Skip to content Skip to footer
Nasze publikacje / Niewidzialna ręka przemocy

Przemoc psychiczna

Piszemy o przyczynach i skutkach przemocy - ze szczególnym uwzględnieniem przemocy psychicznej stosowanej wobec dzieci - zarówno w domu, jak i w szkołach, a także wśród rodzeństwa

Dziecięca trauma, a rozwój mózgu

Stres pourazowy wpływa na rozwój mózgów u kobiet i mężczyzn w odmienny sposób. Takie wnioski zostały wyciągnięte po przeprowadzonych badaniach na Stanford University School of Medicine w ramach “Early Life Stress and Pediatric…

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Przemoc rodzona z moralności, a nie jej braku

Dlaczego ktoś zdecydował się cię zranić? Dlaczego sam chciałbyś zranić czy nawet zabić inną osobę? W przeciwieństwie do powszechnej opinii, ludzie rzadziej dopuszczają się przemocy, ponieważ po prostu tracą kontrolę nad sobą lub…

CZYTAJ CAŁOŚĆ