ARCHIWUM

Jak bardzo jesteśmy skłonni zastąpić samochód rowerem?

blank

Wszyscy wiemy, że motoryzacja jest najważniejszą przyczyną emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza w miastach. Narażenie zdrowia obywateli, w tym na problemy układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, lęki, depresję i zaburzenia snu. Szacuje się, że 20 % przedwczesnej śmiertelności związanej jest z wpływem ruchu miejskiego na zdrowie.

Ostatnio naukowcy wzięli na warsztat nasze skłonności do zastąpienia podróży samochodowych bardziej aktywnymi środkami transportu, takimi jak rowery lub nawet chodzenie. Szczególnie istotne w planowaniu zrównoważonego transportu miejskiego jest krótka podróż samochodem, która stanowi znaczącą część miejskich podróży zmotoryzowanych, i tutaj rysuje się możliwość przejścia w kierunku bardziej zrównoważonych środków transportu. Podczas tego typu podróży samochodowych silniki zużywają więcej paliwa i emitują stosunkowo więcej zanieczyszczeń. Zatem zastąpienie ruchu drogowego przez niezmotoryzowane tryby poruszania się znacznie poprawi środowisko miejskie przy jednoczesnym zwiększeniu aktywności fizycznej jego mieszkańców.

Rozważając aktywne sposoby przemieszczania się w mieście, które mogą zastąpić krótkie podróże samochodem, warto zauważyć, że chodzenie jest dostępne dla większości populacji i zapewnia znaczne korzyści zdrowotne. Jednak odległości, które jesteśmy skłonni pokonywać zależą od celu podróży (praca, nauka, zakupy itd.) i innych naszych cech społeczno-ekonomicznych (wiek, płeć, zawód itp.). Obecne badania zostały poszerzone o możliwość zastąpienia samochodu rowerem ze względu na ogromny potencjał i bum w tym sposobie transportu w ciągu ostatnich kilku lat w Europie.

Władze lokalne Vitoria-Gasteiz, hiszpańskiego miasta, pracują nad zrównoważoną polityką transportową. Według ostatnich badań tam przeprowadzonych, większość ludzi byłaby skłonna zrezygnować z samochodu i przejść średnio 1,6 km lub przejechać rowerem na odległość 3,5 km. Oznacza to, że około 20% podróży samochodowych można zastąpić spacerem, a 40% jazdą rowerem.

Spytano respondentów, jakie znaczenie dla podjęcia decyzji o zmianie środka transportu na bardziej ekologiczny mają dla nich następujące bariery: brak ścieżek rowerowych, długi dystans do pokonania, brak bezpiecznych parkingów dla rowerów, nachylenie ścieżki, korki w mieście, brak pryszniców i szafek, bezpieczeństwo prowadzenia, kondycja fizyczna, naprawa przebitej opony, konieczność używania kasku.

Szczegółowe wyniki tych badań wskazują, że oprócz odległości przy wyborze roweru zamiast samochodu maja znaczenie dostępność sprzętu i wcześniejsze korzystanie z roweru. Szczególnie ograniczenia te maja wpływ na podejmowanie decyzji u kobiet i osób starszych.

Dlaczego ludzie korzystają w mieście z samochodu zamiast roweru? Zapytano mieszkańców Vitoria-Gasteiz, zarówno poruszających się po mieście rowerem, jak i samochodem (używający roweru i nie). Tych, którzy korzystają tylko z samochodów do poruszania się po mieście odstraszają przede wszystkim korki w mieście, naprawa przebitej opony, długi dystans do pokonania i brak bezpiecznych parkingów dla rowerów. Zagorzali rowerzyści znacznie mniej problemów upatrują w wybranych do badania ograniczeniach. Inaczej jest tylko w przypadku korzystania z kasku. Jest on jedyną przeszkodą rozważaną w tym badaniu, która jest postrzegana jako bardziej ograniczająca przez zwykłych użytkowników rowerów, prawdopodobnie dlatego, że kierowcy postrzegają kask przede wszystkim w kontekście bezpieczeństwa osobistego podczas korzystania z roweru, natomiast rowerzyści doświadczyli z pierwszej ręki niedogodności związane z koniecznością noszenia kasku po podróży.

Ponadto użytkownicy samochodów, którzy nigdy nie korzystali z rowerów, chociaż nie mają wyraźnego zamiaru przyjęcia tego nawyku, mimo to nadal postrzegają korzystanie z roweru jako wydajne, wygodne i bezpieczne doświadczenie. Sugeruje to, że z czasem ci użytkownicy mogą być zachęcani do podejmowania jazdy na rowerze podczas regularnych podróży. Mieszkańcy korzystający zarówno z samochodów jak i z rowerów wykazują wyraźną chęć zwiększenia użycia roweru w nadchodzących miesiącach, co może oznaczać zmniejszenie wykorzystania samochodu podczas tych krótkich podróży w najbliższej przyszłości.  Wydaje się, że jest to grupa docelowa do interwencji.

Wyniki wskazują, że próg odległości w krótkich podróżach pozwalający zastąpić samochód spacerem to od 1,6 do 2 km, z niewielką różnicą między grupami wieku i płci. W przypadku jazdy na rowerze próg wynosi od 3 do 4,5 km. Wyniki pokazują, że od 30% do 40% podróży samochodowych w Vitoria-Gasteiz można zastąpić aktywnymi trybami. Konkretnie, 14 % (u mężczyzn) i do 29% (u kobiet) podróży samochodowych może potencjalnie zostać pokonanych pieszo, a od 50 do 70% może zastąpić jazda rowerem.

Tylko 17,2% zadeklarowanych użytkowników samochodów całkowicie zgodziło się na zwiększenie wykorzystania roweru podczas zwykłych podróży. Przeciwnie, 59,84% użytkowników rowerów miało zamiar zwiększyć wykorzystanie roweru podczas regularnych podróży. Należy również zauważyć, że odsetek osób, które uważają, że jazda na rowerze jest sprawna, wygodna i bezpieczna, jest niższy wśród użytkowników rowerów (34,86%) niż w przypadku użytkowników samochodów (56,21%).

Odkrycia dostarczają cennych informacji do opracowania środków promujących zastąpienie samochodów innymi niezmotoryzowanymi środkami transportu. Zrozumienie głównych barier utrudniających taką substytucję stanowi cenne narzędzie dla planistów transportu i może być wykorzystane do zaprojektowania instrumentów polityki w celu zwiększenia wspólnych aktywnych rodzajów transportu przy jednoczesnym zmniejszeniu mobilności zmotoryzowanej.

[elementor-template id=”82365″]

Źródło: Sustainbility

 

Śledź nasz kanał na Telegramie

z materiałami niepublikowanymi na naszej stronie
blank

Anna Tomb

Prezeska Fundacji ORION Organizacja Społeczna. Pasjonatka poezji i wizualizacji. Od wielu lat w służbach samorządu lokalnego.
blank
ORION Organizacja Społeczna
ul. Hoża 86 lok. 410
00-682 Warszawa
Email: orionfm@yahoo.com
KRS: 0000499971
NIP: 7123285593
REGON: 061657570
Konto. Nest Bank:
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.