• Seminarium badawczo-edukacyjne na temat ekologii akustycznej

Prelegenci

blank

Aleksandra Klimek

Katedra Akustyki Politechniki Wrocławskiej
Biogram: Aleksandra Klimek jest doktorantką oraz pracowniczką Katedry Akustyki, Multimediów i Przetwarzania Sygnałów Politechniki Wrocławskiej. Jej badania koncertują się na zastosowaniu metamateriałów akustycznych w konstrukcjach przegród o podwyższonej izolacyjności. Posiada doświadczenie zawodowe, obejmujące m.in. badanie właściwości akustycznych materiałów budowlanych, przeprowadzanie symulacji w zakresie wibroakustyki oraz analiz akustycznych hałasu komunikacyjnego i przemysłowego. Jej praktyka zawodowa obejmuje pracę w firmach Silencions i KFB Acoustics, a także udział w grantach naukowych Politechniki Wrocławskiej.
SEMINARIUM #1

Dopuszczalne poziomy hałasu w Polsce

Prezentacja obejmuje zagadnienia związane z dopuszczalnymi poziomami hałasu w Polsce: w środowisku, w budynkach oraz na stanowiskach pracy. Omówione zostaną metody pomiaru tych poziomów, zwracając uwagę na ich zależność od cech hałasu, takich jak tonalność czy impulsowość. Dopuszczalne poziomy będą omówione w kontekście zaleceń WHO, a także realnego wpływu hałasu na komfort życia.
blank

Kamila Staśko-Mazur

Instytut Muzykologii UWr, Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego UWr
Biogram: Kamila Staśko-Mazur – zajmuje się dźwiękiem w praktyce badawczej i kompozytorskiej. Związana z Instytutem Muzykologii i Pracownią Badań Pejzażu Dźwiękowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Założycielka Silent Studio. Uczestniczka projektów naukowych i autorka realizacji poświęconych problematyce audiosfery i ekologii dźwiękowej. Doświadczenia field recordingowe oraz z zakresu sztuki słuchania i kreacji dźwiękowej pogłębiała w studio GMVL (Lyon, Francja), Hai Art (Hailuoto, Finlandia) i Archiwum Polskiego Radia (Warszawa).
SEMINARIUM #1

"Hałasy innego rodzaju" w relacji mieszkańców Warszawy

„[Tu] hałasy są innego rodzaju” to reportaż dźwiękowy przygotowany na podstawie sondażu i badań audiosfery Warszawy w dwóch obszarach sąsiadujących z aleją Armii Ludowej: Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej oraz parkowych terenów Ujazdowa. Celem kompozycji jest ukazanie brzmienia dwóch różnych jakościowo terenów miasta (mieszkalnego i parkowego) w kontekście permanentnego szumu Trasy Łazienkowskiej i w relacji jej odbiorców. Jaką przyjąć postawę wobec uciążliwych dźwięków miasta? Pytanie o szum i hałas – zadane mieszkańcom bądź spacerowiczom - ujawnia ciekawą postawę wobec miejskiego środowiska dźwiękowego oraz przejawy uwikłania słyszenia w inne wymiary odczuwania.
blank

Michał Kasprzak

Wrocław
Biogram: Michał Kasprzak - kulturoznawca, redaktor. Lubi dźwięki wrocławskich tramwajów, zwłaszcza sprzed 2006 r., stukoty kolei miejskiej oraz nie dający się rozdzielić na poszczególne zmysły całokształt doznań (nie tylko) wrocławskiej przyrody.
SEMINARIUM #1

