Poznaj nas bliżej

  • ORION Organizacja Społeczna
ORION ORGANIZACJA SPOŁECZNA

Nasza Fundacja

Reagujemy i przeciwdziałamy negatywnym zjawiskom takim jak przemoc, dyskryminacja, łamanie praw człowieka, degradacja środowiska i zanieczyszczenie hałasem poprzez wszelkie formy edukacji społecznej.

Nasza Fundacja powstała w roku 2014 pod nazwą Fundacja Praca Moc Energia. Po zmianie nazwy kontynuujemy te projekty, które mają związek z osią terminów jak informacja, kultura oraz dźwięk.

Od 2019 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP). Od początku istnienia działamy jako nonprofit.

Telefon

+48 732 494 592
Alan Grinde
Prezes Zarządu

Adres

ORION Organizacja Społeczna
ul. Hoża 86 lok. 410
00-682 Warszawa

Identyfikacja

KRS: 0000499971
NIP: 7123285593
REGON: 061657570
ORION ORGANIZACJA SPOŁECZNA

Poznaj nasz zespół

blank

Alan Grinde

PREZES ZARZĄDU

Społecznik od prawie 30 lat, działający w różnych organizacjach pozarządowych. W 2014 r. zainicjował działalność fundacji ORION Organizacja Społeczna, a w 2021 założył Fundację Techya. Ukończył studia animatora i managera kultury oraz podyplomowo public relations oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

Od lat inicjuje projekty dotyczące edukacji społecznej dotyczących głównie praw człowieka, przemocy, depresji, spraw społecznych (w tym wyzwań osób ze szczególnymi potrzebami). Jest dziennikarzem, researcherem, edukatorem, szkoleniowcem i autorem ponad 1000 materiałów edukacyjnych z zakresu zdrowia (w tym zdrowia psychicznego oraz nowości medycznych związanych z niepełnosprawnością), przemocy psychicznej, praw człowieka, hałasu oraz ekologii.

Jest specjalistą w zakrese cyfryzacji, nowych mediów oraz komunikacji, prowadząc konsultacje i szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej, narzędzi do zarządzania zespołami, projektami oraz wspomagające edukację osób z niepełnosprawnościami. W projektach finansowanych ze środków PFRON, dotyczące powrotu na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami, prowadzi szkolenia z zakresu obsługi komputera, projektowania graficznego, budowy stron internetowych oraz przygotowuje beneficjentów do wykonywania nowych zawodów, takich jak wirtualny asystent.

Brał udział w opracowaniu podręczników "Podręcznik dobrych praktyk wspierających zdrowie psychiczne u studentów z niepełnosprawnością", "Jak przygotować zajęcia z uwzględnieniem zasad dostępności", "Program wsparcia zdrowia psychicznego dla studenta z niepełnosprawnością" dla Wyższej Szkoły Bankowej. 

blank

Anna Kiełb

PRZEWODNICZĄCA RADY FUNDACJI

Magistra ekonomii od lat związana z lokalnym samorządem. Ukończyła szereg kursów, m.in. EY Academy of Business "Skuteczne zarządzanie projektami". 

Posiada zdolności reporterskie/dziennikarskie, z doświadczeniem w prowadzeniu programów o wydarzeniach kulturalnych odbywających się na terenie Wrocławia, prowadząc program "Wrocław - Kultura Nieznana". Prowadziła także program Youtube "Wrocław - Kultura Nieznana" oraz podcast "Dzikie Mięso". Jest także co-hostem w podcaście "Rozmowy z Oriona". 

W latach ubiegłych była zaangażowana w projekty dla dzieci z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania we Wrocławiu - "TERAWAT" oraz z Fundacją Pro Mathematica. Była koordynatorką projektu oferującego nieodpłatne wsparcie prawne dla kobiet doświadczających przemocy #maszwsparcie. 

Jest edukatorką z zakresu Excel osób ze szczególnymi potrzebami w projektach finansowanych przez PFRON. 

blank

Anna Bielewicz

CZŁONKINI RADY FUNDACJI

Absolwentka Collage William and Mary (LLM) w Stanach Zjednoczonych, stypendystka Fulbrighta w ramach programu Ron Brown Fellowship oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji). Aplikacja radcowska (bez egzaminu).

Z zatrudniona w Kancelarii Adwokackiej Wardyński i Wspólnicy (dział nieruchomości), pracowała także w Kancelarii Adwokackiej Smoktunowicz i Partnerzy. Przez ponad 10 lat zajmowała się współzarządzaniem i obsługą prawną biznesu.

