ORION Organizacja Społeczna
DESIGN, DOM, PRAWO I INNE

Najważniejsze fakty o cenach paliw

blank

Ceny paliwa w Polsce budzą olbrzymie emocje i potrafią przyprawić o zawrót głowy, rzadziej wywołać uśmiech na twarzy kierowcy, ale niestety w większości są zmorą każdego, kto regularnie tankuje i obserwuje poziomy cen paliw na różnych stacjach. Przeważnie ceny rosną, co powoduje frustracje i niezadowolenie, mało kiedy spadki są tak widoczne, żeby były jakoś uroczyście ogłaszane w mediach. Czy to zwykła chęć powiększania przychodów przez koncerny naftowe? Oto najważniejsze fakty o cenach paliw w Polsce.

Olej napędowy stanowi 55% wszystkich dostaw paliw ciekłych, które są wykorzystywane przez kierowców i w polskiej gospodarce. Na drugim miejscu są benzyny silnikowe, które mają 20% udziału w całym sektorze paliw. Autogaz LPG znajduje się na trzecim miejscu z 16% udziałem, i z roku na rok znajduje coraz więcej zwolenników. Ceny ropy i paliw mają wpływ na wszystkie gałęzie gospodarki. Cenami na rynku ropy naftowej rządzą prawa popytu i podaży. Cena ustalana jest za tonę paliwa gotowego lub baryłkę ropy, a transakcje rozliczane są w dolarach amerykańskich.

W Polsce narzędziem kształtującym ceny paliw jest parytet importowy. Są nim notowania paliw na giełdzie londyńskiej przeliczone na złotówki i powiększone o obowiązujące w naszym kraju podatki. Wszystkie notowania paliw dokonywane są w dolarach, zatem żeby ustalić parytet importowy, należy wartość przeliczyć zgodnie z obowiązującym kursem dolara amerykańskiego względem złotówki. Na paliwa nałożony jest podatek akcyzowy, opłata paliwowa i 23% podatek VAT. Na cenę paliwa w sprzedaży detalicznej wpływ ma konkurencja i popyt. Wypracowana zostaje wtedy marża, z której utrzymywane jest funkcjonowanie stacji paliw.

Cena netto paliwa składa się w większości z kosztów zakupu ropy naftowej, kosztów związanych z rafinacją i z kosztów dostosowania produktów do obowiązujących wymogów ekologicznych oraz z kosztów niezbędnych do funkcjonowania rafinerii. Dodatkowo doliczyć należy koszty związane z realizacją obowiązków nałożonych przez władze państwowe, nakłady finansowe związane z dodawaniem biokomponentów do paliw oraz z koniecznością utrzymywania obowiązkowych zapasów paliw. Cena paliwa bardzo wpływa na popyt, ponieważ każde przekroczenie psychologicznej granicy 3, 4 i 5 zł za litr skutkowało w historii spadkiem zapotrzebowania na paliwo. Kierowcy zawsze przyzwyczajają się do nowych cen, jednak szukają oszczędności bardziej racjonalizując swoją jazdę. Istotnym elementem znacząco wpływającym na ceny paliw jest szara strefa, która jest na poziomie 3-4%. Czarny rynek oferuje odbiorcy znacznie niższe ceny, bo nie są obciążone podatkiem i innymi opłatami legalnie działających przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy starają się obniżać marże względem szarej strefy, jednak w gruncie rzeczy doprowadza to jedynie do bankructwa mniejszych firm, które nie miały z czego redukować cen.

Ostatnim, najmniej znaczącym czynnikiem wpływającym na ceny paliw jest stan dróg. Im sieć komunikacyjna jest gorsza, tym więcej korków, zatem zużycie paliwa i popyt rośnie. Jednak modernizowanie dróg, system autostrad, modyfikacja już istniejących połączeń mają znaczący wpływ na mniejsze zużycie paliw i na mniejsze zapotrzebowanie na rynku. Tu także z pomocą przychodzą wszelkiego rodzaju rozwiązania analizujące styl jazdy kierowcy i pomagające w egzekwowaniu podstawowych zasad Eco Drivingu. Dzięki korzystaniu z nowoczesnych rozwiązań jesteśmy w stanie oszczędzać paliwo nawet stojąc w korkach.

Ceny paliw w Polsce i na świecie nieustannie rosną, w odczuciu polskich kierowców są bardzo wysokie i niewspółmierne do zarobków. Miejmy jednak nadzieję, że przyszłość przyniesie nam wzrost gospodarczy, który zwyczajnie przełoży się na wysokość naszych zarobków i nie będzie każdorazowo zmuszał nas do myślenia: dlaczego znów paliwo podrożało?

Źródło: Finder.pl – lokalizacja GPS

Przeczytaj także

Węglowodory odnalezione w Mgławicy Koński Łeb

Alan O. Grinde