KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu hałasem

Długotrwała ekspozycja na hałas szkodzi zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. W Europie co najmniej jedna osoba na pięć jest narażona na chroniczne poziomy hałasu, które mogą powodować niekorzystne skutki zdrowotne.

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości i wiedzy związanej ze szkodliwością hałasu – zarówno pod katem zdrowotnym, jak i społecznym. Dodatkowo będziemy również edukować o dobrych rozwiązaniach systemowych stosowanych w innych krajach, a także o korzyściach płynących z przebywania w ciszy oraz pośród dźwięków natury. Kampania ma charakter ciągły.

Kluczowe fakty:

Na podstawie raportów Europejskiej Agencji Środowiska dotyczących zanieczyszczenia hałasem w Europie:
  • Około 95 milionów ludzi jest narażonych na szkodliwe poziomy hałasu drogowego
  • Co najmniej 20% populacji miejskiej jest narażona na hałas o poziomie uznawanym za szkodliwy dla zdrowia. W wielu miastach odsetek ten może sięgać 50% populacji miejskiej.
  • Szacuje się, że co najmniej 18 milionów ludzi jest bardzo poirytowanych, a 5 milionów ma poważne zaburzenia snu z powodu długotrwałego narażenia na hałas pochodzący z transportu w UE.
  • Ponadto szacuje się, że długotrwałe narażenie na hałas transportowy powoduje około 11 000 przedwczesnych zgonów i 40 000 nowych przypadków choroby niedokrwiennej serca.
blank

Partnerzy projektu

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA

Hałas może powodować szereg zagrożeń dla zdrowia i dobrej kondycji psychicznej ludzi.

  • Zaburzenia snu: Hałas nocny może zakłócać sen, co może prowadzić do chronicznego zmęczenia, a w skrajnych przypadkach do bezsenności. Niedostateczny sen ma wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, a także na wydajność w pracy i w codziennym funkcjonowaniu.

  • Uszkodzenie słuchu: Długotrwała ekspozycja na hałas może prowadzić do uszkodzenia słuchu, a nawet do trwałej głuchoty. W szczególności narażone na to są osoby pracujące w hałaśliwych miejscach, np. na budowie, w fabrykach czy na lotniskach.

  • Zaburzenia zdrowia psychicznego: Hałas może prowadzić do zaburzeń zdrowia psychicznego, takich jak stres, depresja, lęk czy agresja. Szczególnie dotkliwe są te skutki w przypadku hałasu stałego, który nie ustaje nawet w nocy.

  • Zaburzenia koncentracji i pamięci: Hałas może zakłócać koncentrację i pamięć, co ma szczególne znaczenie dla osób pracujących w wymagających intelektualnie zawodach.

  • Wpływ na układ sercowo-naczyniowy: Hałas może zwiększać ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa czy zawał serca.

Eksperci z Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) twierdzą, że każdego roku około 11 000 przedwczesnych zgonów na kontynencie jest spowodowanych zanieczyszczeniem hałasem.

Zgłoś się po pomoc

Wsparcia udzielają nasi przeszkoleni wolontariusze. W sytuacjach krytycznych występujemy o pomoc do kancelarii radców prawnych oraz konsultacje z psychologami. Służymy także pomocą w przygotowaniu pism sądowych, petycji i innych dokumentów dotyczących walki z hałasem środowiskowym.

Aktualności projektu

blank
ORION Organizacja Społeczna
ul. Hoża 86 lok. 410
00-682 Warszawa
Email: orionfm@yahoo.com
KRS: 0000499971
NIP: 7123285593
REGON: 061657570
Konto. Nest Bank:
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.