HAŁAS / DŹWIĘK / ASMR

Hałas a prawa człowieka: Rezolucja ONZ 48/1

HAŁAS / DŹWIĘK / ASMR

Hałas a prawa człowieka: Rezolucja ONZ 48/1

Ekspozycja na zanieczyszczenie hałasem, problem, który stał się wszechobecny w naszym głośnym, zindustrializowanym świecie, jest coraz częściej postrzegany nie tylko jako problem zdrowotny, ale także jako problem praw człowieka.

Ta perspektywa wynika z coraz szerszego zrozumienia prawa człowieka do życia w czystym, zdrowym i zrównoważonym środowisku, tak jak to jest zdefiniowane w Rezolucji ONZ 48/1. W tym kontekście, zanieczyszczenie hałasem, które Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) klasyfikuje jako jedno z dwóch głównych zanieczyszczeń świata obok smogu, staje się kluczowym obszarem zainteresowania.

Zanieczyszczenie hałasem to problem, który dotyka nie tylko urbanizowanych i uprzemysłowionych społeczeństw, ale również wiejskich społeczności, które cierpią na wzrost poziomu hałasu generowanego przez rolnictwo przemysłowe, rozwój infrastruktury i turystykę. To zjawisko jest istotnym problemem zarówno dla zdrowia ludzi, jak i dla zdrowia ekosystemów.

Negatywne skutki zanieczyszczenia hałasem na zdrowie ludzi są dobrze udokumentowane i obejmują problemy ze snem, uszkodzenia słuchu, choroby serca, stres i zaburzenia psychiczne. W kontekście prawa człowieka do życia w czystym, zdrowym i zrównoważonym środowisku, zanieczyszczenie hałasem można zdecydowanie uznać za naruszenie tego prawa.

Wysoki poziom hałasu jest wynikiem wielu czynników, w tym transportu, działalności przemysłowej i rozrywki. Zgodnie z definicją WHO, hałas to “niepożądany dźwięk”, który negatywnie wpływa na zdrowie i dobrobyt ludzi. Pomimo swojej wszechobecności, hałas jest często ignorowany jako czynnik zanieczyszczenia środowiska, pomimo dowodów naukowych na to, że jego długotrwałe skutki są porównywalne z innymi formami zanieczyszczenia.

Hałas jako naruszenie praw człowieka

Prawo do życia w czystym, zdrowym i zrównoważonym środowisku jest podstawowym prawem człowieka, jak stwierdza Rezolucja ONZ 48/1. Oznacza to, że każdy ma prawo do ochrony przed szkodliwymi skutkami zanieczyszczenia, w tym hałasu.

Zanieczyszczenie hałasem stanowi naruszenie tego prawa, ponieważ wpływa negatywnie na zdrowie i dobrobyt ludzi, ogranicza ich swobodę i możliwości oraz przyczynia się do nierówności społecznych. Najbardziej narażone na skutki zanieczyszczenia hałasem są często grupy społeczne, które są już marginalizowane i dyskryminowane, takie jak osoby zagrożone ubóstwem, niepełnosprawni, dzieci i seniorzy.

Dlatego walka z zanieczyszczeniem hałasem powinna być integralną częścią strategii państwa w zakresie ochrony praw człowieka. Działania te mogą obejmować regulacje prawne, edukację publiczną, planowanie przestrzenne i technologiczne innowacje mające na celu ograniczenie poziomu hałasu.

Zobowiązania Państwa i działania w kierunku redukcji hałasu

Państwa, jako podmioty odpowiedzialne za ochronę i promowanie praw człowieka, mają obowiązek podejmować działania w celu ograniczenia zanieczyszczenia hałasem. Te działania powinny obejmować zarówno regulacje prawne, jak i polityki publiczne, które skupiają się na redukcji hałasu u źródła, zarządzaniu hałasem w środowisku, jak również ochronie i wsparciu dla tych, którzy są najbardziej narażeni na skutki zanieczyszczenia hałasem.

Takie działania mogą obejmować: wprowadzenie standardów hałasu dla różnych źródeł hałasu, takich jak ruch drogowy, przemysłowy i lotniczy, regulacje dotyczące godzin cichej pracy i ochrony stref ciszy oraz programy mające na celu poprawę jakości życia poprzez redukcję hałasu w domach, szkołach i miejscach pracy.

Podsumowanie i wnioski

Podsumowując, zanieczyszczenie hałasem to poważne naruszenie prawa człowieka do życia w czystym, zdrowym i zrównoważonym środowisku, jak to jest zdefiniowane w Rezolucji ONZ 48/1.

Zrozumienie i przeciwdziałanie hałasowi jest nie tylko kwestią ochrony naszego zdrowia fizycznego i psychicznego, ale także kwestią przestrzegania i promowania naszych podstawowych praw człowieka. A w takim kontekście, nie ma miejsca na hałas.

Śledź nasz kanał na Telegramie

z materiałami niepublikowanymi na naszej stronie
PUBLIKACJA JEST DOSTĘPNA POD LICENCJĄ:

Uznanie autorstwa -
Użycie niekomercyjne 4.0

CZY DLA CIEBIE RÓWNIEŻ JEST WAŻNE
TO O CZYM CZYTASZ?

Nigdy nie było ważniejszego czasu, aby edukować społecznie

ORION Organizacja Społeczna tworzy Publikacje dla osób, które cenią wiedzę opartą na dowodach i sprawdzonych źródłach. Naszym celem jest budowanie świadomego społeczeństwa, dlatego nasze materiały zawsze będą z darmowym dostępem. Jeśli możesz wesprzyj nas dzisiaj, przekazując darowiznę, którą możesz odliczyć od podatku oraz udostępniaj nasze Publikacje swoim przyjaciołom.

Alan O. Grinde

Animator i manager kultury. Koordynator projektów w ORION Organizacja Społeczna. Grafik, web designer, lektor, specjalista od audio masteringu.

Uważasz, że to co robimy jest ważne?

Możemy się rozwijać dzięki Twojemu wsparciu.
Jesteśmy organizacją niezależną od wpływów politycznych oraz biznesowych.
Logo fundacji ORION Organizacja Społeczna

Dane adresowe

  • ul. Piłsudskiego 74 lok. 320
  • 50-020 Wrocław
  • Email: orionfm@yahoo.com
  • KRS: 0000499971
  • NIP: 7123285593
  • REGON: 061657570

INFORMACJE

Numer konta (Nest Bank):
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
  • Polityka prywatności
  • Regulamin wpłat darowizn
  • Fundacja Techya

NEWSLETTER

Bądź na bieżąco z istotnymi informacjami z kręgu naszych działań.