AKTUALNOŚCI FUNDACJI

Ponad granicami – projekt na rzecz obywateli Ukrainy z niepełnosprawnościami

blank

Dzieje się. Z radością informujemy, że w lutym rozpoczęliśmy nasz pierwszy partnerski projekt na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

W ramach środków PFRON i modułu “Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” będziemy realizować zadania na rzecz osób z Ukrainy, którzy przebywają w Polsce i posiadają status uchodźcy.

PFRON wersja podstawowa RGB 01

Są to osoby posiadające w momencie wybuchu wojny, ukraińskie orzeczenie o niepełnosprawności I lub II grupy lub tożsame orzeczenie polskie oraz osoby im towarzyszące. Nasz projekt przewiduje objęcie wsparciem grupy 30 uchodźców z niepełnosprawnościami oraz 70 osób im towarzyszących. Beneficjenci z niepełnosprawnością będą korzystać z pomocy średnio 130 dni, osoby towarzyszące średnio przez 90 dni.

Liderem projektu jest organizacja Nasza Fundacja, która powstała w 2008 r. aby wszechstronnie opiekować się dziećmi z Domu Dziecka w Jarosławiu w woj. podkarpackim. Organizacja ta wspiera także osoby z niepełnosprawnościami, w tym także osoby z terenu pogrążonej wojną Ukrainy. Świadczone przez nich statutowe wsparcie dotyczy także dzieci z deficytami, zarówno zdiagnozowanymi, jaki i pozostającymi w procesach diagnostycznych i terapeutycznych.

Ze strony ORION Organizacja Społeczna, działania będzie realizowała nasza warszawska filia, działająca pod nazwą Jednostka Mazowsze. W naszych nowo podjętych działaniach zapewnimy wyżywienie, środki higieny i leki. Znajdziecie nas w  lokalu Hamuj Piętą ul. Białostocka 22/3 – w czasie dnia, restauracja będzie stanowiła centrum logistyczne, punkt informacyjny oraz magazyn rzeczy do dalszej redystrybucji. Wspieramy także uchodźców z niepełnosprawnościami w integracji oraz poprzez poradnictwo psychologiczne i specjalistyczne, w tym pomoc w legalizacji pobytu, w otrzymywaniu polskich orzeczeń o niepełnosprawności. Pomagamy także w rehabilitacji i aktywacji zawodowej naszych podopiecznych.

W projekcie bierze udział także Fundacja Drogi, zajmująca się, m.in.: organizowaniem i udzielaniem wsparcia finansowego i rzeczowego w formie stypendiów, grantów lub bezzwrotnej pomocy, w szczególności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób dotkniętych trudną sytuacją życiową lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projekcie organizacja ta zajmie się marketingiem i promocją.

logotypy 2

Wspólnie chcemy wpłynąć korzystnie na poprawę jakości życia naszych podopiecznych poprzez wsparcie w wymiarze materialno-bytowym, a także działając na rzecz integracji społecznej (zarówno samych osób z niepełnosprawnościami, jak i osób im towarzyszących). Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak tego typu bariery wpływają na obniżenie jakości życia. Finalnie chcemy, aby osoby korzystające z naszego projektu mogły uzyskać zadowalający poziom zorientowania w polskim systemie instytucjonalno-prawnym i otaczającej ich rzeczywistości społeczno-kulturowej, sprzyjając tym samym rozwojowi indywidualnemu oraz poczuciu bezpieczeństwa.

Jednym z zakładanym rezultatem naszego projektu jest pomoc w uzyskaniu przez Beneficjentów, polskiego statusu prawnego osoby z niepełnosprawnością, poprzez uzyskanie orzeczeń o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – a co za tym idzie możliwości korzystania z uprawnień przewidzianych dla osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia – zarówno od odpowiedniego zatrudnienia (np. pracodawcy mogą ubiegać się o refundację kosztów zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnością) – do możliwości uzyskania stałych świadczeń socjalnych takich jak zasiłki stałe, pielęgnacyjne, itp.

ponad granicami projekt na rzecz obywateli ukrainy z niepelnosprawnosciami 3

Rodzaje wsparcia w projekcie

W zakresie aktywizacji społecznej i integracji, realizowane będą działania takie jak:

  • rozpoznanie potrzeb beneficjentów projektu, aby w lepszy sposób opracować indywidualną ścieżkę integracji;
  • zapewnienie pomocy psychologicznej – szczególnie w odniesieniu do traumatycznych przeżyć związanych z wojną, utraty dorobku życia, bliskich, a także wobec problemów związanych z niepełnosprawnością, zmiany kraju zamieszkania czy wynikających z różnic kulturowych;
  • zapewnienie wsparcia specjalistycznego np. prawnika, coacha, logopedy, itp. w zależności od indywidualnych potrzeb Beneficjentów z niepełnosprawnościami;
  • zapewnienie wsparcia tłumaczenia z języka ukraińskiego i rosyjskiego oraz tłumacza języka migowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału Beneficjentów/osób towarzyszących w naszym projekcie;
  • wsparcie integracyjne w wymiarze bytowym, np. poprzez udzielenie pomocy uzupełniającej w zakresie zapewnienia zakwaterowania, w poszukiwaniu miejsca zamieszkania, możliwość finansowania/współfinansowania ze środków dotacji najważniejszych opłat, takich jak wynajem mieszkania, opłaty czynszu czy zapewnienie wyżywienia (poprzez przytotowanie i dystrybucję paczek żywnościowych);
  • zapewnienie opieki – asystentury – ze strony osób, które mają doświadczenie i kontakt z osobami z niepełnosprawnością.

W takim projekcie nie mogło również zabraknąć odniesienia do potrzeb rehabilitacyjnych, takich jak:

  • zapewnienie niezbędnych, podstawowych potrzeb rehabilitacyjnych – w zależności od wskazań lekarskich – jako wsparcie uzupełniające do rehabilitacji oferowanej przez publiczną służbę zdrowia;
  • udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych ulg, możliwości zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego dla osób z niepełnosprawnościami oraz pomoc w uzyskaniu zleceń na ten sprzęt, a także częściowe sfinansowanie wkładu własnego w jego zakupie (lub uzyskanie dofinansowania w uzyskaniu środków z PFRON w ramach modułu I projektu “Pomoc obywatelom Ukrainy”).

W ramach działań przewidujemy również możliwość dodatkowego wsparcia polegającego na pokrycie wydatków związanych m.in. z niezbędnymi przejazdami, rehabilitacją specjalistyczną, leczeniem czy zakupem leków.

Wkrótce na naszej stronie pojawi się odpowiednia zakładka z jeszcze bardziej szczegółowymi informacjami, skierowanymi głównie do samych zainteresowanych. Jeśli jesteście już zainteresowani dołączeniem do programu, możecie skorzystać z formularza kontaktowego i przesłać swoje zapytania.

Śledź nasz kanał na Telegramie

z materiałami niepublikowanymi na naszej stronie
blank

Alan O. Grinde

Animator i manager kultury. Koordynator projektów w ORION Organizacja Społeczna. Grafik, web designer, lektor, specjalista od audio masteringu.
blank
ORION Organizacja Społeczna
ul. Hoża 86 lok. 410
00-682 Warszawa
Email: orionfm@yahoo.com
KRS: 0000499971
NIP: 7123285593
REGON: 061657570
Konto. Nest Bank:
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.