Skip to content Skip to footer

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Źródłach Energii Odnawialnej. Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, zarówno praktycznej i teoretycznej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań rozproszonych. Realizując cele Olimpiady młodzi ludzie mogą wzbogacić swoją wiedzę ekologiczną, a tym samym przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego, i rozwoju polskiego sektora energetyki odnawialnej.

Uczestnik musi wykazać się wiedzą m.in. w tematach takich jak:

  • Energia słoneczna w tym fotowoltaika;
  • Energia wiatrowa;
  • Energia wodna;
  • Biomasa w OZE;
  • Przedsiębiorczość i aspekt społeczny w produkcji energii z OZE;
  • Ochrona środowiska;
  • Zrównoważony rozwój OZE;
  • Zagadnienia legislacyjne oraz możliwości dofinansowania projektów związanych z OZE.

Ponadto uczestników wszystkich etapów obowiązuje znajomość aktualnych treści czasopism ekologicznych, ponieważ zawarte w nich wiadomości specjalistyczne będą wykorzystywane podczas poszczególnych etapów Olimpiady.

W Olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, młodzi rolnicy posiadający lub współgospodarujący w gospodarstwie rolnym oraz właściciele gospodarstw agroturystycznych. Limit wiekowy uczestników od 17 do 35 lat.

Finał Wojewódzki odbędzie się 30 stycznia 2015 r. w Białej Podlaskiej w Starostwie Powiatowym. Pięciu laureatów będzie reprezentować województwo lubelskie w Finale Krajowym, podczas Targów Energetyki Prosumenckiej i Odnawialnych Źródeł Energii “PROSUMENT” w Sosnowcu. W finale wojewódzkim przewidziane są atrakcyjne nagrody oraz możliwość reprezentowania województwa lubelskiego podczas Finału Krajowego.

Inicjatorem i organizatorem Olimpiady Wiedzy o Źródłach Energii Odnawialnej jest Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej. Patronat naukowy nad Olimpiadą sprawuje Zakład Paliw i Energii Odnawialnych przy Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Zgłoszenia należy przesyłać do 20.01.2015 r. drogą elektroniczną na e-mail zmwlublin@gmail.com, faxem (81) 5325840 , pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Związek Młodzieży Wiejskiej, ul. Karłowicza 4/302, 20-027 Lublin.

MAMY NADZIEJĘ, ŻE PODOBA CI SIĘ TO CO CZYTASZ...

Nigdy nie było ważniejszego czasu, aby edukować społecznie

ORION Organizacja Społeczna tworzy Publikacje dla osób, które cenią wiedzę opartą na dowodach i sprawdzonych źródłach. Naszym celem jest budowanie świadomego społeczeństwa, dlatego nasze materiały zawsze będą z darmowym dostępem. Jeśli możesz wesprzyj nas dzisiaj, przekazując darowiznę, którą możesz odliczyć od podatku oraz udostępniaj nasze Publikacje swoim przyjaciołom.

Nasze Publikacje mogą być rozpowszechniane na podstawie licencji: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0)

Icon
Icon
Icon
Icon