AKTUALNOŚCI FUNDACJI

Ponad granicami – projekt na rzecz obywateli Ukrainy z niepełnosprawnościami

AKTUALNOŚCI FUNDACJI

Ponad granicami – projekt na rzecz obywateli Ukrainy z niepełnosprawnościami

Dzieje się. Z radością informujemy, że w lutym rozpoczęliśmy nasz pierwszy partnerski projekt na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

W ramach środków PFRON i modułu “Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” będziemy realizować zadania na rzecz osób z Ukrainy, którzy przebywają w Polsce i posiadają status uchodźcy.

PFRON wersja podstawowa RGB 01

Są to osoby posiadające w momencie wybuchu wojny, ukraińskie orzeczenie o niepełnosprawności I lub II grupy lub tożsame orzeczenie polskie oraz osoby im towarzyszące. Nasz projekt przewiduje objęcie wsparciem grupy 30 uchodźców z niepełnosprawnościami oraz 70 osób im towarzyszących. Beneficjenci z niepełnosprawnością będą korzystać z pomocy średnio 130 dni, osoby towarzyszące średnio przez 90 dni.

Liderem projektu jest organizacja Nasza Fundacja, która powstała w 2008 r. aby wszechstronnie opiekować się dziećmi z Domu Dziecka w Jarosławiu w woj. podkarpackim. Organizacja ta wspiera także osoby z niepełnosprawnościami, w tym także osoby z terenu pogrążonej wojną Ukrainy. Świadczone przez nich statutowe wsparcie dotyczy także dzieci z deficytami, zarówno zdiagnozowanymi, jaki i pozostającymi w procesach diagnostycznych i terapeutycznych.

Ze strony ORION Organizacja Społeczna, działania będzie realizowała nasza warszawska filia, działająca pod nazwą Jednostka Mazowsze. W naszych nowo podjętych działaniach zapewnimy wyżywienie, środki higieny i leki. Znajdziecie nas w  lokalu Hamuj Piętą ul. Białostocka 22/3 – w czasie dnia, restauracja będzie stanowiła centrum logistyczne, punkt informacyjny oraz magazyn rzeczy do dalszej redystrybucji. Wspieramy także uchodźców z niepełnosprawnościami w integracji oraz poprzez poradnictwo psychologiczne i specjalistyczne, w tym pomoc w legalizacji pobytu, w otrzymywaniu polskich orzeczeń o niepełnosprawności. Pomagamy także w rehabilitacji i aktywacji zawodowej naszych podopiecznych.

W projekcie bierze udział także Fundacja Drogi, zajmująca się, m.in.: organizowaniem i udzielaniem wsparcia finansowego i rzeczowego w formie stypendiów, grantów lub bezzwrotnej pomocy, w szczególności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób dotkniętych trudną sytuacją życiową lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projekcie organizacja ta zajmie się marketingiem i promocją.

logotypy 2

Wspólnie chcemy wpłynąć korzystnie na poprawę jakości życia naszych podopiecznych poprzez wsparcie w wymiarze materialno-bytowym, a także działając na rzecz integracji społecznej (zarówno samych osób z niepełnosprawnościami, jak i osób im towarzyszących). Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak tego typu bariery wpływają na obniżenie jakości życia. Finalnie chcemy, aby osoby korzystające z naszego projektu mogły uzyskać zadowalający poziom zorientowania w polskim systemie instytucjonalno-prawnym i otaczającej ich rzeczywistości społeczno-kulturowej, sprzyjając tym samym rozwojowi indywidualnemu oraz poczuciu bezpieczeństwa.

