Moduł III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

Ponad Granicami

W ramach środków PFRON i modułu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" realizujemy zadania na rzecz osób z Ukrainy, którzy przebywają w Polsce i posiadają status uchodźcy.

Są to osoby posiadające w momencie wybuchu wojny, ukraińskie orzeczenie o niepełnosprawności I lub II grupy lub tożsame orzeczenie polskie oraz osoby im towarzyszące. Nasz projekt przewiduje objęcie wsparciem grupy 30 uchodźców z niepełnosprawnościami oraz 70 osób im towarzyszących. Beneficjenci z niepełnosprawnością będą korzystać z pomocy średnio 130 dni, osoby towarzyszące średnio przez 90 dni.
Zadanie realizowane jest w terminie: 14.02.2023 - 30.06.2023 w Województwie Mazowieckim, Powiat Warszawski.

Wartość projektu: 772 000 zł. Numer umowy: PU3/000027/07/D
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt "Ponad Granicami" jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu III programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością".

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Fundacja Nasza Fundacja
Lider projektu
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ORION Organizaca Społeczna
Partner projektu
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Fundacja Drogi
Partner projektu
PONAD GRANICAMI

Założenia projektu

Wspólnie chcemy wpłynąć korzystnie na poprawę jakości życia naszych Beneficjentów poprzez wsparcie w wymiarze socjalno-bytowym, a także działając na rzecz integracji społecznej (zarówno samych osób z niepełnosprawnościami, jak i osób im towarzyszących).

Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak tego typu bariery wpływają na obniżenie jakości życia. Finalnie chcemy, aby osoby korzystające z naszego projektu mogły uzyskać zadowalający poziom zorientowania w polskim systemie instytucjonalno-prawnym i otaczającej ich rzeczywistości społeczno-kulturowej, sprzyjając tym samym rozwojowi indywidualnemu oraz poczuciu bezpieczeństwa..

Jednym z zakładanych rezultatów naszego projektu jest pomoc w uzyskaniu przez Beneficjentów, polskiego statusu prawnego osoby z niepełnosprawnością, poprzez uzyskanie orzeczeń o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - a co za tym idzie możliwości korzystania z uprawnień przewidzianych dla osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia - wspieramy w procedurze bez gwarancji możliwości uzyskania stałych świadczeń socjalnych takich jak zasiłki stałe, pielęgnacyjne, itp. 

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Rodzaje wsparcia w projekcie

W zakresie aktywizacji społecznej i integracji, realizowane będą działania takie jak:

  • rozpoznanie potrzeb beneficjentów projektu, aby w lepszy sposób opracować indywidualną ścieżkę integracji;

  • zapewnienie pomocy psychologicznej - szczególnie w odniesieniu do traumatycznych przeżyć związanych z wojną, utraty dorobku życia, bliskich, a także wobec problemów związanych z niepełnosprawnością, zmiany kraju zamieszkania czy wynikających z różnic kulturowych;

  • zapewnienie wsparcia specjalistycznego np. prawnika, coacha, logopedy, itp. w zależności od indywidualnych potrzeb Beneficjentów z niepełnosprawnościami;

  • zapewnienie wsparcia tłumaczenia z języka ukraińskiego i rosyjskiego oraz tłumacza języka migowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału Beneficjentów/osób towarzyszących w naszym projekcie;

  • wsparcie integracyjne w wymiarze bytowym, np. poprzez udzielenie pomocy uzupełniającej w zakresie zapewnienia zakwaterowania, w poszukiwaniu miejsca zamieszkania, możliwość finansowania/współfinansowania ze środków dotacji najważniejszych opłat, takich jak wynajem mieszkania, opłaty czynszu czy zapewnienie wyżywienia (poprzez przygotowanie i dystrybucję paczek żywnościowych);

  • zapewnienie wsparcia asystenta integracyjnego - ze strony osób, które mają doświadczenie i kontakt z osobami z niepełnosprawnością.

W takim projekcie nie mogło również zabraknąć odniesienia do potrzeb rehabilitacyjnych, takich jak:

  • zapewnienie niezbędnych, podstawowych potrzeb rehabilitacyjnych – w zależności od wskazań lekarskich - jako wsparcie uzupełniające do rehabilitacji oferowanej przez publiczną służbę zdrowia;

  • udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych ulg, możliwości zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego dla osób z niepełnosprawnościami oraz pomoc w uzyskaniu zleceń na ten sprzęt, a także częściowe sfinansowanie wkładu własnego w jego zakupie (lub uzyskanie dofinansowania w uzyskaniu środków z PFRON w ramach modułu I projektu "Pomoc obywatelom Ukrainy").

W ramach działań przewidujemy również możliwość dodatkowego wsparcia polegającego na pokrycie wydatków związanych m.in. z niezbędnymi przejazdami, rehabilitacją specjalistyczną, leczeniem czy zakupem leków.

PONAD GRANICAMI

Aktualności Projektu

Dzieje się w naszym projekcie. Tutaj będziecie na bieżąco z działaniami, postępami i efektami naszej pracy.
PONAD GRANICAMI

Miejsca realizacji projektu

RESTAURACJA HAMUJ PIĘTĄ
Białostocka 22
03-471 Warszawa

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SZAL I PARTNERZY
Białostocka 22, 3 piętro, pokój 31
03-471 Warszawa

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Zgłoś się do projektu

Zgoda na gromadzenie danych*
blank
blank
ORION Organizacja Społeczna
ul. Hoża 86 lok. 410
00-682 Warszawa
Email: orionfm@yahoo.com
KRS: 0000499971
NIP: 7123285593
REGON: 061657570
Konto. Nest Bank:
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.