HAŁAS / DŹWIĘK / ASMR

Hałas a prawa człowieka: Powszechna deklaracja praw człowieka, art. 26

HAŁAS / DŹWIĘK / ASMR

Hałas a prawa człowieka: Powszechna deklaracja praw człowieka, art. 26

Deklaracja Praw Człowieka opracowana przez Narody Zjednoczone jest międzynarodowym standardem praw człowieka. Artykuł 26 tej Deklaracji jasno stanowi: “Każdy człowiek ma prawo do nauki”.

W tym kontekście chciałbym rozważyć zagadnienie zanieczyszczenia hałasem, które może negatywnie wpływać na zdolności poznawcze, szczególnie dzieci i młodzieży. Celem tego eseju jest argumentacja, że hałas stanowi istotne naruszenie prawa do nauki, a co za tym idzie – praw człowieka.

Zanieczyszczenie hałasem, szczególnie w obszarach miejskich, jest problemem, który przez lata był marginalizowany. Jako zjawisko jest nieodłączne od rozwijającej się cywilizacji i technologii, ale stanowi istotne wyzwanie dla zdrowia publicznego. Badania naukowe dowodzą, że długotrwałe narażenie na hałas, zwłaszcza w szkołach i domach, może mieć negatywny wpływ na zdolności poznawcze dzieci i młodzieży.

Zgodnie z raportami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), nadmierny hałas, w szczególności w środowisku szkolnym, może prowadzić do szeregu problemów zdrowotnych, w tym do zaburzeń koncentracji, zmniejszenia zdolności pamięciowych i ograniczenia osiągnięć szkolnych. Te skutki są szczególnie istotne dla dzieci, których mózgi są jeszcze w trakcie rozwoju i są szczególnie podatne na wpływ czynników zewnętrznych, takich jak hałas.

W kontekście artykułu 26 Powszechnej deklaracji praw człowieka, można argumentować, że narażenie dzieci na zanieczyszczenie hałasem jest de facto naruszeniem ich prawa do nauki. Prawo do nauki, jak to jest zapisane w Deklaracji, nie jest ograniczone tylko do dostępu do edukacji, ale obejmuje również prawo do nauki w środowisku, które sprzyja zdrowemu rozwojowi psychicznemu i poznawczemu.

Prawo do nauki, jak wskazuje artykuł 26, obejmuje prawo do pełnego rozwoju osobowości, przygotowania do odpowiedniego życia jako dorosły i uczestnictwa w kulturze społeczeństwa.

Zanieczyszczenie hałasem w szkole lub w domu może utrudniać to prawo, powodując stres i zmniejszając zdolność dziecka do nauki.

W prawie międzynarodowym obowiązkiem państwa jest chronić prawo do nauki swoich obywateli, a więc musi podjąć środki w celu zapewnienia, że szkoły i domy są wolne od szkodliwego zanieczyszczenia hałasem. Gdy państwo nie podejmuje odpowiednich kroków, aby chronić swoje dzieci przed zanieczyszczeniem hałasem, narusza ono ich prawo do nauki.

Wprowadzanie polityki ograniczania hałasu jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na zapobieganie jego negatywnym skutkom. Wiele państw już wprowadziło takie przepisy, ale w wielu miejscach na świecie zanieczyszczenie hałasem nadal jest problemem.

Istotnym jest, że prawo do nauki nie jest ograniczone tylko do szkoły. Dzieci i młodzież uczą się również w domu, a zanieczyszczenie hałasem w ich otoczeniu mieszkaniowym może wpływać na ich zdolności poznawcze i osiągnięcia szkolne. Dlatego państwa powinny również zapewnić, aby domy byłu wolne od szkodliwego zanieczyszczenia hałasem.

Podsumowując, hałas i jego negatywny wpływ na zdolności poznawcze, zwłaszcza dzieci i młodzieży, może stanowić istotne naruszenie prawa do nauki, jak to jest zapisane w artykule 26 Powszechnej deklaracji praw człowieka. Gdy państwo nie podejmuje odpowiednich środków, aby chronić swoje dzieci przed zanieczyszczeniem hałasem, może naruszać ich prawo do nauki. To jest argument, który zasługuje na dalszą uwagę i badanie, a może także mieć istotne implikacje dla polityki publicznej i praw człowieka.

Grafika: Artumverse

Śledź nasz kanał na Telegramie

z materiałami niepublikowanymi na naszej stronie
PUBLIKACJA JEST DOSTĘPNA POD LICENCJĄ:

Uznanie autorstwa -
Użycie niekomercyjne 4.0

CZY DLA CIEBIE RÓWNIEŻ JEST WAŻNE
TO O CZYM CZYTASZ?

Nigdy nie było ważniejszego czasu, aby edukować społecznie

ORION Organizacja Społeczna tworzy Publikacje dla osób, które cenią wiedzę opartą na dowodach i sprawdzonych źródłach. Naszym celem jest budowanie świadomego społeczeństwa, dlatego nasze materiały zawsze będą z darmowym dostępem. Jeśli możesz wesprzyj nas dzisiaj, przekazując darowiznę, którą możesz odliczyć od podatku oraz udostępniaj nasze Publikacje swoim przyjaciołom.

Alan O. Grinde

Animator i manager kultury. Koordynator projektów w ORION Organizacja Społeczna. Grafik, web designer, lektor, specjalista od audio masteringu.

Uważasz, że to co robimy jest ważne?

Możemy się rozwijać dzięki Twojemu wsparciu.
Jesteśmy organizacją niezależną od wpływów politycznych oraz biznesowych.
Logo fundacji ORION Organizacja Społeczna

Dane adresowe

  • ul. Piłsudskiego 74 lok. 320
  • 50-020 Wrocław
  • Email: orionfm@yahoo.com
  • KRS: 0000499971
  • NIP: 7123285593
  • REGON: 061657570

INFORMACJE

Numer konta (Nest Bank):
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
  • Polityka prywatności
  • Regulamin wpłat darowizn
  • Fundacja Techya

NEWSLETTER

Bądź na bieżąco z istotnymi informacjami z kręgu naszych działań.