ARCHIWUM

Jak bardzo jesteśmy skłonni zastąpić samochód rowerem?

ARCHIWUM

Jak bardzo jesteśmy skłonni zastąpić samochód rowerem?

Wszyscy wiemy, że motoryzacja jest najważniejszą przyczyną emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza w miastach. Narażenie zdrowia obywateli, w tym na problemy układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, lęki, depresję i zaburzenia snu. Szacuje się, że 20 % przedwczesnej śmiertelności związanej jest z wpływem ruchu miejskiego na zdrowie.

Ostatnio naukowcy wzięli na warsztat nasze skłonności do zastąpienia podróży samochodowych bardziej aktywnymi środkami transportu, takimi jak rowery lub nawet chodzenie. Szczególnie istotne w planowaniu zrównoważonego transportu miejskiego jest krótka podróż samochodem, która stanowi znaczącą część miejskich podróży zmotoryzowanych, i tutaj rysuje się możliwość przejścia w kierunku bardziej zrównoważonych środków transportu. Podczas tego typu podróży samochodowych silniki zużywają więcej paliwa i emitują stosunkowo więcej zanieczyszczeń. Zatem zastąpienie ruchu drogowego przez niezmotoryzowane tryby poruszania się znacznie poprawi środowisko miejskie przy jednoczesnym zwiększeniu aktywności fizycznej jego mieszkańców.

Rozważając aktywne sposoby przemieszczania się w mieście, które mogą zastąpić krótkie podróże samochodem, warto zauważyć, że chodzenie jest dostępne dla większości populacji i zapewnia znaczne korzyści zdrowotne. Jednak odległości, które jesteśmy skłonni pokonywać zależą od celu podróży (praca, nauka, zakupy itd.) i innych naszych cech społeczno-ekonomicznych (wiek, płeć, zawód itp.). Obecne badania zostały poszerzone o możliwość zastąpienia samochodu rowerem ze względu na ogromny potencjał i bum w tym sposobie transportu w ciągu ostatnich kilku lat w Europie.

Władze lokalne Vitoria-Gasteiz, hiszpańskiego miasta, pracują nad zrównoważoną polityką transportową. Według ostatnich badań tam przeprowadzonych, większość ludzi byłaby skłonna zrezygnować z samochodu i przejść średnio 1,6 km lub przejechać rowerem na odległość 3,5 km. Oznacza to, że około 20% podróży samochodowych można zastąpić spacerem, a 40% jazdą rowerem.

Spytano respondentów, jakie znaczenie dla podjęcia decyzji o zmianie środka transportu na bardziej ekologiczny mają dla nich następujące bariery: brak ścieżek rowerowych, długi dystans do pokonania, brak bezpiecznych parkingów dla rowerów, nachylenie ścieżki, korki w mieście, brak pryszniców i szafek, bezpieczeństwo prowadzenia, kondycja fizyczna, naprawa przebitej opony, konieczność używania kasku.

Szczegółowe wyniki tych badań wskazują, że oprócz odległości przy wyborze roweru zamiast samochodu maja znaczenie dostępność sprzętu i wcześniejsze korzystanie z roweru. Szczególnie ograniczenia te maja wpływ na podejmowanie decyzji u kobiet i osób starszych.

Dlaczego ludzie korzystają w mieście z samochodu zamiast roweru? Zapytano mieszkańców Vitoria-Gasteiz, zarówno poruszających się po mieście rowerem, jak i samochodem (używający roweru i nie). Tych, którzy korzystają tylko z samochodów do poruszania się po mieście odstraszają przede wszystkim korki w mieście, naprawa przebitej opony, długi dystans do pokonania i brak bezpiecznych parkingów dla rowerów. Zagorzali rowerzyści znacznie mniej problemów upatrują w wybranych do badania ograniczeniach. Inaczej jest tylko w przypadku korzystania z kasku. Jest on jedyną przeszkodą rozważaną w tym badaniu, która jest postrzegana jako bardziej ograniczająca przez zwykłych użytkowników rowerów, prawdopodobnie dlatego, że kierowcy postrzegają kask przede wszystkim w kontekście bezpieczeństwa osobistego podczas korzystania z roweru, natomiast rowerzyści doświadczyli z pierwszej ręki niedogodności związane z koniecznością noszenia kasku po podróży.

