Skip to content Skip to footer
MARKETING SPOŁECZNY

Poznaj nasze kampanie

W obecnych czasach istnieje wyjątkowa potrzeba rzetelnego informowania, edukacji społecznej, jak również działań przeciwko niesprawiedliwości, przemocy, dyskryminacji, a także na rzecz ochrony środowiska. W tym celu prowadzimy działania na rzecz wzrostu wiedzy, zmiany myślenia i zachowania wobec problemów społecznych.

Dołącz do nas i zaangażuj się w naszą misję!

Niewidzialna ręka przemocy

KAMPANIA INFORMACYJNO-SPOŁECZNA
Nasze działania skupiają się na uwrażliwieniu na przemoc psychiczną stosowaną głównie wobec dzieci i młodzieży, edukacji społecznej w tym zakresie oraz przeciwdziałaniu skutkom i przyczynom przemocy

#maszwsparcie

KAMPANIA REAKCYJNO-INFORMACYJNA NA RZECZ KOBIET
Żyjemy w kraju, w którym kobiety codziennie mierzą się z niesprawiedliwością, uprzedzeniami, stereotypami, przemocą czy innymi formami dyskryminacji społecznych.
Skip to content