HAŁAS / DŹWIĘK / ASMR

Ochrona dóbr osobistych i odpowiedzialność deliktowa w kontekście walki z hałasem

HAŁAS / DŹWIĘK / ASMR

Ochrona dóbr osobistych i odpowiedzialność deliktowa w kontekście walki z hałasem

Przepisy o ochronie dóbr osobistych (art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego) oraz przepis dotyczący odpowiedzialności deliktowej (art. 415 Kodeksu cywilnego) mogą być zastosowane w kontekście walki z hałasem.

Dobra osobiste, takie jak zdrowie, dobre imię, wolność, czy spokój, są chronione przez prawo. Jeżeli hałas przekracza normy prawne i powoduje istotne zmniejszenie użyteczności nieruchomości, może to być uznane za naruszenie dóbr osobistych. Jeżeli hałas powoduje problemy ze snem, stres, czy inne problemy zdrowotne, to oczywiście także może to być uznane za naruszenie dobra osobistego w postaci zdrowia.

Art. 24 Kodeksu cywilnego mówi, że “osoba, której dobro osobiste jest zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. Jeżeli jednak pomimo żądania osoba, której działanie stanowi zagrożenie, nie zaniecha go, sąd na skutek powództwa może ją do tego zobowiązać”. W praktyce, oznacza to, że jeżeli sąsiad nie zaniecha hałasowania pomimo żądania, można go pozwać do sądu i żądać zaniechania tego działania.

Odpowiedzialność deliktowa

Art. 415 Kodeksu cywilnego mówi, że “kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Oznacza to, że jeżeli sąsiad wyrządził szkodę przez hałas (na przykład, jeżeli hałas spowodował problemy zdrowotne), może być zobowiązany do naprawienia tej szkody. Naprawienie szkody może polegać na zadośćuczynieniu, czyli odszkodowaniu i wypłaceniu zasądzonej sumy pieniędzy.

W praktyce, zastosowanie tych przepisów w kontekście walki z hałasem może być skomplikowane i wymagać wsparcia specjalistów prawa. Jednakże, są one ważnym narzędziem prawem, które może pomóc w doborze odpowiedniej strategii w walce z uciążliwym hałasem.

Śledź nasz kanał na Telegramie

z materiałami niepublikowanymi na naszej stronie
PUBLIKACJA JEST DOSTĘPNA POD LICENCJĄ:

Uznanie autorstwa -
Użycie niekomercyjne 4.0

CZY DLA CIEBIE RÓWNIEŻ JEST WAŻNE
TO O CZYM CZYTASZ?

Nigdy nie było ważniejszego czasu, aby edukować społecznie

ORION Organizacja Społeczna tworzy Publikacje dla osób, które cenią wiedzę opartą na dowodach i sprawdzonych źródłach. Naszym celem jest budowanie świadomego społeczeństwa, dlatego nasze materiały zawsze będą z darmowym dostępem. Jeśli możesz wesprzyj nas dzisiaj, przekazując darowiznę, którą możesz odliczyć od podatku oraz udostępniaj nasze Publikacje swoim przyjaciołom.

Alan O. Grinde

Animator i manager kultury. Koordynator projektów w ORION Organizacja Społeczna. Grafik, web designer, lektor, specjalista od audio masteringu.

Uważasz, że to co robimy jest ważne?

Możemy się rozwijać dzięki Twojemu wsparciu.
Jesteśmy organizacją niezależną od wpływów politycznych oraz biznesowych.
Logo fundacji ORION Organizacja Społeczna

Dane adresowe

  • ul. Piłsudskiego 74 lok. 320
  • 50-020 Wrocław
  • Email: orionfm@yahoo.com
  • KRS: 0000499971
  • NIP: 7123285593
  • REGON: 061657570

INFORMACJE

Numer konta (Nest Bank):
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
  • Polityka prywatności
  • Regulamin wpłat darowizn
  • Fundacja Techya

NEWSLETTER

Bądź na bieżąco z istotnymi informacjami z kręgu naszych działań.