Ponadto użytkownicy samochodów, którzy nigdy nie korzystali z rowerów, chociaż nie mają wyraźnego zamiaru przyjęcia tego nawyku, mimo to nadal postrzegają korzystanie z roweru jako wydajne, wygodne i bezpieczne doświadczenie. Sugeruje to, że z czasem ci użytkownicy mogą być zachęcani do podejmowania jazdy na rowerze podczas regularnych podróży. Mieszkańcy korzystający zarówno z samochodów jak i z rowerów wykazują wyraźną chęć zwiększenia użycia roweru w nadchodzących miesiącach, co może oznaczać zmniejszenie wykorzystania samochodu podczas tych krótkich podróży w najbliższej przyszłości.  Wydaje się, że jest to grupa docelowa do interwencji.

Wyniki wskazują, że próg odległości w krótkich podróżach pozwalający zastąpić samochód spacerem to od 1,6 do 2 km, z niewielką różnicą między grupami wieku i płci. W przypadku jazdy na rowerze próg wynosi od 3 do 4,5 km. Wyniki pokazują, że od 30% do 40% podróży samochodowych w Vitoria-Gasteiz można zastąpić aktywnymi trybami. Konkretnie, 14 % (u mężczyzn) i do 29% (u kobiet) podróży samochodowych może potencjalnie zostać pokonanych pieszo, a od 50 do 70% może zastąpić jazda rowerem.

Tylko 17,2% zadeklarowanych użytkowników samochodów całkowicie zgodziło się na zwiększenie wykorzystania roweru podczas zwykłych podróży. Przeciwnie, 59,84% użytkowników rowerów miało zamiar zwiększyć wykorzystanie roweru podczas regularnych podróży. Należy również zauważyć, że odsetek osób, które uważają, że jazda na rowerze jest sprawna, wygodna i bezpieczna, jest niższy wśród użytkowników rowerów (34,86%) niż w przypadku użytkowników samochodów (56,21%).

Odkrycia dostarczają cennych informacji do opracowania środków promujących zastąpienie samochodów innymi niezmotoryzowanymi środkami transportu. Zrozumienie głównych barier utrudniających taką substytucję stanowi cenne narzędzie dla planistów transportu i może być wykorzystane do zaprojektowania instrumentów polityki w celu zwiększenia wspólnych aktywnych rodzajów transportu przy jednoczesnym zmniejszeniu mobilności zmotoryzowanej.

[elementor-template id=”82365″]

Źródło: Sustainbility

 

Śledź nasz kanał na Telegramie

z materiałami niepublikowanymi na naszej stronie
PUBLIKACJA JEST DOSTĘPNA POD LICENCJĄ:

Uznanie autorstwa -
Użycie niekomercyjne 4.0

CZY DLA CIEBIE RÓWNIEŻ JEST WAŻNE
TO O CZYM CZYTASZ?

Nigdy nie było ważniejszego czasu, aby edukować społecznie

ORION Organizacja Społeczna tworzy Publikacje dla osób, które cenią wiedzę opartą na dowodach i sprawdzonych źródłach. Naszym celem jest budowanie świadomego społeczeństwa, dlatego nasze materiały zawsze będą z darmowym dostępem. Jeśli możesz wesprzyj nas dzisiaj, przekazując darowiznę, którą możesz odliczyć od podatku oraz udostępniaj nasze Publikacje swoim przyjaciołom.

Anna Tomb

Prezeska Fundacji ORION Organizacja Społeczna. Pasjonatka poezji i wizualizacji. Od wielu lat w służbach samorządu lokalnego.

Uważasz, że to co robimy jest ważne?

Możemy się rozwijać dzięki Twojemu wsparciu.
Jesteśmy organizacją niezależną od wpływów politycznych oraz biznesowych.
Logo fundacji ORION Organizacja Społeczna

Dane adresowe

  • ul. Piłsudskiego 74 lok. 320
  • 50-020 Wrocław
  • Email: orionfm@yahoo.com
  • KRS: 0000499971
  • NIP: 7123285593
  • REGON: 061657570

INFORMACJE

Numer konta (Nest Bank):
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
  • Polityka prywatności
  • Regulamin wpłat darowizn
  • Fundacja Techya

NEWSLETTER

Bądź na bieżąco z istotnymi informacjami z kręgu naszych działań.