Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu hałasem

KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA

Wiele hałasu o hałas

Długotrwała ekspozycja na hałas szkodzi zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. W Europie co najmniej jedna osoba na pięć jest narażona na chroniczne poziomy hałasu, które mogą powodować niekorzystne skutki zdrowotne.

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości i wiedzy związanej ze szkodliwością hałasu – zarówno pod katem zdrowotnym, jak i społecznym. Dodatkowo będziemy również edukować o dobrych rozwiązaniach systemowych stosowanych w innych krajach, a także o korzyściach płynących z przebywania w ciszy oraz pośród dźwięków natury. Kampania ma charakter ciągły.

Kluczowe fakty:

Na podstawie raportów Europejskiej Agencji Środowiska dotyczących zanieczyszczenia hałasem w Europie:
 • Około 95 milionów ludzi jest narażonych na szkodliwe poziomy hałasu drogowego
 • Co najmniej 20% populacji miejskiej jest narażona na hałas o poziomie uznawanym za szkodliwy dla zdrowia. W wielu miastach odsetek ten może sięgać 50% populacji miejskiej.
 • Szacuje się, że co najmniej 18 milionów ludzi jest bardzo poirytowanych, a 5 milionów ma poważne zaburzenia snu z powodu długotrwałego narażenia na hałas pochodzący z transportu w UE.
 • Ponadto szacuje się, że długotrwałe narażenie na hałas transportowy powoduje około 11 000 przedwczesnych zgonów i 40 000 nowych przypadków choroby niedokrwiennej serca.

Partnerzy projektu

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA

Hałas może powodować szereg zagrożeń dla zdrowia i dobrej kondycji psychicznej ludzi.

 • Zaburzenia snu: Hałas nocny może zakłócać sen, co może prowadzić do chronicznego zmęczenia, a w skrajnych przypadkach do bezsenności. Niedostateczny sen ma wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, a także na wydajność w pracy i w codziennym funkcjonowaniu.

 • Uszkodzenie słuchu: Długotrwała ekspozycja na hałas może prowadzić do uszkodzenia słuchu, a nawet do trwałej głuchoty. W szczególności narażone na to są osoby pracujące w hałaśliwych miejscach, np. na budowie, w fabrykach czy na lotniskach.

 • Zaburzenia zdrowia psychicznego: Hałas może prowadzić do zaburzeń zdrowia psychicznego, takich jak stres, depresja, lęk czy agresja. Szczególnie dotkliwe są te skutki w przypadku hałasu stałego, który nie ustaje nawet w nocy.

 • Zaburzenia koncentracji i pamięci: Hałas może zakłócać koncentrację i pamięć, co ma szczególne znaczenie dla osób pracujących w wymagających intelektualnie zawodach.

 • Wpływ na układ sercowo-naczyniowy: Hałas może zwiększać ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa czy zawał serca.

Eksperci z Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) twierdzą, że każdego roku około 11 000 przedwczesnych zgonów na kontynencie jest spowodowanych zanieczyszczeniem hałasem.

Zgłoś się po pomoc

Wsparcia udzielają nasi przeszkoleni wolontariusze. W sytuacjach krytycznych występujemy o pomoc do kancelarii radców prawnych oraz konsultacje z psychologami. Służymy także pomocą w przygotowaniu pism sądowych, petycji i innych dokumentów dotyczących walki z hałasem środowiskowym.

Aktualności projektu

Uważasz, że to co robimy jest ważne?

Możemy się rozwijać dzięki Twojemu wsparciu.
Jesteśmy organizacją niezależną od wpływów politycznych oraz biznesowych.
Logo fundacji ORION Organizacja Społeczna

Dane adresowe

 • ul. Piłsudskiego 74 lok. 320
 • 50-020 Wrocław
 • Email: orionfm@yahoo.com
 • KRS: 0000499971
 • NIP: 7123285593
 • REGON: 061657570

INFORMACJE

Numer konta (Nest Bank):
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
 • Polityka prywatności
 • Regulamin wpłat darowizn
 • Fundacja Techya

NEWSLETTER

Bądź na bieżąco z istotnymi informacjami z kręgu naszych działań.