Wolontariuszka Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, a także koordynatorka działań amerykańskiej fundacji World Central Kitchen w Warszawie (zajmowała się organizacją i dostarczaniem posiłków dla uchodźców wojennych z Ukrainy).

Od 2023 roku zajmuje się wsparciem prawnym dla niepełnosprawnych uchodźców wojennych z Ukrainy (oraz osób im towarzyszących). Prowadzi szkolenia uświadamiające dla pracowników z zakresu wsparcia i pomocy dla osób z niepełnosprawnościami oraz szkolenia i warsztaty uświadamiające dla dzieci i młodzieży. Udziela wsparcia prawnego i szkoleniowego dla organizacji pozarządowych, w tym Fundacji Niepełnosprawność Bez Barier oraz ORION Organizacja Społeczna.

blank

Aleksandra Sokół

REDAKTORKA

Magistra anglistyki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od wielu lat zajmuje się tworzeniem materiałów z zakresu edukacji społecznej. 

Zawodowo zajmująca się edukacją języka angielskiego oraz researchingiem oraz pisaniem głównie na tematy przemocy i praw człowieka.

PARTNER PRAWNY

Szal i Partnerzy
Kancelaria Radców Prawnych

Działamy w partnerstwie z kancelarią złożoną przez ludzi o społecznym nastawieniu, dzięki temu nasze działania pożytku publicznego możemy realizować na najwyższym poziomie
ORION ORGANIZACJA SPOŁECZNA

Wesprzyj nasze działania pożytku publicznego

Doświadczeni
i certyfikowani

Uzyskaliśmy certyfikat BSH potwierdzający naszą gotowość do współpracy z biznesem

Skupiamy się na tym
co ważne

Podejmujemy tematy trudne, jednak istotne społecznie

Działamy
nieprzewanie

Działamy i publikujemy regularnie od początku działalności, czyli od lutego 2014 roku
ORION ORGANIZACJA SPOŁECZNA

Dlaczego darczyńcy nam ufają

W efekcie lat doświadczeń wypracowaliśmy sobie opinię rzetelnych. W roku 2022 stronę www Fundacji nasi czytelnicy wyświetlili ponad 2 miliony razy (na podstawie Google Analytics).

Język

Piszemy w sposób przystępny dla każdego

Rzetelność

Publikacje są poprawne merytorycznie

Doświadczenie

Nad publikacjami czuwa doświadczony zespół

Uczciwość

Nasze działania są w całości transparentne
ORION ORGANIZACJA SPOŁECZNA

Referencje

Nasze działania doceniło szereg innych organizacji.
blank

W swojej działalności ORION kładzie nacisk na popularyzowanie wiedzy na tematy istotne z punktu widzenia misji naszej fundacji, w szczególności dotyczących spraw związanych z prawami człowieka - w tym dotyczących spraw w Ukrainie. Ich opracowania dziennikarskie mają wysoki poziom merytoryczny i przygotowane są z rzetelnością i skupienie na problemie, a nie generowaniu niepożądanych emocji o polaryzacji społecznej. (...)

Maja Zabokrzycka
Fundacja Dom Pokoju
blank

Publikacje z zakresu działań fundacji stanowią dla nas interesującą perspektywę związaną z zakresem naszej Kancelarii. Ponadto fundacja ta podjęła się przedstawienia naszych działań z zakresu pożytku publicznego dotyczących m.in. opracowania programu ochrony osób z niepełnosprawnością intelektualną przed wykorzystaniem w obszarze prawnym.

ORION Organizacja Społeczna prowadzi swoje działania edukacyjne w sposób bardzo merytoryczny, odnoszą się do faktów oraz sprawdzonych źródeł. Ten model stanowi gwarant rzetelnego przekazywania informacji, który może być wykorzystywany przez środowisko dziennikarskie w tematyce podejmowanej przez fundację.

Maciej Szal
Szal i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych
blank

W roku 2021 fundacja ORION Organizacja Społeczna stworzyła słuchowisko o postaci Estery Racheli Kamińskiej (...). Projekt został zrealizowany na wysokim poziomie technicznym i merytorycznym. Efekty projektu wpisują się w nasze działania statutowe na rzecz zachowania 1000-letniego dziedzictwa polskich Żydów dla przyszłych pokoleń.

