Konteksty hałasu

 • Seminarium edukacyjno-badawcze na temat ekologii akustycznej

Do pierwszej edycji pozostało:

00

Dni Dzień

00

Godzin Godzina

00

Minut Minuta

00

Sekund Sekunda

Projekt "Konteksty hałasu" to inicjatywa edukacyjna mająca na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat ekologii akustycznej oraz wpływu hałasu na życie codzienne i zdrowie.

 • Edukacyjna wartość projektu leży w przekazywaniu uczestnikom kompleksowych informacji, rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia oraz w promowaniu świadomego i odpowiedzialnego postępowania wobec środowiska akustycznego. Seminaria będą okazją do interdyscyplinarnej dyskusji, wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk.
 • Społeczna wartość projektu wynika z potrzeby budowania świadomości z zakresu ekologii akustycznej, w tym problematyki zanieczyszczenia hałasem.
 • W ramach projektu zostanie zwrócona uwaga na społeczną, kulturową, zawodową, zdrowotną, psychologiczną rolę dźwięku (i hałasu), w jaki sposób środowisko akustyczne wpływa na kulturową tożsamość wspólnot, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym).
 • Będzie to też okazja do dyskusji na temat roli hałasu w sztuce, muzyce i literaturze, a także jego wpływu na proces twórczy i artystyczny.

Projekt realizowany jest we wspólnie z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego i ORION Organizacją Społeczną

Aspekty projektu

Ekologia akustyczna jako dziedzina nauki zajmująca się badaniem relacji między dźwiękiem a środowiskiem, zarówno naturalnym, jak i stworzonym przez człowieka, skupia się na tym, jak dźwięk wpływa na środowisko i jak środowisko wpływa na dźwięk. Obejmuje ona wiele aspektów, od hałasu i jego wpływu na zdrowie i dobrostan, po kulturowe i historyczne znaczenie dźwięku w społeczeństwach.

Hałas
jego wpływ

Ekologia akustyczna bada negatywne skutki hałasu, takie jak stres, utrata słuchu, zaburzenia snu i wpływ na zdrowie psychiczne. Bada także, jak hałas wpływa na ekosystemy, na przykład na zwierzęta, które polegają na dźwięku do komunikacji, nawigacji i polowania.

Społeczny
aspekt dźwięku

W kontekście społecznym, ekologia akustyczna rozpatruje, jak dźwięki wpływają na interakcje społeczne, na przykład w miejskich przestrzeniach publicznych, w pracy czy w domu. Analizuje, jak projektowanie przestrzeni może wpływać na doświadczenia akustyczne i jak można je poprawić.

Kulturowe i historyczne
znaczenie dźwięku

Ekologia akustyczna bada również, jak różne kultury postrzegają dźwięk i ciszę, oraz jakie znaczenie mają one w różnych kontekstach kulturowych i historycznych. Na przykład, w niektórych kulturach cisza jest ceniona i uważana za świętą, podczas gdy w innych dźwięk i hałas mogą mieć istotne znaczenie społeczne lub religijne.

Projektowanie
przestrzeni

Ekologia akustyczna ma również istotne znaczenie dla projektowania przestrzeni, zarówno w kontekście urbanistycznym, jak i w projektowaniu wnętrz. Bierze pod uwagę, jak projektowanie budynków i przestrzeni publicznych może przyczyniać się do lepszego środowiska akustycznego.

Ekosystemy
i dźwięk

Badanie, jak dźwięki naturalne (takie jak szum wiatru, szum wody, śpiew ptaków) wpływają na ekosystemy i jak ludzka działalność zmienia te naturalne środowiska akustyczne. Na przykład, jak hałas generowany przez ludzką działalność wpływa na zachowania zwierząt.

Polityka
i prawo

Znaczenie ekologii akustycznej w polityce i prawie jest istotne dla tworzenia przepisów kontrolujących hałas i promujących zdrowe, ciche przestrzenie. Wiedza ta pozwala na tworzenie skutecznych regulacji, takich jak przepisy urbanistyczne czy standardy emisyjne.

Partnerzy seminarium

Uważasz, że to co robimy jest ważne?

Możemy się rozwijać dzięki Twojemu wsparciu.
Jesteśmy organizacją niezależną od wpływów politycznych oraz biznesowych.
Logo fundacji ORION Organizacja Społeczna

Dane adresowe

 • ul. Piłsudskiego 74 lok. 320
 • 50-020 Wrocław
 • Email: orionfm@yahoo.com
 • KRS: 0000499971
 • NIP: 7123285593
 • REGON: 061657570

INFORMACJE

Numer konta (Nest Bank):
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
 • Polityka prywatności
 • Regulamin wpłat darowizn
 • Fundacja Techya

NEWSLETTER

Bądź na bieżąco z istotnymi informacjami z kręgu naszych działań.