• Seminarium badawczo-edukacyjne na temat ekologii akustycznej

Wartości seminarium

Ekologia akustyczna jako dziedzina nauki zajmująca się badaniem relacji między dźwiękiem a środowiskiem, zarówno naturalnym, jak i stworzonym przez człowieka, skupia się na tym, jak dźwięk wpływa na środowisko i jak środowisko wpływa na dźwięk.

Obejmuje ona wiele aspektów, od hałasu i jego wpływu na zdrowie i dobrostan, po kulturowe i historyczne znaczenie dźwięku w społeczeństwach.

blank
ORION Organizacja Społeczna
ul. Hoża 86 lok. 410
00-682 Warszawa
Email: orionfm@yahoo.com
KRS: 0000499971
NIP: 7123285593
REGON: 061657570
Konto. Nest Bank:
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.