HAŁAS / DŹWIĘK / CISZA

Hałas wytrąca z równowagi… serce

blank

Wraz ze wzrostem poziomu hałasu dramatycznie wzrasta częstość występowania migotania przedsionków.

Naukowcom z Wydziału Kardiologii Medycznego Uniwersytetu w Moguncji udało się udowodnić to na podstawie danych zebranych w ramach badania Gutenberg Health Study.

Okazało się, że u osób ze skrajnymi reakcjami na dokuczliwość hałasu, częstotliwość występowania migotania przedsionków wzrasta o 23%, w porównaniu 15% u ludzi, którzy nie odczuwali uciążliwości związanych z hałasem. Biorąc pod uwagę ilość źródeł ekstremalnego zanieczyszczenia hałasem, na pierwszym miejscu znalazł się hałas z samolotów (84% w ciągu dnia i 69% podczas snu). Wyniki zostały niedawno opublikowane w Journal of Cardiology.

Badanym zadano pytanie „Jak bardzo byłeś zirytowany przez hałas w ostatnich latach przez…”. Respondenci mieli do wyboru hałas pochodzący z samochodów/dróg, samolotów, kolei, przemysłu, budowy lub sąsiadów. Respondenci umieszczali odpowiedzi na 5-stopnionej skali od „w ogóle” do „ekstremalnie”.

Około 80% osób partycypujących w badaniu zgłosiło problem rozdrażnienia hałasem (26.6% lekkie, 25% średnie, 17.3% wysokie oraz 10.5% ekstremalne).

Tabela 1: ROZDRAŻNIENIE HAŁASEM
LEKKIE

(n = 3895)

ŚREDNIE

(n = 3654)

WYSOKIE

(n = 2536)

EKSTREMALNE

(n = 1530)

Rozdrażnienie hałasem podczas dnia z podziałem na konkretne źródła (>0):
 Ruch uliczny 38.6% (1504/3894) 55.1% (2015/3654) 63.1% (1600/2536) 59.9% (916/1530)
 Samoloty 62.3% (2426/3895) 75.3% (2750/3650) 82.2% (2084/2536) 83.9% (1284/1530)
 Kolej 13.8% (535/3890) 19.1% (697/3644) 22.1% (559/2533) 21.7% (332/1530)
 Przemysł/budowy 10.0% (390/3892) 16.9% (618/3648) 22.7% (574/2532) 25.2% (385/1530)
 Sąsiedzi 40.3% (1567/3893) 46.2% (1688/3650) 50.1% (1271/2535) 48.2% (737/1530)
Rozdrażnienie hałasem podczas nocy z podziałem na konkretne źródła (>0):
 Ruch uliczny 9.5% (371/3885) 20.5% (748/3640) 31.1% (788/2532) 31.7% (483/1526)
 Samoloty 19.2% (745/3884) 37.4% (1361/3638) 57.0% (1445/2533) 68.7% (1048/1525)
 Kolej 5.1% (197/3883) 10.3% (373/3634) 14.8% (374/2533) 15.4% (234/1521)
 Przemysł/budowy 1.2% (48/3884) 2.8% (102/3635) 5.3% (135/2531) 6.3% (96/1522)
 Sąsiedzi 12.6% (490/3884) 20.1% (730/3640) 26.8% (679/2533) 31.1% (474/1523)

Podrażnienie hałasem jest bardzo ważnym wskaźnikiem pozwalającym określić, które poziomy hałasu można uznać za znaczące czy wręcz niedopuszczalne, a nawet szkodliwe dla naszego zdrowia (nie tylko słuchu). Złość, zaburzenia snu, wyczerpanie czy objawy stresu spowodowane ciągłym narażeniem na hałas trwale pogarszają samopoczucie, zdrowie i generalnie jakość życia.

– Udało nam się udowodnić związek między hałasem a chorobami naczyniowymi w kilku badaniach przeprowadzonych na zdrowych ochotnikach i pacjentach z rozpoznaną chorobą wieńcową, także w badaniach przedklinicznych. Jak dotąd nie opublikowano żadnych jednoznacznych badań, które dotyczą w jakim stopniu uciążliwość hałasu może powodować arytmię serca – podkreślił Thomas Munzel, dyrektor Kardiologii w klinice Kardiologii Centrum Medycznego w Moguncji i jednocześnie główny autor badania.

Skutki zanieczyszczenia hałasem były przedmiotem badań w ramach Gutenberg Health Study (GHS). Jest to jedno z największych badań na świecie, obejmujące ponad 15000 mężczyzn i kobiet w wieku 35 do 75 z Nadrenii.

