Komórki mózgowe z moczu

Uryna może być wykorzystana jako źródło komórek mózgowych, służących do badań niektórych z chorób, a pewnego dnia może zostać wykorzystana w terapii i dalszych badaniach chorób neurodegeneracyjnych. Naukowcy znaleźli sposób, aby skłonić komórki usuwane w moczu do przekształcania się w możliwe do wykorzystania neurony. Naukowcy opublikowali swoje odkrycia w magazynie Nature Methods. Technika ta nie obejmuje embrionalnych komórek macierzystych, które wiąże się z ryzykiem podczas transplantacji, takim jak rozwój nowotworów. Nowa metoda wykorzystuje zwykłą obecność komórek w urynie i przekształca je w nerwowe komórki prekursorowe (zwane również progenitorowymi, komórki macierzyste tkanek), z których tworzą się komórki mózgowe. Komórki te mogą pomóc w tworzeniu odpowiednio dopasowanych komórek dla konkretnych pacjentów. Otrzymanie ich jest znacznie szybsze niż z użyciem innych dostępnych obecnie metod.

Naukowcy często reprogramowali wyhodowane komórki krwi i skóry w indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (iPS), które mogą uformować każdą inną komórkę w ciele. Uryna jest jakkolwiek znacznie łatwiej dostępnym źródłem.

Poprzednio wykorzystywano retrowirusy, aby umieścić omnipotencjalne geny w komórkach. Powoduje to zmianę genetyczną komórek i czyni je mniej przewidywalnymi. Zamiast tego opracowania, podczas niniejszych badań wprowadzono geny, stosując wektory genetyczne, które nie włączają się do genomu komórkowego.

Nie pomiń naszych istotnych materiałów
Zapisz się do grupy na ulubionym komunikatorze

W ten sposób reprogramowane komórki przypominają komórki iPS zaledwie po 12 dniach, co stanowi połowę czasu potrzebną do przygotowania takich komórek obecnymi metodami. Kiedy hodowane są w dalszym ciągu, kolonia ich przyjmuje kształt rozety, który jest znany dla neuronowych komórek macierzystych. W warunkach laboratoryjnych te przeprogramowane komórki były w stanie pracować jako neurony. Komórki zostały przeszczepione do mózgów nowo narodzonych szczurów i nie powodują żadnych zmian i guzów. Cztery tygodnie po przeszczepieniu, komórki przybrały kształt, jak i markery molekularne neuronów.

Słowniczek:

Retrowirusy (Retroviridae) – rodzina wirusów RNA (ich materiał genetyczny zawarty jest w kwasie rybonukleinowym), które przeprowadzają proces odwrotnej transkrypcji. Wywołują wiele chorób, nowotwory, AIDS. (Wikipedia)

Wektor genetyczny – wykorzystywana powszechnie w inżynierii genetycznej, niewielka cząsteczka DNA (taka jak plazmid czy DNA wirusów), służąca wprowadzeniu żądanej sekwencji DNA do komórki. (Wikipedia)

Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste – komórki iPS (ang. iPSC – induced pluripotent stem cells) – rodzaj pluripotencjalnych komórek macierzystych, które zostały sztucznie otrzymane z nie-pluripotentnych komórek. Komórki iPS są podobne do naturalnych pluripotencjalnych komórek macierzystych (takich jak komórki embrionalne) pod wieloma względami, takimi jak np.: ekspresja genów, białek i receptorów, okres podziału, morfologia oraz możliwości różnicowania, jednak ich właściwości i podobieństwa są wciąż analizowane. (Wikipedia)

Marker molekularny – związek chemiczny, którego stwierdzenie w analizowanej próbce tkanki wskazuje na pewien stan układu, np. chorobę. Często niemożliwe jest określenie bezpośrednie pewnego schorzenia. Jednak jeśli wystąpi zaburzenie homeostazy w osoczu krwi, moczu lub innych wydzielinach, pojawiają się pewne substancje lub następuje ich zanik. Są to właśnie markery, po oznaczeniu których można z pewnym prawdopodobieństwem oszacować wystąpienie danego schorzenia. (Wikipedia)

Źródło: BBC, Nature Methods

Uważasz, że to istotny temat? Podziel się nim ze znajomymi.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
CZY DLA CIEBIE RÓWNIEŻ JEST
WAŻNE TO O CZYM CZYTASZ?

Nigdy nie było ważniejszego czasu, aby edukować społecznie

ORION Organizacja Społeczna tworzy Publikacje dla osób, które cenią wiedzę opartą na dowodach i sprawdzonych źródłach. Naszym celem jest budowanie świadomego społeczeństwa, dlatego nasze materiały zawsze będą z darmowym dostępem. Jeśli możesz wesprzyj nas dzisiaj, przekazując darowiznę, którą możesz odliczyć od podatku oraz udostępniaj nasze Publikacje swoim przyjaciołom.

TAGI

Numer konta (Nest Bank)

92 2530 0008 2041 1071 3655 0001