SPRAWY SPOŁECZNE

Alimenty natychmiastowe – projekt zmian w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.

blank

Powszechnie wiadomo iż proces dochodzenia świadczenia alimentacyjnego obwarowany jest koniecznością dopełnienia wielu formalności. Ponad to długi czas  procedury alimentacyjnej  mógł powodować iż uprawniony nie otrzymywał należnego mu świadczenia przez okres trwania postępowania.

Nowy projekt ustawy o zamianie ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy zakłada kilka istotnych modyfikacji w dotychczas funkcjonującym systemie przepisów regulujących kwestie stosunków rodzinnych.

Na chwilę obecną projekt jest  jeszcze w fazie konsultacji społecznych, trwają prace nad ostatecznym kształtem norm.

Przedmiotem  przyszłych zmian mają być:

  • nowe regulacje w zakresie ustalania stosunków z dzieckiem;
  • kwestie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego;
  • wprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego ;
  • zmiany przepisów regulujących postępowanie wykonawcze w sprawach rodzinnych i opiekuńczych;
  • oraz wcześniej już wspomniane przepisy z zakresu postępowania alimentacyjnego-

w skrócie – alimenty natychmiastowe

Czym są alimenty natychmiastowe?

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy nakłada na rodzica nie mieszkającego z dzieckiem obowiązek świadczenia określonej kwoty na utrzymanie małoletniego (sytuacja gdy rodzice nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego) – zabezpieczenie jego potrzeb i możliwości  wielokierunkowego rozwoju oraz standardu życia na poziomie jego rodziców.

Instytucja natychmiastowego świadczenia alimentacyjnego to dochodzenie alimentów w odrębnym trybie, dająca możliwość uniknięcia żmudnej procedury sądowej i jednocześnie mająca na celu zapewnić uprawnionemu możliwie szybkie otrzymanie należnego świadczenia.

Nadmienię tylko iż w zwykłej, obowiązującej aktualnie procedurze istnieje możliwość wnioskowania o zabezpieczenie na poczet należnego świadczenia.

W myśl nowych przepisów wraz z pozwem dostarczyć należy sądowi tylko odpis aktu urodzenia dziecka.

Nie ma konieczności wykazywania wartości przedmiotu świadczenia

Pozew taki składa się – tylko i wyłącznie na specjalnie zaprojektowanym formularzu urzędowym- który ma byś w przyszłości powszechnie dostępny na stronach internetowych  Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w sądach.

Nowe rozwiązanie cechuje szybkość działania  sądu, bowiem czas na rozpatrzenie takiego wniosku to 14 dni licząc od  dnia złożenia ( w przypadku braków formalnych-  14 dni od chwili ich uzupełnienia przez wnioskodawcę). Postępowanie kończy wydanie nakazu zapłaty alimentów na rzecz uprawnionego z obowiązkiem natychmiastowej wykonalności.

Kto może skorzystać z przyspieszonej procedury?

Projekt ustawy zakłada że z nowego prostszego rozwiązania będą mogły skorzystać osoby które:

  • wcześniej- tj przed wejściem omawianych zmian w ustawie w życie- nie występowały z wnioskiem o świadczenie alimentacyjne – na bazie dotychczas obowiązujących przepisów.
  • rodzice małoletnich / uprawnionych którzy NIE złożyli pozwu o rozwód lub separację.

Wysokość alimentów natychmiastowych ustalana jest corocznie przez ministra sprawiedliwości i publikowana w formie zarządzenia, w którym określi on kwoty na bazie algorytmu minimalnej stawki wynagrodzenia za pracę na kolejny rok oraz wskaźnika dzietności w danym roku.

Należy pamiętać że przyznanie alimentów natychmiastowych nie przekreśla możliwości ubiegania się o wyższą kwotę świadczenia przed sądem na podstawie art 135 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Śledź nasz kanał na Telegramie

z materiałami niepublikowanymi na naszej stronie
Artykuł powstał w ramach #maszwsparcie – Kampanii reakcyjno-informacyjnej. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
blank

Weronika Winiarska

Mecenas związana z warszawską Kancelarią Radców Prawnych Szal i Partnerzy.

[elementor-template id="81309"]
blank
ORION Organizacja Społeczna
ul. Hoża 86 lok. 410
00-682 Warszawa
Email: orionfm@yahoo.com
KRS: 0000499971
NIP: 7123285593
REGON: 061657570
Konto. Nest Bank:
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.