Naukowcy zbadali związek pomiędzy różnymi źródłami hałasu występującymi w ciągu dnia i nocy, a najczęstszą formą występowania arytmii serca – czyli migotaniem przedsionków. Badanie wykazało, że narastająca dokuczliwość wiąże się wprost ze znaczącym wzrostem częstotliwości migotania przedsionków.

Przypomnijmy, że wzrost ten sięgnął 23% u osób skrajnie źle znoszących hałas, podczas gdy miał on poziom 15% u badanych, którzy nie odczuwali uciążliwości wynikających z hałasu. Wspominany wyżej hałas samolotów dotyka 60% populacji w regionie Mainz-Binegen – uwaga – co sekundę. Tym samym przewyższał inne źródła hałasu, takie jak hałas drogowy, kolejowy czy sąsiedzki.

– Badanie po raz pierwszy pokazuje, że uciążliwość hałasu powodowana przez różne źródła hałasu w ciągu dnia i nocy wiąże się ze zwiększonym ryzykiem migotania przedsionków – podsumował badania Omar Hahad – pracownik naukowy na Wydziale Kardiologii Centrum Medycznego w Moguncji. – Byliśmy w stanie wykazać silniejszy wpływ irytacji spowodowanej, zwłaszcza nocnym hałasem, na rytm serca. 

Liderzy badania zwracają jednak uwagę, że mierzono uciążliwość hałasu, a nie fizyczny poziom hałasu. Ponieważ jest to badanie przekrojowe, nie można jednak sformułować żadnych stwierdzeń dotyczących związku przyczynowego.

Uczestnicy badania GHS zostali poproszeni o ocenę, jak bardzo byli nękani hałasem pochodzącym z dróg, kolei, budownictwa, handlu, hałasu sąsiedzkiego oraz pochodzącego z samolotów – zarówno w dzień, jak i w nocy. Irytację hałasem rejestrowano za pomocą uznanych na całym świecie standardowych kwestionariuszy. Migotanie przedsionków rozpoznawano na podstawie wywiadu lekarskiego lub na podstawie badania EKG.

– Związek między dokuczliwością spowodowaną hałasem, a migotaniem przedsionków jest ważnym odkryciem, które może wyjaśnić, dlaczego hałas może prowadzić do większej liczby udarów. Nie można jednak zapomnieć, że hałas prowadzi również do innych uszczerbków na zdrowiu nie tylko, kiedy doprowadza nas do poczucia irytacji czy złości – powiedział profesor Thomas Munzel.

Zbadano również wpływ zakazu nocnego wprowadzonego przez lotnisko we Frankfurcie nad Menem w październiku 2011 r. W godzinach między 23:00 a 5:00 nie odbywały się żadne lądowania, ani starty. Porównano również ilość hałasu zgłaszanego przez badanych. – Co ciekawe, po wprowadzeniu zakazu lotów, zarówno w dzień, jak i w nocy, nastąpił znaczny wzrost hałasu samolotów – skomentował Munzel. – Może to wynikać z faktu, że pomimo całkowitego zakazu lotów nocnych, liczba lotów nie zmniejszyła się, a ruchy lotnicze były bardziej skoncentrowane w marginalnych godzinach od 22:00 do 23:00 oraz od 5:00 do 6:00. 

Autorzy konkludują, że całkowity zakaz regularnych ruchów samolotów na tym lotnisku powinien zostać rozszerzony do godzin od 22:00 do 6:00, aby korelował on z definicją pory nocnej.

A jak jest w Waszym otoczeniu? Jeśli mieszkacie w pobliżu lotniska, jak hałas wpływa na Wasze samopoczucie? Napiszcie nam o tym!

Źródło: Annoyance to different noise sources is associated with atrial fibrillation in the Gutenberg Health Study (International Journal of Cardiology 2018), Johannes Gutenberg Universitaet Mainz

Śledź nasz kanał na Telegramie

z materiałami niepublikowanymi na naszej stronie
blank

Alan O. Grinde

Animator i manager kultury. Koordynator projektów w ORION Organizacja Społeczna. Grafik, web designer, lektor, specjalista od audio masteringu.
blank
ORION Organizacja Społeczna
ul. Hoża 86 lok. 410
00-682 Warszawa
Email: orionfm@yahoo.com
KRS: 0000499971
NIP: 7123285593
REGON: 061657570
Konto. Nest Bank:
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.