ORION Organizacja Społeczna
CZŁOWIEK I BIOSFERA

Lublin: Olimpiada Wiedzy o Źródłach Energii Odnawialnej – Finał Wojewódzki

blank

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Źródłach Energii Odnawialnej. Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, zarówno praktycznej i teoretycznej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań rozproszonych. Realizując cele Olimpiady młodzi ludzie mogą wzbogacić swoją wiedzę ekologiczną, a tym samym przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego, i rozwoju polskiego sektora energetyki odnawialnej.

Uczestnik musi wykazać się wiedzą m.in. w tematach takich jak:

  • Energia słoneczna w tym fotowoltaika;
  • Energia wiatrowa;
  • Energia wodna;
  • Biomasa w OZE;
  • Przedsiębiorczość i aspekt społeczny w produkcji energii z OZE;
  • Ochrona środowiska;
  • Zrównoważony rozwój OZE;
  • Zagadnienia legislacyjne oraz możliwości dofinansowania projektów związanych z OZE.

Ponadto uczestników wszystkich etapów obowiązuje znajomość aktualnych treści czasopism ekologicznych, ponieważ zawarte w nich wiadomości specjalistyczne będą wykorzystywane podczas poszczególnych etapów Olimpiady.

W Olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, młodzi rolnicy posiadający lub współgospodarujący w gospodarstwie rolnym oraz właściciele gospodarstw agroturystycznych. Limit wiekowy uczestników od 17 do 35 lat.

Finał Wojewódzki odbędzie się 30 stycznia 2015 r. w Białej Podlaskiej w Starostwie Powiatowym. Pięciu laureatów będzie reprezentować województwo lubelskie w Finale Krajowym, podczas Targów Energetyki Prosumenckiej i Odnawialnych Źródeł Energii “PROSUMENT” w Sosnowcu. W finale wojewódzkim przewidziane są atrakcyjne nagrody oraz możliwość reprezentowania województwa lubelskiego podczas Finału Krajowego.

Inicjatorem i organizatorem Olimpiady Wiedzy o Źródłach Energii Odnawialnej jest Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej. Patronat naukowy nad Olimpiadą sprawuje Zakład Paliw i Energii Odnawialnych przy Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Zgłoszenia należy przesyłać do 20.01.2015 r. drogą elektroniczną na e-mail zmwlublin@gmail.com, faxem (81) 5325840 , pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Związek Młodzieży Wiejskiej, ul. Karłowicza 4/302, 20-027 Lublin.

Przeczytaj także

Hotel Agit pomaga Zuzi

Alan O. Grinde

Rewolucyjny spray, który zamienia okna w panele słoneczne

Alan O. Grinde

Zrównoważony rozwój

PROFIT24

Dofinansowania do zakupu i instalacji paneli słonecznych

Autor Zewnętrzny

Szklana kula może zrewolucjonizować energię słoneczną na Ziemi

Alan O. Grinde

KICK2HELP: uff, no to jedziemy!

Alan O. Grinde