Z działań fundacji daje się odczuć ich misję związaną ze wzmacnianiem oferty dziennikarskiej i medialnej poprzez rzetelne działania informacyjne i edukacyjne. Wkład głównej bohaterki słuchowiska został przystępnie zaprezentowany, a wywiady promujące słuchowisko ikazały osobisty aspekt wspólnej polsko-żydowskiej historii i drogi do jej pozania bez mylnych uproszczeń, stereotypizacji czy barier kulturowych.

Michał Majewski
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny
blank

Jako Stowarzyszenie mieliśmy ogromną przyjemność współpracować z Fundacją ORION podczas lokalnej konferencji naukowej "Prawa człowieka na różnych kontynentach" organizowanej przez ELSA Kraków dn. 6.05.2021 roku. Podczas konferencji wystąpił Pan Alan O. Grinde (przedstawiciel Fundacji) z referatem "Mroczna Australia: prawa człowieka nie dla wszystkich". Pan Alan opórcz bardzo merytorycznego wystąpienia, które spotkało się z pozytywnym odbiorem uczestników, pomagał nam wraz z Fundacją w promocji wydarzenia.

(...) uważamy, że Fundacja w sposób pozytywny przyczynia się do wzmacniania świadomości środowiska dziennikarskiego i mediów - organizując projekty edukacyjne dla młodych ludzi czy warsztaty oraz szkolenia ze specjalistami zajmującymi się prawem prasowym.

Jakub Struzik
ELSA KRAKÓW
blank

Fundacja ORION Organizacja Społeczna (...) nagrała i wyemitowała serię filmów pt. "Twarze wielokulturowego Wrocławia. Szlakiem kultur Wrocławia". Projekt pokazuje Wrocław przez pryzmat jego wielokulturowości i sposobu na budowanie przyjaznej, otwartej przestrzeni publicznej. W ramach projektu zrealizowano wywiady z przedstawicielami innych krajów i kultur, którzy mieszkają na stałe w stolicy Dolnego Śląska

Pomysł na reportaż, w którym bohaterowie dokonuja autoprezentacji siebie i swoich kultur, dokosnale uzupełnił działania Miasta Wrocławia, polegające na promowaniu wielokulturowości i tworzenia bogatej i różnorodnej społeczności Wrocławia. Dokument cieszył się dużą popularnością wśród użytkowników serwisu Youtube.

Agata Majchrzak
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
blank

Niniejszym udzielamy rekomendacji dla ORION Organizacja Społeczna (...) jako wiarygodnemu partnerowi projektowemu. Nasza współpraca polegała do tej pory na merytorycznym komentowaniu materiałów prasowych publikowanych przez ORION, głównie w tematyce będącej przedmiotem naszego zainteresowania czyli zagrożeń związanych ze zmianami klimatu oraz szeroko rozumianej ekologii.

W nasze ocenie ORION to organizacja podejmująca bardzo istotne społecznie zagadnienia, również te najtrudniejsze, a ich działania charakteryzują kreatywne i skuteczne marketingowo formy.

Kamil Szewczyk
Śląski Ruch Klimatyczny
blank

Edukacja i podnoszenie wiedzy w obszarze bezpieczeństwa pracy i mobbingu to bardzo ważne zagadnienia. Cenię Organizację Społeczną ORION za podnoszenie waznych tematów i silne akcentowanie ich w przestrzeni publicznej. Dzięki takim działanio wiedza na temat wyzwań i praw obywateli w tym zakresie jest większa.

Działania edukacyjne podejmowane przez Organizację Społeczną ORION są bardzo ważne dla każdej grupy osób, a dzięki zaangazowaniu przedstawicieli tej organizacji oraz dobrze dobranym narzędziom komunikacyjnym docierają przez istotne współcześnie platformy tj. media społecznościowe czy Youtube do szerokiej opinii publicznej.

Ilona Klejnowska-Kamińska
Instytut Strategii Rozwoju
blank

Z przyjemnością zaświadczam, że brałem udział w realizacji projektu "Twarze wielokulturowego Wrocławia" realizowanego przez fundację ORION Organizacja Społeczna, w którym opowiadałem o kulturze i tradycji Indii, a także życiu we Wrocławiu.

Uważam, że serial przyczynia się do zwiększenia tolerancji oraz niwelowaniu ksenofobii poprzez ukazywanie wielokulturowości Wrocławia, jako bogactwa i atutu miasta, a także zachęca do poznawania innych kultur.