Wrocławian doświadczanie i nazywanie hałasu

Przeprowadzone przed ponad dziesięcioma laty badania recepcji audiosfery Wrocławia wśród licznych ważnych zagadnień poruszyły również sprawę hałasu. Pozornie oczywisty, w obliczu dociekliwości badaczy, hałas wymyka się jednak prostym ocenom i rozpoznaniom. Nie tylko doświadczanie hałasu okazuje się niejednoznaczne (cóż bowiem znaczy, że coś hałasuje?), ale i nazwanie czegoś hałasem bywa względne, co wychodzi nie tylko w zestawieniu ze sobą wielu wypowiedzi różnych rozmówców, ale i niekiedy pojawia się u bardziej świadomych respondentów w ramach jednego wywiadu. W zestawieniu z audycjami dr Kamili Staśko-Mazur podjęta zostanie próba szerszej kontekstualizacji zjawiska wielkomiejskich hałasów. Albowiem to nie jeden hałas, lecz wiele hałasów!
blank

Kamila Korzeniewska

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
Biogram: Kamila Korzeniewska pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. T. Różewicza we Wrocławiu. Z wykształcenia inżynierka ochrony środowiska (PWr), z zawodu bibliotekarka. Absolwentka studiów podyplomowych Dźwięk i Audiosfera (UWr), Historia sztuki i współczesna kultura wizualna (PAN).
SEMINARIUM #1

Audiosfera bibliotek publicznych

Biblioteka – trzecie miejsce (The Third Place, za Oldenburgiem - miejsce, przestrzeń publiczna niebędąca ani domem, ani pracą), zmiany w organizacji przestrzeni i działalności bibliotek w kontekście ciszy/dźwięku/hałasu. Cisza a biblioteka – skojarzenia, stereotypy, wyobrażenia a rzeczywistość. Prezentacja wyników badań ankietowych w kontekście ciszy/hałasu, zebranych wśród czytelników i pracowników sieci wrocławskich bibliotek publicznych.
blank

Ewa Orzeszko

Lublin
Biogram: Menedżerka projektów edukacyjnych i kulturalnych. Od 2017 roku realizuje działania wokół dźwięku dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym spotkania, warsztaty, spacery dźwiękowe, słuchowiska i koncerty. Koordynatorka projektów „Słuchanie miasta – warsztaty dźwiękowe dla młodzieży”, „Dźwiękowe pocztówki” i „Dźwiękownia” w Warsztatach Kultury w Lublinie. Współpracuje z fundacją Audionomia oraz lubelskimi festiwalami Inne Brzmienia i Re:tradycja. Zainteresowana zagadnieniami ekologii akustycznej i nagrań terenowych.
SEMINARIUM #1 - wystąpienie nr. 1

Hałas w szkole

Środowisko akustyczne szkoły jest jednym z istotnych czynników warunkujących procesy nauczania i uczenia się. Złe warunki akustyczne wpływają w sposób negatywny na umiejętności poznawcze uczniów i efekty uczenia się, na zdolność koncentracji uwagi i tempo pracy. Zakłócają komunikację, bywają powodem rozdrażnienia i agresji narażonych na nie osób. W klasach, w których występuje hałas uczniowie osiągają gorsze wyniki w nauce. Z kolei nauczyciele zmagają się z dolegliwościami zdrowotnymi, będącymi skutkiem wieloletniego narażenia na hałas w środowisku pracy.

W wystąpieniu przedstawię zmienne wpływające na komfort akustyczny w szkole, omawiając różne źródła hałasu. Przybliżę także przyjmowane rozwiązania w zakresie poprawy warunków akustycznych szkoły, od tych stricte architektonicznych, po działania edukacyjne, uwrażliwiające na problem hałasu i na zagrożenia z nim związane.
SEMINARIUM #1 - wystąpienie nr. 2

Audioedukacja dla szkół. Prezentacja publikacji fundacji Audionomia

Przedstawienie idei i założeń publikacji „Słuchaj, aby zrozumieć. Audioedukacja dla szkół” wydanej przez fundację Audionomia. To pierwszy na polskim rynku bezpłatny podręcznik z gotowymi scenariuszami zajęć z audioedukacji dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli.
blank
ORION Organizacja Społeczna
ul. Hoża 86 lok. 410
00-682 Warszawa
Email: orionfm@yahoo.com
KRS: 0000499971
NIP: 7123285593
REGON: 061657570
Konto. Nest Bank:
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.