Prawo

Ekspozycja na zanieczyszczenie hałasem jest łamaniem praw człowieka oraz zapisów prawa

Prawo do ciszy jest częścią zasad współżycia społecznego i uczciwości. Każdy ma prawo do spokoju i ciszy, a jego naruszenie może skutkować konsekwencjami prawnymi.

Prawo do ciszy, choć nie jest bezpośrednio zdefiniowane w polskim prawie, jest pośrednio chronione przez różne przepisy. Te przepisy dotyczą głównie zakłócania ciszy i spokoju, zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy.

  1. Cisza nocna: Choć nie ma konkretnego przepisu, który by ustalał porę obowiązywania ciszy nocnej, przyjmuje się, że w blokach mieszkalnych obowiązuje ona pomiędzy godziną 22:00 a 6:00. Ustawa pośrednio nakłada obowiązek respektowania prawa do spoczynku nocnego i praw pokrewnych.

  2. Zakłócanie spokoju dziennego: Na gruncie prawa wykroczeń, naruszanie spokoju i porządku dziennego jest również karalne. Nadmierne i nieuzasadnione uprzykrzanie życia sąsiadom co do zasady zawsze stanowi bezprawie.

  3. Zakłócanie spokoju lub porządku publicznego: Art. 51 Kodeksu wykroczeń odnosi się do zakłócania spokoju lub porządku publicznego.

interpretacja art 190 1 kodeksu karnego

Interpretacja Art. 190 § 1 Kodeksu Karnego

Hałas środowiskowy to problem, który codziennie dotyka wielu z nas. Czy jednak kiedykolwiek zastanawialiśmy się, czy nadmierny hałas może być uznany za naruszenie nietykalności cielesnej, o której mówi art. 190 [...]
halas a prawa czlowieka konwencja o prawach dzieckaart 17 2

Hałas a prawa człowieka: Konwencja o prawach dziecka,art. 17

Zanieczyszczenie hałasem jest wszechobecnym składnikiem naszego nowoczesnego świata. Wraz z postępem technologicznym i urbanizacją naszych miast, hałas stał się nieodłącznym elementem codziennego życia. Niemniej jednak, jego wpływ na zdrowie i [...]
blank
ORION Organizacja Społeczna
ul. Hoża 86 lok. 410
00-682 Warszawa
Email: orionfm@yahoo.com
KRS: 0000499971
NIP: 7123285593
REGON: 061657570
Konto. Nest Bank:
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.