Podaruj 1.5% podatku. KRS 0000499971
orion

Poznaj nas bliżej

orion logo pion czarne
ORION ORGANIZACJA SPOŁECZNA

Nasza fundacja

Reagujemy i przeciwdziałamy negatywnym zjawiskom takim jak przemoc, dyskryminacja, łamanie praw człowieka, degradacja środowiska i zanieczyszczenie hałasem poprzez wszelkie formy edukacji społecznej.

Nasza Fundacja powstała w roku 2014 pod nazwą Fundacja Praca Moc Energia. Po zmianie nazwy kontynuujemy te projekty, które mają związek z osią terminów jak informacja, kultura oraz dźwięk.

Od 2019 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP). Od początku istnienia działamy jako nonprofit.

ORION ORGANIZACJA SPOŁECZNA

Poznaj nasz zespół

Trzon Zarządu oraz Rady Fundacji tworzą osoby z doświadczeniem w pracy w samorządach, instytucjach edukacyjnych oraz biznesie.
avatar agnieszka palys 1

Agnieszka Pałys

Przewodnicząca Rady Fundacji

avatar ewa ponarska 1

Ewa Ponarska

Członkini Rady Fundacji

avatar anna kielb 3

Anna Kiełb

Prezeska Zarządu

Nasz niesamowity zespół

WOLONTARIUSZE I WSPÓŁPRACOWNICY
alan grinde

Alan Grinde

Koordynator / redaktor

avatar aleksandra sokol 1

Aleksandra Sokół

Redaktorka publikacji edukacyjnych

avatar martyna2

Martyna Wilk

CSR i komunikacja

avatar andrzej jozwik

Andrzej Jóźwik

Konsultacje merytoryczne

JO square

Jakub Orzęcki

Field recording

avatar urszula nowak

Urszula Nowak

Lektorka

PARTNER PRAWNY

Szal i Partnerzy
Kancelaria Radców Prawnych

Działamy w partnerstwie z kancelarią złożoną przez ludzi o społecznym nastawieniu, dzięki temu nasze działania pożytku publicznego możemy realizować na najwyższym poziomie

Wesprzyj nasze działania pożytku publicznego

Doświadczeni
i certyfikowani

Uzyskaliśmy certyfikat BSH potwierdzający naszą gotowśc do wpsółpracy z biznesem

Skupiamy się
na tym co ważne

Podejmujemy tematy trudne, jednak istotne społecznie

Działamy
nieprzewanie

Działamy i publikujemy regularnie od początku działalności
0
Lat
działalności
0 +
Napisanych
publikacji
0 +
Zrealizowanych
programów
0 k
Odwiedzin naszej strony
w 2021 roku
ORION ORGANIZACJA SPOŁECZNA

Dlaczego darczyńcy nam ufają

W efekcie lat doświadczeń wypracowaliśmy sobie opinię rzetelnych. W roku 2021 stronę www Fundacji nasi czytelnicy wyświetlili ponad milion razy.

Język

Piszemy w sposób przystępny dla każdego

Rzetelność

Publikacje są poprawne merytorycznie

Doświadczenie

Nad publikacjami czuwa doświadczony zespół

Uczciwość

Nasze działania
są w całości transparentne

Referencje

W swojej działalności ORION kładzie nacisk na popularyzowanie wiedzy na tematy istotne z punktu widzenia misji naszej fundacji, w szczególności dotyczących spraw związanych z prawami człowieka - w tym dotyczących spraw w Ukrainie. Ich opracowania dziennikarskie mają wysoki poziom merytoryczny i przygotowane są z rzetelnością i skupienie na problemie, a nie generowaniu niepożądanych emocji o polaryzacji społecznej. (...)

Fundacja Dom Pokoju Maja Zabokrzycka
referencje fundacja dom pokoju scaled

Publikacje z zakresu działań fundacji stanowią dla nas interesującą perspektywę związaną z zakresem naszej Kancelarii. Ponadto fundacja ta podjęła się przedstawienia naszych działań z zakresu pożytku publicznego dotyczących m.in. opracowania programu ochrony osób z niepełnosprawnością intelektualną przed wykorzystaniem w obszarze prawnym.

ORION Organizacja Społeczna prowadzi swoje działania edukacyjne w sposób bardzo merytoryczny, odnoszą się do faktów oraz sprawdzonych źródeł. Ten model stanowi gwarant rzetelnego przekazywania informacji, który może być wykorzystywany przez środowisko dziennikarskie w tematyce podejmowanej przez fundację.

Szal i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych Maciej Szal
referencje kancelaria scaled

W roku 2021 fundacja ORION Organizacja Społeczna stworzyła słuchowisko o postaci Estery Racheli Kamińskiej (...). Projekt został zrealizowany na wysokim poziomie technicznym i merytorycznym. Efekty projektu wpisują się w nasze działania statutowe na rzecz zachowania 1000-letniego dziedzictwa polskich Żydów dla przyszłych pokoleń.

Z działań fundacji daje się odczuć ich misję związaną ze wzmacnianiem oferty dziennikarskiej i medialnej poprzez rzetelne działania informacyjne i edukacyjne. Wkład głównej bohaterki słuchowiska został przystępnie zaprezentowany, a wywiady promujące słuchowisko ikazały osobisty aspekt wspólnej polsko-żydowskiej historii i drogi do jej pozania bez mylnych uproszczeń, stereotypizacji czy barier kulturowych.

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny Michał Majewski
referencje szih scaled

Jako Stowarzyszenie mieliśmy ogromną przyjemność współpracować z Fundacją ORION podczas lokalnej konferencji naukowej "Prawa człowieka na różnych kontynentach" organizowanej przez ELSA Kraków dn. 6.05.2021 roku. Podczas konferencji wystąpił Pan Alan O. Grinde (przedstawiciel Fundacji) z referatem "Mroczna Australia: prawa człowieka nie dla wszystkich". Pan Alan opórcz bardzo merytorycznego wystąpienia, które spotkało się z pozytywnym odbiorem uczestników, pomagał nam wraz z Fundacją w promocji wydarzenia.

(...) uważamy, że Fundacja w sposób pozytywny przyczynia się do wzmacniania świadomości środowiska dziennikarskiego i mediów - organizując projekty edukacyjne dla młodych ludzi czy warsztaty oraz szkolenia ze specjalistami zajmującymi się prawem prasowym.

ELSA KRAKÓW Jakub Struzik
elsa krakow referencje scaled

Fundacja ORION Organizacja Społeczna (...) nagrała i wyemitowała serię filmów pt. "Twarze wielokulturowego Wrocławia. Szlakiem kultur Wrocławia". Projekt pokazuje Wrocław przez pryzmat jego wielokulturowości i sposobu na budowanie przyjaznej, otwartej przestrzeni publicznej. W ramach projektu zrealizowano wywiady z przedstawicielami innych krajów i kultur, którzy mieszkają na stałe w stolicy Dolnego Śląska

Pomysł na reportaż, w którym bohaterowie dokonuja autoprezentacji siebie i swoich kultur, dokosnale uzupełnił działania Miasta Wrocławia, polegające na promowaniu wielokulturowości i tworzenia bogatej i różnorodnej społeczności Wrocławia. Dokument cieszył się dużą popularnością wśród użytkowników serwisu Youtube.

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego Agata Majchrzak
referencje wcrs scaled

Niniejszym udzielamy rekomendacji dla ORION Organizacja Społeczna (...) jako wiarygodnemu partnerowi projektowemu. Nasza współpraca polegała do tej pory na merytorycznym komentowaniu materiałów prasowych publikowanych przez ORION, głównie w tematyce będącej przedmiotem naszego zainteresowania czyli zagrożeń związanych ze zmianami klimatu oraz szeroko rozumianej ekologii.

W nasze ocenie ORION to organizacja podejmująca bardzo istotne społecznie zagadnienia, również te najtrudniejsze, a ich działania charakteryzują kreatywne i skuteczne marketingowo formy.

Śląski Ruch Klimatyczny Kamil Szewczyk
orion rekomendacja slaski ruch klimatyczny

Edukacja i podnoszenie wiedzy w obszarze bezpieczeństwa pracy i mobbingu to bardzo ważne zagadnienia. Cenię Organizację Społeczną ORION za podnoszenie waznych tematów i silne akcentowanie ich w przestrzeni publicznej. Dzięki takim działanio wiedza na temat wyzwań i praw obywateli w tym zakresie jest większa.

Działania edukacyjne podejmowane przez Organizację Społeczną ORION są bardzo ważne dla każdej grupy osób, a dzięki zaangazowaniu przedstawicieli tej organizacji oraz dobrze dobranym narzędziom komunikacyjnym docierają przez istotne współcześnie platformy tj. media społecznościowe czy Youtube do szerokiej opinii publicznej.

