ORION Organizacja Społeczna

Dziedzina : NIEWIDZIALNA RĘKA PRZEMOCY

NIEWIDZIALNA RĘKA PRZEMOCY

“To jak traktujemy dzieci i zwierzęta pokazuje na jakim jesteśmy poziomie”. Ewelina Śliwińska-Kur (wywiad)

ORION.FM
W ramach prowadzonej przez nas kampanii informacyjno-społecznej uwrażliwiającej na temat przemocy psychicznej stosowanej wobec dzieci prezentujemy wam ciekawy wywiad z pedagog związaną z Wrocławskim Centrum...
NIEWIDZIALNA RĘKA PRZEMOCY

Dzieciństwo narażone na przemoc a zdrowie w późniejszych etapach życia: badania kliniczne i biologia stresu łączą siły

Magdalena Herbeć
Wielu młodych ludzi, którzy są maltretowani przez dorosłych, prześladowani przez dręczycieli, doświadczyli czynnej napaści lub są świadkami przemocy domowej reagują na styczność z przemocą poprzez...