HAŁAS / DŹWIĘK / ASMR

Hałas a prawa człowieka: Konwencja o prawach dziecka,art. 17

Śledź nasz kanał na Telegramie

z materiałami niepublikowanymi na naszej stronie

Zanieczyszczenie hałasem jest wszechobecnym składnikiem naszego nowoczesnego świata. Wraz z postępem technologicznym i urbanizacją naszych miast, hałas stał się nieodłącznym elementem codziennego życia.

Niemniej jednak, jego wpływ na zdrowie i dobrostan, zwłaszcza wśród najbardziej wrażliwej populacji – dzieci, staje się coraz bardziej zauważalny i budzi coraz większe obawy. Konwencja o Prawach Dziecka, dokument międzynarodowy przyjęty przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1989 roku, w swoim artykule 17 wyraźnie mówi, że państwo ma obowiązek dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci. W tym kontekście, zanieczyszczenie hałasem staje się problemem, który wymaga dokładnej analizy pod kątem ochrony praw dziecka.

Hałas i zdrowie fizyczne dzieci

Zdrowie fizyczne dzieci jest niewątpliwie zagrożone przez zanieczyszczenie hałasem. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), długotrwała ekspozycja na hałas może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych. Wśród nich najbardziej powszechne są: problemy ze snem, uszkodzenia słuchu, zwiększone ryzyko nadciśnienia tętniczego i chorób serca, które są szczególnie niebezpieczne dla rozwijającego się organizmu dziecka. Ponadto, przewlekły hałas jest również łączony z zwiększonym ryzykiem otyłości i zaburzeń metabolicznych u dzieci, co może mieć długotrwałe konsekwencje dla ich zdrowia w przyszłości.

Hałas i zdrowie psychiczne dzieci

Zanieczyszczenie hałasem ma również wpływ na zdrowie psychiczne dzieci. Badania wykazały, że ekspozycja na hałas może prowadzić do zaburzeń koncentracji, problemów z pamięcią i uczeniem się, co jest szczególnie istotne w kontekście rozwoju i edukacji dziecka. Ponadto, hałas może prowadzić do stresu, lęku i depresji, które mają poważny wpływ na dobrostan psychiczny dziecka. Wydaje się zatem, że hałas może przyczynić się do tworzenia niesprzyjającego środowiska dla rozwoju psychicznego dziecka, co jest sprzeczne z prawami dziecka do zdrowia psychicznego.

Prawo do ochrony zdrowia według artykułu 17 Konwencji o Prawach Dziecka

Artykuł 17 Konwencji o Prawach Dziecka jasno stwierdza, że państwo ma obowiązek dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci. W kontekście zanieczyszczenia hałasem, zgodnie z powyższym omówieniem, jest jasne, że hałas negatywnie wpływa zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne dzieci. W związku z tym, państwa mają obowiązek minimalizować ekspozycję dzieci na hałas w celu ochrony ich praw do zdrowia.

Obowiązki państwa

Zgodnie z artykułem 17 Konwencji o Prawach Dziecka, państwa mają obowiązek ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci, co niewątpliwie obejmuje również ochronę przed zanieczyszczeniem hałasem. Realizacja tego obowiązku wymaga aktywnej polityki i strategii mających na celu kontrolę, regulację i ograniczenie hałasu, zwłaszcza w środowiskach, w których dzieci spędzają znaczną część swojego czasu, takich jak szkoły, place zabaw czy domy.

Podjęcie działań na rzecz ograniczenia hałasu może obejmować szerokie spektrum działań, od regulacji prawnych dotyczących poziomu hałasu emitowanego przez pojazdy czy sprzęt budowlany, poprzez planowanie przestrzenne, które zabezpiecza strefy mieszkalne i szkolne przed nadmiernym hałasem, aż po edukację publiczną na temat wpływu hałasu na zdrowie.

Ostatecznie, państwo ma obowiązek nie tylko zidentyfikować i monitorować problem zanieczyszczenia hałasem, ale także działać proaktywnie w celu jego rozwiązania. Jest to niezbędne do ochrony najbardziej narażonej na hałas grupy – dzieci, które są najbardziej wrażliwe na jego negatywne skutki.

Podsumowanie i wnioski

Podsumowując, zanieczyszczenie hałasem ma negatywny wpływ zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne dzieci, co stanowi naruszenie praw dziecka do zdrowia, zgodnie z artykułem 17 Konwencji o Prawach Dziecka. Jest to problem, który wymaga natychmiastowej uwagi i działań ze strony państwa. Ochrona dzieci przed szkodliwymi skutkami hałasu nie jest tylko kwestią ochrony zdrowia publicznego, ale również kwestią praw człowieka. Jako społeczeństwo, mamy obowiązek chronić nasze dzieci i zapewnić im zdrowe i bezpieczne środowisko do rozwoju, co jest fundamentem przestrzegania praw człowieka.

Grafika: Artumverse

Śledź nasz kanał na Telegramie

z materiałami niepublikowanymi na naszej stronie
PUBLIKACJA JEST DOSTĘPNA POD LICENCJĄ:

Uznanie autorstwa -
Użycie niekomercyjne 4.0

blank
blank
blank
CZY DLA CIEBIE RÓWNIEŻ JEST WAŻNE
TO O CZYM CZYTASZ?

Nigdy nie było ważniejszego czasu, aby edukować społecznie

ORION Organizacja Społeczna tworzy Publikacje dla osób, które cenią wiedzę opartą na dowodach i sprawdzonych źródłach. Naszym celem jest budowanie świadomego społeczeństwa, dlatego nasze materiały zawsze będą z darmowym dostępem. Jeśli możesz wesprzyj nas dzisiaj, przekazując darowiznę, którą możesz odliczyć od podatku oraz udostępniaj nasze Publikacje swoim przyjaciołom.
blank

Alan O. Grinde

Animator i manager kultury. Koordynator projektów w ORION Organizacja Społeczna. Grafik, web designer, lektor, specjalista od audio masteringu.

Uważasz, że to co robimy jest ważne?

Możemy się rozwijać dzięki Twojemu wsparciu.
Jesteśmy organizacją niezależną od wpływów politycznych oraz biznesowych.
Logo fundacji ORION Organizacja Społeczna

Dane adresowe

  • ul. Hoża 86 lok. 410
  • 00-682 Warszawa
  • Email: orionfm@yahoo.com
  • KRS: 0000499971
  • NIP: 7123285593
  • REGON: 061657570

INFORMACJE

Numer konta (Nest Bank):
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
  • Polityka prywatności
  • Regulamin wpłat darowizn
  • Fundacja Techya

NEWSLETTER

Bądź na bieżąco z istotnymi informacjami z kręgu naszych działań.