Instytut Strategii Rozwoju Ilona Klejnowska-Kamińska
referencje ISR scaled

Z przyjemnością zaświadczam, że brałem udział w realizacji projektu "Twarze wielokulturowego Wrocławia" realizowanego przez fundację ORION Organizacja Społeczna, w którym opowiadałem o kulturze i tradycji Indii, a także życiu we Wrocławiu.

Uważam, że serial przyczynia się do zwiększenia tolerancji oraz niwelowaniu ksenofobii poprzez ukazywanie wielokulturowości Wrocławia, jako bogactwa i atutu miasta, a także zachęca do poznawania innych kultur.

Mam nadzieję, że projekt będzie kontynuowany i będzie dalej wspierał wizerunek Wrocławia, jako miasta spotkań, gdzie ludzie z różnych krajów i kultur są mile widziani.

Konsul Honorowy Indii Kartikey Johri
referencje konsult honorowy indii

Potwierdzam, że Fundacja Praca Moc Energia wykonała reportaż filmowy z wystawy pt. "Zenity" prezentowanej w naszym Muzeum w dniach 21.08-2.09.2019 i upowszechniła go w mediach społecznościowych oraz prowadzonym przez siebie magazynie online. Reportaż zawierał widoki z wystawy, wywiady z artystami, kuratorką i gośćmi wernisażu.

Działania Fundacji cechują się profesjonalizmem i kompleksowym podejściem do podejmowanych działań. Naszym zdaniem podjęta przez Fundację inicjatywa serialu "Wrocław - Kultura Nieznana" ma istotny wkład w propagowaniu kultury i sztuki we Wrocławiu. Wyrażamy chęć dalszego wspólnego działania z Fundacją w dziedzinie upowszechniania sztuki.

Muzeum Współczesne Wrocław Andrzej Jarosz, Dyrektor
01 pracamocenergia referencje muzeum wspolczesne wroclaw 1

Potwierdzam, że Fundacja Praca Moc Energia wykonała:

1. reportaż filmowy z wystawy przygotowanej w ramach Programu Głównego TIFF Festival 2019 pt. Ludzie jak Bogowie, mającej miejsce w przestrzeni OP ENHEIM w dniach 4-29 września 2020 i upowszechniła go w mediach społecznościowych. Reportaż zawierał wizerunki elementów wystawy, wywiady z artystami i kuratorką;

(...)

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z tą organizacją. Działania Fundacji cechują się profesjonalizmem i kompleksowym podejściem do podejmowanych zadań. Inicjatywa Fundacji była całkowicie nieodpłatna. Wyrażamy chęć dalszego wspólnego działania z Fundacją w dziedzinie upowszechniania sztuki i kultury.

OP ENHEIM Kama Wróbel, Dyrektor Artystyczny
02 pracamocenergia referencje openheim 1 724x1024 1

Zaświadczamy, że jako Biuro Festiwalowe IMPART 2016 organizator Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, którego częścią jest projekt "Wrocław - wejście od podwórza", współpracowaliśmy z Fundacją Rozwoju Indywidualnego "Praca Moc Energia.

Fundacja wykonała reportaż audio-video z projektu artystki Kamili Szczęsnej "Miejskie Mutacje", będącego elementem projektu "Wrocław - wejście od podwórza". Materiał został przygotowany z inicjatywy samej fundacji. Rzeczowość przeprowadzonego wywiadu oraz profesjonalizm wykonania stały na wysokim poziomie.

Materiał był rzetelnym przedstawieniem tego wydarzenia i był dużym wkładem w promocję projektu "Wrocław - wejście od podwórza".

IMPART Maciej Tymorek, Koordynator | Sztuki Wizualne
04 pracamocenergia referencje esk2016 1

Europejskie Biuro Edukacji Kosmicznej ESSERO-Polska, którego koordynatorem w Polsce jest Centrum Nauki Kopernik, 1 marca 2018 roku rozpoczęło współpracę z Fundacją Rozwoju Indywidualnego "Praca Moc Energia".

Do obowiązków Fundacji należy przygotowywanie artykułów popularno-naukowych z zakresu astrofizyki i astronautyki. prowadzenie strony internetowej, wprowadzanie aktualności oraz prowadzenie newsletteru.

W świetle dotychczasowej współpracy możemy zaświadczyć, iż powierzone zadania są wykonywane z dbałością o detale, poprawność merytoryczną, a również przystępność opisywanych zagadnień dla czytelnika.

Centrum Nauki Kopernik Aleksander Jasiak, Koordynator Programu ESSERO-Polska
03 pracamocenergia referencje kopernik 1

    Numer konta (Nest Bank)

    92 2530 0008 2041 1071 3655 0001