ORION Organizacja Społeczna
DESIGN, DOM, PRAWO I INNE

Usługi biegłego rewidenta – nie tylko badanie sprawozdań finansowych

blank

(TOMASZ ZIERACKI) Badanie sprawozdań finansowych i ich ogłaszanie dotyczy głównie spółek akcyjnych i innych spółek spełniających odpowiednie wymagania, banków, zakładów ubezpieczeniowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji obracających papierami wartościowymi. W ich przypadku biegły rewident dokonuje niezbędnych czynności mających na celu sprawdzenie prawidłowości wycen aktywów i pasywów, kompletności informacji, przepływów pieniężnych. Uprawnienia do tego posiada jedynie biegły rewident, który zaświadcza po wykonaniu badania sprawozdania finansowego jego zgodność z sytuacją faktyczną lub też wskazuje na nieprawidłowości. Jednak biegły rewident nie tylko może świadczyć tego rodzaju usługi.

Obsługa księgowa na najwyższym poziomie

Biegli rewidenci mogą prowadzić również działalność w zakresie powadzenia ksiąg podatkowych i rachunkowych dla swoich klientów. W związku z tym angażowani są często w biurach rachunkowych. Biuro, które zatrudnia osoby z uprawnieniami biegłych rewidentów, to dobry wybór, jako że to gwarancja, że świadczone w nim usługi będą na wysokim poziomie – będą w szczególności zgodne z literą prawa.

Profesjonalne doradztwo

Również biegli rewidenci zajmują się świadczeniem usług doradczych ? doradztwa podatkowego, gospodarczego, w ramach rachunkowości i jej prowadzenia, także doradztwa dotyczącego sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, przygotowując opinie i ekspertyzy ekonomiczno-finansowe dla swoich klientów.

Wsparcie w postępowaniach likwidacyjnych i upadłościowych

Biura zatrudniające biegłych rewidentów czy też prowadzone przez nich służą swoim klientom również pomocą w zakresie postępowań likwidacyjnych i upadłościowych. Prowadzenie ich przez ekspertów to pewność, że są wykonane prawidłowo, nie wywołując nieprzewidzianych konsekwencji prawnych.

W związku z tym wybierając biuro, w którym pracuje biegły rewident, nie tylko otrzymać można pełną pomoc w badaniu sprawozdań finansowych, ale także innych ważnych płaszczyznach działalności przedsiębiorstw.

  • Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl (numer seryjny:543e9174-2b10-48c9-a7f5-2d475bef4303)