Mam nadzieję, że projekt będzie kontynuowany i będzie dalej wspierał wizerunek Wrocławia, jako miasta spotkań, gdzie ludzie z różnych krajów i kultur są mile widziani.

Kartikey Johri
Konsul Honorowy Indii
blank

Potwierdzam, że Fundacja Praca Moc Energia wykonała reportaż filmowy z wystawy pt. "Zenity" prezentowanej w naszym Muzeum w dniach 21.08-2.09.2019 i upowszechniła go w mediach społecznościowych oraz prowadzonym przez siebie magazynie online. Reportaż zawierał widoki z wystawy, wywiady z artystami, kuratorką i gośćmi wernisażu.

Działania Fundacji cechują się profesjonalizmem i kompleksowym podejściem do podejmowanych działań. Naszym zdaniem podjęta przez Fundację inicjatywa serialu "Wrocław - Kultura Nieznana" ma istotny wkład w propagowaniu kultury i sztuki we Wrocławiu. Wyrażamy chęć dalszego wspólnego działania z Fundacją w dziedzinie upowszechniania sztuki.

Andrzej Jarosz, Dyrektor
Muzeum Współczesne Wrocław
blank

Potwierdzam, że Fundacja Praca Moc Energia wykonała:

1. reportaż filmowy z wystawy przygotowanej w ramach Programu Głównego TIFF Festival 2019 pt. Ludzie jak Bogowie, mającej miejsce w przestrzeni OP ENHEIM w dniach 4-29 września 2020 i upowszechniła go w mediach społecznościowych. Reportaż zawierał wizerunki elementów wystawy, wywiady z artystami i kuratorką;

(...)

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z tą organizacją. Działania Fundacji cechują się profesjonalizmem i kompleksowym podejściem do podejmowanych zadań. Inicjatywa Fundacji była całkowicie nieodpłatna. Wyrażamy chęć dalszego wspólnego działania z Fundacją w dziedzinie upowszechniania sztuki i kultury.

Kama Wróbel, Dyrektor Artystyczny
OP ENHEIM
blank

Zaświadczamy, że jako Biuro Festiwalowe IMPART 2016 organizator Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, którego częścią jest projekt "Wrocław - wejście od podwórza", współpracowaliśmy z Fundacją Rozwoju Indywidualnego "Praca Moc Energia.

Fundacja wykonała reportaż audio-video z projektu artystki Kamili Szczęsnej "Miejskie Mutacje", będącego elementem projektu "Wrocław - wejście od podwórza". Materiał został przygotowany z inicjatywy samej fundacji. Rzeczowość przeprowadzonego wywiadu oraz profesjonalizm wykonania stały na wysokim poziomie.

Materiał był rzetelnym przedstawieniem tego wydarzenia i był dużym wkładem w promocję projektu "Wrocław - wejście od podwórza".

Maciej Tymorek, Koordynator | Sztuki Wizualne
IMPART
blank

Europejskie Biuro Edukacji Kosmicznej ESSERO-Polska, którego koordynatorem w Polsce jest Centrum Nauki Kopernik, 1 marca 2018 roku rozpoczęło współpracę z Fundacją Rozwoju Indywidualnego "Praca Moc Energia".

Do obowiązków Fundacji należy przygotowywanie artykułów popularno-naukowych z zakresu astrofizyki i astronautyki. prowadzenie strony internetowej, wprowadzanie aktualności oraz prowadzenie newsletteru.

W świetle dotychczasowej współpracy możemy zaświadczyć, iż powierzone zadania są wykonywane z dbałością o detale, poprawność merytoryczną, a również przystępność opisywanych zagadnień dla czytelnika.

Aleksander Jasiak, Koordynator Programu ESSERO-Polska
Centrum Nauki Kopernik

Uważasz, że to co robimy jest ważne?

Możemy się rozwijać dzięki Twojemu wsparciu.
Jesteśmy organizacją niezależną od wpływów politycznych oraz biznesowych.
Logo fundacji ORION Organizacja Społeczna

Dane adresowe

  • ul. Hoża 86 lok. 410
  • 00-682 Warszawa
  • Email: orionfm@yahoo.com
  • KRS: 0000499971
  • NIP: 7123285593
  • REGON: 061657570

INFORMACJE

Numer konta (Nest Bank):
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
  • Polityka prywatności
  • Regulamin wpłat darowizn
  • Fundacja Techya

NEWSLETTER

Bądź na bieżąco z istotnymi informacjami z kręgu naszych działań.