Skip to content Skip to footer

Podaruj 1% podatku

ORION ORGANIZACJA SPOŁECZNA
KRS 0000499971

Jedna na 16 dziewcząt i kobiet w Stanach Zjednoczonych została zmuszona do pierwszego doświadczenia seksualnego – fizycznie lub poprzez inny rodzaj presji.

Liczby pochodzą z analizy regularnego badania zdrowia i życia rodzinnego przeprowadzanego przez amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom. Analizą zajęła się Laura Hawks z Harvard Medical School wraz ze swoim zespołem. Przestudiowali odpowiedzi 13000 kobiet w wieku od 18 do 44 lat, które wypełniły ankiety zdrowotne w ciągu ostatnich 8 lat. Około 6,5% respondentek przyznało, że ich pierwsze doświadczenie seksualne z mężczyzną nie było dobrowolne. Badacze użyli terminu “wymuszony” w odniesieniu do tych osób, które odpowiedziały “nie dobrowolne”.

Około połowa respondentek stwierdziła, że były do tego przytrzymywane lub unieruchamiane fizycznie. Około jedna czwarta została fizycznie zraniona, a kolejna jedna czwarta fizycznie zagrożona (aczkolwiek te grupy się częściowo pokrywały).

Około połowa z nich zgłosiła, że była pod presją werbalną. Na przykład mówiono im, że związek się zakończy, jeśli nie zaczną uprawiać seksu. W dodatku jedna piąta kobiet stwierdziła, że otrzymały narkotyki bądź alkohol.

Nawet bez przymusu fizycznego, średni wiek kobiet zmuszanych do seksu, wynosił 15 lat, a średni wiek mężczyzn w tej korelacji 27. – Widać obraz ogromnego braku równowagi sił – powiedziała Hawks.

Warto zauważyć, że różnica wieku była mniejsza w przypadku osób, które dobrowolnie uprawiały seks po raz pierwszy. Średni wiek wynosił 17 lat u kobiet i 21 dla mężczyzny. Osoby, które były przymuszane do seksu pochodziły najczęściej z biednych rodzin oraz posiadały niskie wykształcenie.

Poprzednio tego typu badanie przeprowadzono w 1995 roku. Stwierdzono nieco wyższy współczynnik przymusowego pierwszego zbliżenia – około 9%. Jednakże badanie to dotyczyły młodszej grupy wiekowej (15-24 lata) oraz samo pytanie było sformułowane inaczej.

– Wiemy od dziesięcioleci, że współczynnik przymusowego seksu jest naprawdę wysoki – przyznała Petra Boynton, psycholog społeczny z Wielkiej Brytanii, która nie była zaangażowana w prowadzone badania.

– Odkrycia pokazują, jak ważna jest edukacja seksualna, w tym obejmująca temat zgody – mówi dalej Boynton. W niektórych częściach Stanów Zjednoczonych edukacja seksualna koncentruje się na promowaniu abstynencji, co – jak twierdzi Boynton – może przynieść przeciwny efekt do zamierzonego. – Edukacja seksualna polegająca wyłącznie na abstynencji często sugeruje, że wszyscy chłopcy są drapieżnikami, a dziewczęta nie mogą mieć nic do powiedzenia.

Źródło: JAMA Internal Medicine