Jednym z zakładanym rezultatem naszego projektu jest pomoc w uzyskaniu przez Beneficjentów, polskiego statusu prawnego osoby z niepełnosprawnością, poprzez uzyskanie orzeczeń o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – a co za tym idzie możliwości korzystania z uprawnień przewidzianych dla osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia – zarówno od odpowiedniego zatrudnienia (np. pracodawcy mogą ubiegać się o refundację kosztów zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnością) – do możliwości uzyskania stałych świadczeń socjalnych takich jak zasiłki stałe, pielęgnacyjne, itp.

ponad granicami projekt na rzecz obywateli ukrainy z niepelnosprawnosciami 3

Rodzaje wsparcia w projekcie

W zakresie aktywizacji społecznej i integracji, realizowane będą działania takie jak:

 • rozpoznanie potrzeb beneficjentów projektu, aby w lepszy sposób opracować indywidualną ścieżkę integracji;
 • zapewnienie pomocy psychologicznej – szczególnie w odniesieniu do traumatycznych przeżyć związanych z wojną, utraty dorobku życia, bliskich, a także wobec problemów związanych z niepełnosprawnością, zmiany kraju zamieszkania czy wynikających z różnic kulturowych;
 • zapewnienie wsparcia specjalistycznego np. prawnika, coacha, logopedy, itp. w zależności od indywidualnych potrzeb Beneficjentów z niepełnosprawnościami;
 • zapewnienie wsparcia tłumaczenia z języka ukraińskiego i rosyjskiego oraz tłumacza języka migowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału Beneficjentów/osób towarzyszących w naszym projekcie;
 • wsparcie integracyjne w wymiarze bytowym, np. poprzez udzielenie pomocy uzupełniającej w zakresie zapewnienia zakwaterowania, w poszukiwaniu miejsca zamieszkania, możliwość finansowania/współfinansowania ze środków dotacji najważniejszych opłat, takich jak wynajem mieszkania, opłaty czynszu czy zapewnienie wyżywienia (poprzez przytotowanie i dystrybucję paczek żywnościowych);
 • zapewnienie opieki – asystentury – ze strony osób, które mają doświadczenie i kontakt z osobami z niepełnosprawnością.

W takim projekcie nie mogło również zabraknąć odniesienia do potrzeb rehabilitacyjnych, takich jak:

 • zapewnienie niezbędnych, podstawowych potrzeb rehabilitacyjnych – w zależności od wskazań lekarskich – jako wsparcie uzupełniające do rehabilitacji oferowanej przez publiczną służbę zdrowia;
 • udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych ulg, możliwości zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego dla osób z niepełnosprawnościami oraz pomoc w uzyskaniu zleceń na ten sprzęt, a także częściowe sfinansowanie wkładu własnego w jego zakupie (lub uzyskanie dofinansowania w uzyskaniu środków z PFRON w ramach modułu I projektu “Pomoc obywatelom Ukrainy”).

W ramach działań przewidujemy również możliwość dodatkowego wsparcia polegającego na pokrycie wydatków związanych m.in. z niezbędnymi przejazdami, rehabilitacją specjalistyczną, leczeniem czy zakupem leków.

Wkrótce na naszej stronie pojawi się odpowiednia zakładka z jeszcze bardziej szczegółowymi informacjami, skierowanymi głównie do samych zainteresowanych. Jeśli jesteście już zainteresowani dołączeniem do programu, możecie skorzystać z formularza kontaktowego i przesłać swoje zapytania.

Śledź nasz kanał na Telegramie

z materiałami niepublikowanymi na naszej stronie
PUBLIKACJA JEST DOSTĘPNA POD LICENCJĄ:

Uznanie autorstwa -
Użycie niekomercyjne 4.0

Alan O. Grinde

Animator i manager kultury. Koordynator projektów w ORION Organizacja Społeczna. Grafik, web designer, lektor, specjalista od audio masteringu.

Uważasz, że to co robimy jest ważne?

Możemy się rozwijać dzięki Twojemu wsparciu.
Jesteśmy organizacją niezależną od wpływów politycznych oraz biznesowych.
Logo fundacji ORION Organizacja Społeczna

Dane adresowe

 • ul. Piłsudskiego 74 lok. 320
 • 50-020 Wrocław
 • Email: orionfm@yahoo.com
 • KRS: 0000499971
 • NIP: 7123285593
 • REGON: 061657570

INFORMACJE

Numer konta (Nest Bank):
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
 • Polityka prywatności
 • Regulamin wpłat darowizn
 • Fundacja Techya

NEWSLETTER

Bądź na bieżąco z istotnymi informacjami z kręgu naszych działań.