Badanie "Moja świadomość hałasu"

Ankieta skierowana wyłącznie do mieszkańców Rawicza.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety dotyczącej hałasu w Waszym miejscu zamieszkania. Ankieta jest elementem kampanii edukacyjno-społecznej"Wiele hałasu o hałas", prowadzonej przez naszą organizację.

Zainteresowanie tematem hałasu w Rawiczu wyniknęło z losowych badań akustycznych, jakie przeprowadzaliśmy w różnych miejscach Polski. Na jednym z osiedli w Waszym mieście zarejestrowaliśmy powtarzające się metaliczne odgłosy, prawdopodobnie pochodzące z pobliskiej strefy przemysłowej.

Chcemy dokładniej poznać Państwa opinie na temat skali problemu hałasu i jego wpływu na Wasze codzienne funkcjonowanie. Zebrane informacje posłużą nam w działaniach mających na celu przeciwdziałanie nadmiernemu hałasowi w Waszym otoczeniu. Planujemy m.in. wystąpić do odpowiednich instytucji (Urząd Miasta, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska) z wnioskami o podjęcie kroków w celu ograniczenia hałasu do dopuszczalnych norm.

Wyniki ankiety będą analizowane wyłącznie zbiorczo i posłużą jedynie do celów badawczych oraz jako argument w naszych działaniach interwencyjnych. Ankieta jest w pełni anonimowa.

Będziemy wdzięczni za poświęcenie kilku minut na wypełnienie ankiety. Państwa głos jest dla nas bardzo ważny. Wspólnie zadbajmy o poprawę komfortu akustycznego w Rawiczu.

Z góry dziękujemy za udział w badaniu.
Zespół fundacji ORION Organizacja Społeczna.
Czy postrzega Pani/Pan miejsce swojego zamiekszkania jako ?
blank
ORION Organizacja Społeczna
ul. Hoża 86 lok. 410
00-682 Warszawa
Email: orionfm@yahoo.com
KRS: 0000499971
NIP: 7123285593
REGON: 061657570
Konto. Nest Bank:
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.