Podaruj 1.5% podatku. KRS 0000499971
orion

#maszwsparcie dzięki grantowi z programu Aktywni Obywatele

Otrzymaliśmy szansę na przygotowanie szerokiego projektu informacyjno-reakcyjnego na rzecz poprawy sytuacji kobiet doświadczających przemocy pod nazwą #maszwsparcie. Obecnie pracujemy nad tym, aby sprawnie podpisać umowę dotacyjną. Obszarem wsparcia jest ochrona praw człowieka i równe traktowanie.

Dzięki dotacji od Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy stworzymy wraz z Kancelarią Radców Prawnych – Szal i Partnerzy możliwość uzyskania nieodpłatnego wsparcia prawnego dla potrzebujących kobiet już od grudnia tego roku. Chcemy działać na problem przemocy wobec kobiet dwubiegunowo. Oprócz działań reakcyjnych na istniejącą już przemoc chcemy edukować społeczeństwo. W celu zmniejszania przejawów przemocy ważna jest zmiana zachowań i postaw propagujących lub przyzwalających biernie na przemoc. Zatem równolegle przeprowadzimy kampanię edukacyjno-informacyjną, na którą złożą się: publikacje internetowe, wywiady z ekspertami psychologii, socjologii i prawa, filmy, spoty czy webinaria. Do promocji naszego przedsięwzięcia zaangażujemy zarówno materiały drukowane jaki i nowoczesne bookstory.

Skąd taki kierunek działań? Obserwując bieg współczesnych zachowań społecznych, ze smutkiem zauważamy, że zamiast kierunku związanego z życiem w harmonii rozwijają się procesy, które pogłębiają polaryzację społeczeństwa, w którym nie ustają zachowania tolerujące i usprawiedliwiające przemoc wobec kobiet. Kobiety niejednokrotnie pozostawione są same bez wsparcia prawnego, psychologicznego czy ekonomicznego, co powoduje rozwój spirali stosowanej wobec nich przemocy. W trudnych sytuacjach potrzebują rzeczowej informacji o przysługujących im prawach oraz drogach wyjścia z tego rodzaju problemów.

Mocno zaznaczamy, że każda przemoc jest przestępstwem i nie powinna być ignorowana, nikt nie ma bowiem prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka (żaden mężczyzna nie ma prawa gwałcić, bić czy poniżać kobiety).

Dołącz do naszej społeczności
i bądź na bieżąco

Edukowanie, uwrażliwianie społeczne, jeśli nie doprowadzą bezpośrednio do zmiany zachowania u sprawców przemocy, to zbudują społeczne potępienie takiego faktu, co prowadzi do mniej śmiałych i bezczelnych działań wymierzonym przeciw kobietom. Dzięki temu ów sprzeciw społeczny ma szanse wywrzeć presję na legislatorach, aby ustanowiono odpowiednie prawa chroniące jednostkę przed przemocą i które to prawa mogą być realnie egzekwowane.

Liczymy na Wasze zaangażowanie w sprawę. Będziemy Was prosić o rozsiewanie informacji o możliwościach, jakie stworzymy dla kobiet w potrzebie. Jeżeli macie w sobie sprzeciw wobec przemocy wobec słabszych, dajmy temu wyraz w przyszłej naszej akcji – badźcie z nami. Zabieramy się do przygotowań!

Dołącz do naszej społeczności
i bądź na bieżąco

Artykuł powstał w ramach #maszwsparcie – Kampanii reakcyjno-informacyjnej. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Publikacja jest dostępna pod licencją :

Uznanie autorstwa -
Użycie niekomercyjne 4.0

Uważasz, że to istotny temat? Podziel się nim ze znajomymi.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
CZY DLA CIEBIE RÓWNIEŻ JEST
WAŻNE TO O CZYM CZYTASZ?

Nigdy nie było ważniejszego czasu, aby edukować społecznie

ORION Organizacja Społeczna tworzy Publikacje dla osób, które cenią wiedzę opartą na dowodach i sprawdzonych źródłach. Naszym celem jest budowanie świadomego społeczeństwa, dlatego nasze materiały zawsze będą z darmowym dostępem. Jeśli możesz wesprzyj nas dzisiaj, przekazując darowiznę, którą możesz odliczyć od podatku oraz udostępniaj nasze Publikacje swoim przyjaciołom.

Anna Tomb

Anna Tomb

Prezeska Fundacji ORION Organizacja Społeczna. Pasjonatka poezji i wizualizacji. Od wielu lat w służbach samorządu lokalnego.
TAGI

Numer konta (Nest Bank)

92 2530 0008 2041 1071 3655 0001