Wrocław -
Kultura Nieznana

PROGRAM YOUTUBE

Wrocław - Kultura Nieznana

Każde miasto posiada swoją unikalną duszę. Na ten niepowtarzalny charakter ma wpływ wiele czynników, a jednym z nich jest bogactwo oferty kulturalnej. Wrocław uzyskuje swój wyjątkowy smak dzięki mnogości artystów, wernisaży, małych galerii oraz innych miejsc związanych z kulturą i sztuką.

Są to najczęściej osoby, wydarzenia i miejsca, które nie posiadają środków i możliwości na dużą autopromocję, co powoduje, że ich oferta często pomijana jest zarówno przez mieszkańców samego Wrocławia, jak i turystów odwiedzających to miasto.

Projekt

zakłada realizację serialu internetowego “Wrocław – Kultura Nieznana”

który wpisuje się w kanon programów kulturalno-edukacyjnych. W serialu możemy zobaczyć:

  • reportaże audio-video z wydarzeń kulturalnych Wrocławia,
  • rozmowy i wywiady z artystami, ekspertami, kuratorami wystaw.
  • interesujące prace artystyczne – obrazy, zdjęcia, rzeźby
  • a także relacje z koncertów, spektakli czy innych miejsc związanych z kulturą i sztuką.
projekt wkn 4a

Projekt wpisuje się w następujące działania z zakresu pożytku publicznego

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji:

  • Wspieranie wszelkich możliwych dróg rozwoju indywidualnego człowieka, ze szczególnym naciskiem na upowszechnianie i rozwój kultury i sztuki, a także właściwego stosunku do rozwoju indywidualnego, pracy nad samym sobą, podnoszenia uwagi i świadomości dotyczącej otaczającego świata.
  • Rzetelne przekazywanie informacji z zakresu kultury, sztuki oraz nauki za pośrednictwem wszystkich środków komunikacji społecznej wśród młodzieży i dorosłych.
  • Edukacja kulturalna polegająca szczególnie na kształtowaniu właściwego stosunku do kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
WKN THUMBNAIL4

Wrocław – Kultura Nieznana #4: Viva Frida!

Podwodny Wrocław to jedno z ciekawszych wydarzeń na terenie stolicy Dolnego Śląska. W mnogości wystaw oraz innych występów artystycznych, udało nam się odwiedzić wystawę zatytułowana

wkn 003 thumbnail1

Wrocław – Kultura Nieznana #3: Wystawa Zenity

“Zenity” to zbiorowa wystawa międzynarodowej grupy artystów, będących częścią środowiska doktorantów Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Dołącz do naszej społecznościi bądź na

Chcesz wspierać ten projekt?

Przekaż darowiznę lub 1% podatku
KRS: 0000499971

Pozyskane środku zostaną wykorzystane na: