Moduł III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

Ponad Granicami - III Edycja

W ramach programu PFRON modułu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" realizujemy zadania na rzecz osób z Ukrainy, które przebywają w Polsce i mają status uchodźcy.

Są to osoby posiadające w momencie wybuchu wojny, ukraińskie orzeczenie o niepełnosprawności I lub II grupy. W ramach zadania finansujemy także wsparcie dla osób im towarzyszących. Nasz projekt przewiduje objęcie wsparciem grupy 125 uchodźców z niepełnosprawnościami oraz 215 osób im towarzyszących.

Uczestnicy z niepełnosprawnością będą korzystać z pomocy średnio przez 160 dni. Osoby im towarzyszące będą otrzymywać wsparcie średnio przez 140 dni. W zakresie wyżywienia i zakwaterowania osoby z niepełnosprawnością (OzN) otrzymywać będą wsparcie przez 160 dni, a osoby towarzyszące (OT) przez maksymalnie 60 dni.
Zadanie realizowane jest w terminie: 01.01.2024 - 30.06.2024 w Województwie Mazowieckim.

Wartość projektu: 2 680 260,00 zł. Numer umowy: PU3/000073/07/D
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Projekt "Ponad Granicami II" jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu III programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością".
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Lider projektu - Nasza Fundacja. Organizacja powstała w 2008 r. aby wszechstronnie opiekować się dziećmi z Domu Dziecka w Jarosławiu (Podkarpackie). Wspiera także osoby z niepełnosprawnościami, w tym także osoby z terenu pogrążonej wojną Ukrainy.
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ORION Organizaca Społeczna
Partner projektu
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Fundacja Drogi
Partner projektu

Miejsca realizacji projektu

Działania projektowe: Żelazna 24, 00-806 Warszawa
Działania rehabilitacyjne m.in.: Arstan Medica, Maurycego Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa oraz ośrodku dla uchodźców.

 

PONAD GRANICAMI III - EDYCJA

Kontynuacja wsparcia w projekcie będzie udzielana m.in. poprzez:

 • poprawę warunków bytowych uchodźców, m.in.: dopłaty do mieszkań i wyżywienia
 • pomoc w uzyskaniu polskiego statusu osoby niepełnosprawnej
 • kontynuację w aklimatyzacji się w nowym otoczeniu
 • poradnictwo specjalistyczne
 • warsztaty grupowe m.in. integracyjne, psychoedukacyjne, autoprezentacja z komunikacją, terapeutyczne, treningi umiejętności społecznych
 • rehabilitację
 • pomoc w otrzymaniu leków i środków higienicznych
 • pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego
PONAD GRANICAMI - III EDYCJA

Katalog działań w ramach projektu

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA, INTEGRACJA I PROMOCJA PROJEKTU

 • zapewnienie rozpoznania potrzeb oraz codzienne wsparcia asystenta integracyjnego opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej Beneficjenta Projektu oraz wspierającego go w codziennych kontaktach z instytucjami i w różnych innych sytuacjach życia codziennego

 • zapewnienie pomocy psychologicznej, prawnej lub terapeutycznej–w formie indywidualnej i grupowej - w szczególności w odniesieniu do traumatycznych przeżyć związanych z wojną, utratą bliskich oraz dorobku całego życia, różnic kulturowych, wynikających ze zmiany dotychczasowego otoczenia Beneficjenta i jego rodziny oraz problemów związanych z niepełnosprawnością dla Beneficjentów

 • zorganizowanie grupowych treningów umiejętności społecznych, poprzednia edycja projektu wykazała brak właśnie takiej formy. Istnieje duża potrzeba zapewnienia rozpoznania i budowy umiejętności społecznych w innym kraju, w innej kulturze, przewiduje się zorganizowanie wielu grupowych zajęć i treningów umiejętności społecznych

 • zapewnienie wsparcia specjalistów w zależności od indywidualnych potrzeb BO, np. prawnik, pracownik socjalny, rehabilitant, logopeda, terapeuta SI, tłumacz. Jest to niezmiernie ważna forma wsparcia. Pierwsza edycja wykazała, że wiele osób potrzebuje korzystać z różnych form i ma różne potrzeby

 • zorganizowanie grupowych spotkań integracyjnych np. zajęcia plastyczne, spotkania mikołajkowe, spotkanie przedświąteczne czy noworoczne, spotkania kulinarne, wieczory muzyczne. Zauważamy duże zainteresowanie naszych podopiecznych wymianą informacji o zwyczajach panujących w Polsce i na Ukrainie

 • zapewnienie wsparcia tłumaczenia z języka ukraińskiego i rosyjskiego oraz tłumacza języka migowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału Beneficjentów w działaniach zadania; przewidujemy w tym zadaniu zatrudnienie między innymi osób towarzyszących Beneficjentom jako tłumaczy oraz zlecanie tłumaczeń dokumentów przez tłumaczy przysięgłych

 • wsparcie integracyjne w wymiarze bytowym Beneficjentów I osób towarzyszących , tj. udzielenie pomocy uzupełniającej w zakresie zapewnienia zakwaterowania w poszukiwaniu miejsca zamieszkania, możliwość finansowania/współfinansowania ze środków dotacji najważniejszych opłat tj. m.in. na: wynajem mieszkania, opłaty czynszu, czy zapewnienie wyżywienia (poprzez zakup i dystrybucję żywności z uwzględnieniem diety wynikającej z niepełnosprawności)

 • współpracujemy wyłącznie z renomowanymi specjalistami, aby zapewnić wszechstronne i najwyższej jakości wsparcie w każdym wymaganym zakresie. Dzięki naszej sieci współpracowników, jesteśmy w stanie dostosować wsparcie do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika.

POTRZEBY REHABILITACYJNE

 • zapewnienie niezbędnych, podstawowych potrzeb rehabilitacyjnych – w zależności od wskazań lekarskich, jako wsparcie uzupełniające do rehabilitacji oferowanej przez publiczną służbę zdrowia. Zapewnienie rehabilitacji w jednej z poradni/klinik rehabilitacyjnych lub w domu pacjenta przyczyni się do poprawy stanu zdrowia i kondycji fizycznej naszych beneficjentów. Z dotacji pragniemy dokupić także kilka sztuk podstawowego sprzętu takiego jak ciśnieniomierze, inhalator, koncentrator tlenu i inne, łóżko rehabilitacyjne. Sprzęt taki będziemy wypożyczać BO do momentu poprawy ich stanu zdrowia lub zakupu własnych

 • udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych ulg, możliwości zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego dla osób z niepełnosprawnościami, pomoc w uzyskaniu zleceń na ten sprzęt oraz częściowe sfinansowanie wkładu własnego w jego zakupie, lub uzyskanie dofinansowania w uzyskaniu środków z PFRON w ramach modułu I projektu Pomoc obywatelom Ukrainy
Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Zgłoś się do projektu

Zgoda na gromadzenie danych*
blank
blank
ORION Organizacja Społeczna
ul. Hoża 86 lok. 410
00-682 Warszawa
Email: orionfm@yahoo.com
KRS: 0000499971
NIP: 7123285593
REGON: 061657570
Konto. Nest Bank:
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.