HAŁAS / DŹWIĘK / CISZA

Ochrona dóbr osobistych i odpowiedzialność deliktowa w kontekście walki z hałasem

blank

Przepisy o ochronie dóbr osobistych (art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego) oraz przepis dotyczący odpowiedzialności deliktowej (art. 415 Kodeksu cywilnego) mogą być zastosowane w kontekście walki z hałasem.

Dobra osobiste, takie jak zdrowie, dobre imię, wolność, czy spokój, są chronione przez prawo. Jeżeli hałas przekracza normy prawne i powoduje istotne zmniejszenie użyteczności nieruchomości, może to być uznane za naruszenie dóbr osobistych. Jeżeli hałas powoduje problemy ze snem, stres, czy inne problemy zdrowotne, to oczywiście także może to być uznane za naruszenie dobra osobistego w postaci zdrowia.

Art. 24 Kodeksu cywilnego mówi, że “osoba, której dobro osobiste jest zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. Jeżeli jednak pomimo żądania osoba, której działanie stanowi zagrożenie, nie zaniecha go, sąd na skutek powództwa może ją do tego zobowiązać”. W praktyce, oznacza to, że jeżeli sąsiad nie zaniecha hałasowania pomimo żądania, można go pozwać do sądu i żądać zaniechania tego działania.

Odpowiedzialność deliktowa

Art. 415 Kodeksu cywilnego mówi, że “kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Oznacza to, że jeżeli sąsiad wyrządził szkodę przez hałas (na przykład, jeżeli hałas spowodował problemy zdrowotne), może być zobowiązany do naprawienia tej szkody. Naprawienie szkody może polegać na zadośćuczynieniu, czyli odszkodowaniu i wypłaceniu zasądzonej sumy pieniędzy.

W praktyce, zastosowanie tych przepisów w kontekście walki z hałasem może być skomplikowane i wymagać wsparcia specjalistów prawa. Jednakże, są one ważnym narzędziem prawem, które może pomóc w doborze odpowiedniej strategii w walce z uciążliwym hałasem.

Śledź nasz kanał na Telegramie

z materiałami niepublikowanymi na naszej stronie
blank

Alan O. Grinde

Animator i manager kultury. Koordynator projektów w ORION Organizacja Społeczna. Grafik, web designer, lektor, specjalista od audio masteringu.
blank
ORION Organizacja Społeczna
ul. Hoża 86 lok. 410
00-682 Warszawa
Email: orionfm@yahoo.com
KRS: 0000499971
NIP: 7123285593
REGON: 061657570
Konto. Nest Bank:
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.