Podaruj 1.5% podatku. KRS 0000499971
orion

#maszwsparcie – geneza projektu

Obserwując big współczesnych zachowań społecznych, ze smutkiem zauważamy, że zamiast kroków w kierunku życia w harmonii, rozwijają się procesy, które pogłębiają polaryzację społeczeństwa, w którym nie ustają zachowania tolerujące i usprawiedliwiające przemoc wobec kobiet.

Kobiety są niejednokrotnie pozostawione same bez wsparcia prawnego, psychologicznego czy ekonomicznego, co powoduje rozwój spirali przemocy stosowanej wobec nich. Znajdując się w trudnych sytuacjach potrzebują rzeczowej informacji o przysługujących im prawach oraz o drogach wyjścia z problemów przemocowych.

Pisząc wniosek w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, przyglądaliśmy się statystykom udostępnionym przez policję. W obliczu 72000 Niebieskich Kart założonych w 2020 roku, uznaliśmy, że musimy włączyć się do reakcji na nieustającą falę przemocy skierowanej w kierunku kobiet.

Wciąż nie jest wiadomo, jaka jest pełna skala przemocy wobec kobiet. Statystyki policyjne pokazują jedynie przypadki, które zostały zgłoszone. W dokumencie z 2014 roku o nazwie “Przemoc wobec kobiet. Badanie na poziomie Unii Europejskiej”, opracowanym przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej, możemy znaleźć informacje, że w ciągu 12 miesięcy w Polce przemocy fizycznej lub/i seksualnej po ukończeniu 15 roku życia, doświadczyło 10-19% kobiet. Oznacza to, że w tym okresie poszkodowanych przez przemoc było około miliona kobiet w Polsce.

Dołącz do naszej społeczności
i bądź na bieżąco

Dlatego nasz projekt to kampania reakcyjno-informacyjna. 

Najpierw działamy na istniejącą już przemoc. Obserwując na przykład liczebność grup na Facebooku poświęconych przemocy, równouprawnieniu, dyskryminacji ze względu na płeć czy ze wsparciem kobiet, wyraźnie widać, że coraz więcej kobiet szuka pomocy, chce zakończyć sytuacje przemocowe w swoich życiach. Pytania pojawiające się w postach na mediach społecznościowych świadczą, że istnieje potrzeba szerokich działań związanych ze specjalistycznym wsparciem prawnym.

W ramach projektu #maszwsparcie – Kampania reakcyjno-informacyjna pomoc otrzyma przynajmniej 135 kobiet doświadczających przemocy – w domu, w pracy czy w przestrzeni publicznej.

Naszym celem jest nie tylko reagowanie na zaistniałe sytuacje, ale również działanie na rzecz zmniejszania skali przemocy w ogóle. Uważamy, że szczepionką na przemoc jest właśnie edukacja. Ma ona na celu przypomnienie, że każda przemoc jest przestępstwem i nie powinna być ignorowana. Nikt nie ma bowiem prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka – w tym żaden człowiek nie ma prawa bić, gwałcić czy poniżać kobiety.

Edukowanie, uwrażliwianie społeczne, jeśli nie doprowadzą do zmiany zachowania u sprawców przemocy, to wzmocnią społeczne potępienie zachowań przemocowych, co prowadzić będzie do mniej śmiałych i bezczelnych działań wymierzonych przeciw kobietom. Realizacją części edukacyjnej tego projektu chcemy spowodować, że stosowanie przemocy będzie zachowaniem marginalnym i wstydliwym. Tak – uważamy, że jeśli ktoś stosuje przemoc wobec słabszych – to jest ciemniakiem, burakiem, frajerem i… tutaj resztę kanonady różwnych inwektyw wypowiemy w głowie.

Ufamy też, że sprzeciw społeczny ma szansę wywrzeć presję na legislatorach, aby ustanowiono (i egzekwowano) odpowiednie prawa chroniące jednostkę przed przemocą.

W ramach kampanii informacyjnej będziemy serwować wam artykuły – zarówno informujące o różnych aspektach sytuacji kobiet w Polsce i na świecie, a także poradnicze z zakresu prawa czy wzory pism sądowych oraz innych przydatnych dokumentów. Dodatkowo pojawią się wywiady, webinaria, a nawet bookstory.

Dla nas, osób zaangażowanych w działania ORION Organizacja Społeczna, projekt ten jest bardzo ważny indywidualnie. Jako osoby, które w swoich życiach w różny sposób zetknęły się z przemocą, możliwość pomocy innym ludziom, aby zerwać z łańcuchem przemocy, jest formą łagodzenia własnych, zaprzeszłych, przeżyć. Poza tym działanie w ramach grantu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest dla nas nie tylko prestiżem, ale potwierdzeniem, że nasze wizje przeciwdziałania przemocy oraz działań na rzecz edukacji społecznej nie są odosobnione, a wspierane przez doświadczone osoby. Bardzo wartościowymi były dla nas komentarze osób oceniających wniosek wstępny. Dzięki nim udało się w lepszy i bardziej precyzyjny sposób werbalizować naszą wizję projektu i w efekcie otrzymać grant.

Na koniec jeszcze słowo o logotypie. Oprócz nawiązania do hashtagu #maszwsparcie, pod którym możecie śledzić wszystkie postępy i działania w ramach tego projektu, to nad literą “i” znajduje się rozwijający się kwiat lotosu ujęty w dłoniach. Chcieliśmy tym wyrazić fakt, że kiedy osoba zrywa z przemocą to zaczyna się rozwijać jak piękny kwiat, a naszym udziałem jest tylko podtrzymywanie i ochronienie tego procesu. Sygnet tego logo umieściliśmy nad “i”, czyli praktycznie na koniec wyrazu, jako również symbol drogi, która jest do przebycia, aby rozłączyć swoje życie z przemocą. Droga bywa długa i trudna, ale pamiętaj – nie jesteś sama. Masz wsparcie!

Dołącz do naszej społeczności
i bądź na bieżąco

Artykuł powstał w ramach #maszwsparcie – Kampanii reakcyjno-informacyjnej. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Publikacja jest dostępna pod licencją :

Uznanie autorstwa -
Użycie niekomercyjne 4.0

Uważasz, że to istotny temat? Podziel się nim ze znajomymi.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
CZY DLA CIEBIE RÓWNIEŻ JEST
WAŻNE TO O CZYM CZYTASZ?

Nigdy nie było ważniejszego czasu, aby edukować społecznie

ORION Organizacja Społeczna tworzy Publikacje dla osób, które cenią wiedzę opartą na dowodach i sprawdzonych źródłach. Naszym celem jest budowanie świadomego społeczeństwa, dlatego nasze materiały zawsze będą z darmowym dostępem. Jeśli możesz wesprzyj nas dzisiaj, przekazując darowiznę, którą możesz odliczyć od podatku oraz udostępniaj nasze Publikacje swoim przyjaciołom.

Anna Tomb

Anna Tomb

Prezeska Fundacji ORION Organizacja Społeczna. Pasjonatka poezji i wizualizacji. Od wielu lat w służbach samorządu lokalnego.
TAGI

Numer konta (Nest Bank)

92 2530 0008 2041 1071 3655 0001