ORION Organizacja Społeczna
DESIGN, DOM, PRAWO I INNE

Rozliczanie czasu pracy pracowników produkcyjnych

blank

Bardzo trudną czynnością z punktu widzenia przedsiębiorstwa produkcyjnego jest rozliczanie czasu pracy pracowników produkcyjnych. Bez odpowiedniego systemu realizacja tego zamierzenia staje się kłopotliwą, papierkową procedurą. Warto zinformatyzować firmę również pod kątem usprawniania procesów rozliczania pracy.

Problem odpowiedniego rozliczania pracowników w dziale produkcji dotyczy wielu firm produkcyjnych. Rozwiązanie jakie daje firma Streamsoft pod postacią zintegrowanego systemu ERP Streamsoft Prestiż umożliwia kontrolowanie zasobów ludzkich, w tym również procesu rozliczania czasu pracy. Firma Streamsoft, która od 25 lat zajmuje się informatyzacją biznesu posiada w swojej ofercie wyróżniający się na rynku IT system ERP, ukierunkowany pod zarządzanie produkcją. System Streamsoft Prestiż jest odpowiedzią na oczekiwania menadżerów firm produkcyjnych, którzy chcą usprawniać procesy i optymalnie zorganizować czas pracy swoich ludzi.

Codziennie w różnych obszarach firmy rejestruje się szereg danych, które odpowiednio przetworzone stają się źródłem informacji. Tak samo jest w dziale produkcji. Tam ważne jest m.in. określenie czasu realizowania czynności, który wypływa na planowanie realizacji zamówień złożonych przez odbiorców. Ponadto, istotne jest zebranie informacji o tym, ile czasu poświęca pracownik produkcji na wykonanie zadania. To kluczowy element zarządzania czasem pracy oraz wynagradzania pracowników. Dlatego w systemie ERP Streamsoft Prestiż możliwa jest rejestracja czasu pracy pracowników zarówno w systemie akordowym, godzinowym, jak i mieszanym.

Rzeczywista rejestracja rezultatów pracy

W produkcji ważne jest porównanie czasów planowanych dla realizacji zleceń czy czynności z czasem rzeczywistym. System ERP Streamsoft Prestiż umożliwia zarówno zdefiniowanie norm czasowych w technologiach wyrobów jak i pomiar czasów rzeczywistych z wykorzystaniem paneli dotykowych na hali produkcyjnej (dzięki funkcjonalności “start-stop czynności”). Ponadto, w systemie występuje również moduł Karty Pracy, gdzie można bardzo szczegółowo zdefiniować rozliczanie pracowników. Ewidencja danych w module Karty Pracy odbywa się w kontekście poszczególnych dni roboczych z możliwością dostosowania sposobu prezentacji poszczególnych danych w innym układzie okresowym, np. miesiąca.

Czas rzeczywisty mierzy się w momencie rozpoczęcia pracy. Pracownik obsługujący specjalny panel dotykowy wprowadza dane za pomocą funkcji rejestrującej każdy proces. Rozpoczyna go w momencie startu konkretnej czynności i finalizuje w momencie jej zakończenia. Możliwe jest dzięki temu porównanie ewentualnych odchyleń: co było planowane (czas planowany) a jak jest rzeczywiście (czas rzeczywisty). System zlicza czas za pomocą odpowiednich mechanizmów, które pozwalają każdy element poukładać w całościowy raport. Informacje rejestrowane w module Karty Pracy docelowo mogą być zintegrowane z modułem kadrowo-płacowym systemu Streamsoft Prestiż. Dzięki czemu dane do list płac przenoszone są automatycznie, gdzie następuje odpowiednie przeliczenie w kontekście obowiązujących stawek wynagrodzenia.