Zgłoś hałas

Zgłoś zanieczyszczenie hałasem

Nadesłane zgłoszenia będą grupowane ze względu na lokalizację geograficzną i regularnie przesyłane do odpowiednich jednostek samorządowych. Dzięki Państwa zaangażowaniu chcemy pokazać, że problem zanieczyszczenia hałasem nie jest marginalny i tym samym wywierać presję na lokalnych samorządach, aby podejmowały odpowiednie działania chroniące obywateli przed hałasem oraz podejmowały odpowiedzialne decyzje podczas planowania przestrzennego oraz nowych inwestycjach. Przesyłane zgłoszenia będa anonimizowane, a Państwa informacje będą zabezpieczone przez naszą organizację zgodnie z wymogami RODO.
CZY ZGŁASZANY HAŁAS WPŁYWA NA PANIĄ / PANA OSOBIŚCIE?
JAKICH TRUDNOŚCI DOŚWIADCZA PAN/PANI W ZWIĄZKU ZE ZGŁASZANYM HAŁASEM
CZY WYRAŻA PANI/PAN ZGODĘ NA KONTAKT ZE STRONY NASZEJ ORGANIZACJI? (wymagane)*
  blank
  ORION Organizacja Społeczna
  ul. Hoża 86 lok. 410
  00-682 Warszawa
  Email: orionfm@yahoo.com
  KRS: 0000499971
  NIP: 7123285593
  REGON: 061657570
  Konto. Nest Bank:
  92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
  Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.