Wrocław -
Kultura Nieznana

PROGRAM YOUTUBE

Wrocław - Kultura Nieznana

Każde miasto posiada swoją unikalną duszę. Na ten niepowtarzalny charakter ma wpływ wiele czynników, a jednym z nich jest bogactwo oferty kulturalnej. Wrocław uzyskuje swój wyjątkowy smak dzięki mnogości artystów, wernisaży, małych galerii oraz innych miejsc związanych z kulturą i sztuką.

Są to najczęściej osoby, wydarzenia i miejsca, które nie posiadają środków i możliwości na dużą autopromocję, co powoduje, że ich oferta często pomijana jest zarówno przez mieszkańców samego Wrocławia, jak i turystów odwiedzających to miasto.

Projekt

zakłada realizację serialu internetowego “Wrocław – Kultura Nieznana”

który wpisuje się w kanon programów kulturalno-edukacyjnych. W serialu możemy zobaczyć:

  • reportaże audio-video z wydarzeń kulturalnych Wrocławia,
  • rozmowy i wywiady z artystami, ekspertami, kuratorami wystaw.
  • interesujące prace artystyczne – obrazy, zdjęcia, rzeźby
  • a także relacje z koncertów, spektakli czy innych miejsc związanych z kulturą i sztuką.
projekt wkn 4a

Projekt wpisuje się w następujące działania z zakresu pożytku publicznego

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji:

  • Wspieranie wszelkich możliwych dróg rozwoju indywidualnego człowieka, ze szczególnym naciskiem na upowszechnianie i rozwój kultury i sztuki, a także właściwego stosunku do rozwoju indywidualnego, pracy nad samym sobą, podnoszenia uwagi i świadomości dotyczącej otaczającego świata.
  • Rzetelne przekazywanie informacji z zakresu kultury, sztuki oraz nauki za pośrednictwem wszystkich środków komunikacji społecznej wśród młodzieży i dorosłych.
  • Edukacja kulturalna polegająca szczególnie na kształtowaniu właściwego stosunku do kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
WKN THUMBNAIL4

Wrocław – Kultura Nieznana #4: Viva Frida!

Podwodny Wrocław to jedno z ciekawszych wydarzeń na terenie stolicy Dolnego Śląska. W mnogości wystaw oraz innych występów artystycznych, udało nam się odwiedzić wystawę zatytułowana

Chcesz wspierać ten projekt?

Przekaż darowiznę lub 1% podatku
KRS: 0000499971

Pozyskane środku zostaną wykorzystane na: