas dzisiaj, przekazując darowiznę, którą możesz odliczyć od podatku oraz udostępniaj nasze Publikacje swoim przyjaciołom.

Nasze Publikacje mogą być rozpowszechniane na podstawie licencji: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0)

Icon
Icon
Icon
Icon