ORION Organizacja Społeczna
CZŁOWIEK I BIOSFERA

Jak śmieci wpływają na zdrowie i życie zwierząt?

blank

Problem zaśmiecania lasów, mórz i oceanów, składowania śmieci w niedozwolonych miejscach, przybiera coraz silniejszą skalę. Niewłaściwa gospodarka odpadami powoduje zanieczyszczenie powietrza, gleb, wód gruntowych i powierzchniowych. W związku z tym należy zapobiegać ich powstawaniu lub ograniczać ilość odpadów oraz ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Śmieci znajdują się niemal wszędzie – w głębi lasu, przy przydrożnych pasach drogowych, przy zbiornikach wodnych itp. Skutki takiego stanu rzeczy są przerażające – zwierzęta giną przez ludzką bezmyślność.

Śmieci w lasach, morzach i oceanach, czyli zaśmiecanie środowiska naturalnego

W lasach często powstają dzikie wysypiska śmieci, które niosą poważne zagrożenia dla środowiska naturalnego, zwłaszcza dla żyjących tam zwierząt. Stworzenia te często mylą śmieci z pokarmem i często je połykają. Podobnie sytuacja wygląda w morzach i oceanach. Ryby i inne zwierzęta morskie połykają plastikowe torebki, czy też odłamki szkła, które powodują okaleczenia, a nawet prowadzą do śmierci. Oddziaływanie śmieci na środowisko naturalne, zwłaszcza na zwierzęta, jest ogromnym problemem.

Zachodzące zmiany w środowisku naturalnym spowodowały zniknięcie z naszego globu wielkiej liczby zwierząt. Zanieczyszczanie rzek oraz jezior ściekami przemysłowymi i komunalnymi, skutkuje lawinową zagładą ryb i innych zwierząt wodnych. Zanieczyszczenia powietrza przez różne gazy i pyły wydobywające się z urządzeń przemysłowych, a także przez gazy spalinowe samochodów, które są ogromnie szkodliwe nie tylko dla ludzi, ale również dla roślin i zwierząt.

Wywóz śmieci na wyznaczone wysypiska

Niestety niski poziom świadomości przyrodniczej społeczeństwa powoduje bardzo wolny postęp w zakresie ochrony środowiska. Mieszkańcy domów jednorodzinnych, oszczędzając na opłatach, spalają śmieci nadające się do recyklingu albo wywożą śmieci do lasu, nie zdając sobie sprawy z tego, jak wysoce szkodliwe ma to konsekwencje dla nich i ich rodzin, nie wspominając już o zwierzętach i innych organizmach żywych. Jak najszybciej powinno się więc podjąć walkę z plagą śmieci w lasach. Tu ogromną rolę odgrywają władze gminne, które powinny nakładać surowe kary za umyślne zanieczyszczanie środowiska naturalnego.

Ochrona środowiska przyrodniczego opiera się w dużej mierze na właściwym gospodarowaniu odpadami (segregacja i wywóz śmieci). Odpady powinny być wywożone na wysypiska śmieci, czyli w specjalnie wyznaczone miejsce składowania odpadów, odpowiednio zlokalizowane i urządzone zgodnie z przepisami prawa.

Bardzo niebezpieczne dla wodnego świata roślinnego i zwierzęcego jest też zakwaszanie wód. Szereg niedogodności i strat pociąga za sobą twardość wody. W związku z tym, oprócz wywozu śmieci, równie ważną rolę odgrywają oczyszczalnie ścieków, których zadaniem jest oczyszczenie ścieków komunalnych i przemysłowych, zawierających głównie substancje organiczne oraz szkodliwe substancje chemiczne, zanim zostaną odprowadzone do rzeki, jeziora lub gruntu.
Miejmy nadzieję, że stan gospodarki odpadami w naszym kraju za parę lat będzie o wiele lepszy niż obecnie. Wszystko zależy od edukacji i świadomości ekologicznej społeczeństwa, które jest odpowiedzialne za właściwe segregowanie odpadów, które tak licznie produkuje każdego dnia. Zdrowie i życie zwierząt jest w naszych rękach. Zróbmy więc wszystko, by nie stwarzać zagrożenia dla tych niewinnych stworzeń.

Przeczytaj także

Początek oczyszczania oceanu z plastikowych śmieci

Alan O. Grinde

Szwedzi planują import śmieci. To się nazywa dobrze działający recycling!

Alan O. Grinde

Ptaki morskie S.O.S.

Alan O. Grinde

Plastik poza kontrolą (infografika)

Alan O. Grinde

Jak rozwiązać problem kosmicznych śmieci?

Małgorzata Smorąg