Wszystkie publikacje

  • Dzień: 2012-10-19
portale spolecznosciowe zanizaja nasza samokontrole

Portale społecznościowe zaniżają naszą samokontrolę

Ludzie przejawiają tendencje do posiadania mniejszej samokontroli, kiedy mają do czynienia z własnymi problemami lub innymi trudnymi zagadnieniami, kiedy znajdują się online na takich stronach jak Facebook, Twitter, wszelkie strony [...]
blank
ORION Organizacja Społeczna
ul. Hoża 86 lok. 410
00-682 Warszawa
Email: orionfm@yahoo.com
KRS: 0000499971
NIP: 7123285593
REGON: 061657570
Konto. Nest Bank:
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.