AKTUALNOŚCI FUNDACJI

Kontynuujemy wsparcie dla niepełnosprawnych uchodźców wojennych z Ukrainy

blank

Z ogromną przyjemnością informujemy, że dzięki pozytywnej opinii i ocenie projektu “Ponad Granicami” ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz rozumieniu głębokiej potrzeby pomocy, bierzemy dalej udział w inicjatywie prowadzonej przez organizację Nasza Fundacja oraz partnerów.

W pierwszej fazie projektu zaobserwowaliśmy, jak nasze wsparcie przynosi realne zmiany w życiu osób, które znalazły się w ekstremalnie trudnej sytuacji życiowej. Zdając sobie sprawę z ciągłych wyzwań, jakie niesie życie poza granicami ojczystego kraju, szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami, zdecydowaliśmy się pozyskać dodatkowe środki na kontynuację projektu… oraz uruchomienie nowego.

W pierwszej edycji projektu udział wzięło 30 osób z niepełnosprawnościami oraz 70 osób im towarzyszących. Projekt ten był realizowany zgodnie z założeniami do 30 czerwca, a od 1 lipca kontynuujemy wsparcie dla 29 osób (jeden z niepełnosprawnych beneficjentów wrócił do Ukrainy) oraz dla 57 osób towarzyszących. Ta część nowego działania została nazwana “Ponad Granicami – kontynuacja”. Ze względu na dobry odbiór I edycji i ogromne zapotrzebowanie na tego rodzaju wsparcie, zgłosiło się ponad 100 nowych osób z niepełnosprawnościami, dla których wsparcie organizujemy w ramach projektu “Ponad Granicami – II edycja”. To rozgraniczenie pozwala nam na łatwiejsza organizację i transparentne wykazanie realizowanego wsparcia.

W obu projektach kolejnym partnerem, oprócz ORION Organizacja Społeczna oraz Fundacji Drogi, została Fundacja Niepełnosprawność Bez Barier. W ten sposób konsolidacja doświadczenia oraz determinacji pozwala nam na realizację realnej pomocy dla znacznie większej ilości osób.

– Obecnie w ramach wsparcia, rozpisanego poprzez dwa wnioski, pracujemy z przeszło 130 uchodźcami i uchodźczyniami oraz dziećmi z niepełnosprawnościami oraz ponad 240 osobami im towarzyszącymi – mówi Jolanta Pasynkiewicz z zarządu Nasza Fundacja. – Zwłaszcza osoby z niepełnosprawnością bardzo potrzebują takiego wsparcia – jest ono niezmiernie ważne do tego aby odnaleźć się w realiach polskich w kontekście okrutnej wojny w Ukrainie.

Dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadania Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” oraz naszej niezachwianej chęci niesienia pomocy, będziemy mogli jeszcze skuteczniej odpowiadać na potrzeby niepełnosprawnych uchodźców. W obu tych projektach – podobnie jak w pierwszym “Ponad Granicami” – nasze działania skupiają się na zapewnieniu kompleksowej pomocy – od rehabilitacji, przez dostosowanie warunków mieszkaniowych, po wsparcie psychologiczne i integrację z lokalnymi społecznościami. Tym razem także zostanie zakupiony sprzęt rehabilitacyjny, taki jak odpowiednie łóżka.

Skala dotycząca ilości osób, które otrzymują wsparcie świadczy, nie tylko o potrzebie pomocy, ale również i o tym, jak współpracę z organizacjami zaangażowanymi w projekt postrzegają sami zainteresowani.

– Są to osoby, które już nam zaufały i poznały, a dobra opinia samych beneficjentów pozwala nam organizować pomoc dla coraz większej ilości osób – mówi koordynatorka obu projektów Agnieszka Więcek, podkreślając potrzebę kompleksowego spojrzenia na pomoc niepełnosprawnym uchodźcom wojennym z Ukrainy. Bardzo ważna jest w przypadku tych działań konieczność deinstytucjonalizacji wsparcia i możliwość jak najbardziej podmiotowego podejścia do każdej potrzebującej osoby, co w przypadku osób z dodatkową barierą w postaci niepełnosprawności jest szczególnie ważne. – Z naszych doświadczeń niesienia pomocy Uchodźcom wynika, że najbardziej potrzebują oni uzyskania polskiego statusu prawnego osoby z niepełnosprawnością,̨ mieszkania, pracy, zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej, rehabilitacji czy opieki nad osobą zależną, a także wsparcia społeczno-bytowego – mówi dalej Agnieszka Więcek. Osoby z niepełnosprawnościami potrzebują dodatkowo pomocy w dostępie do sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego.

W naszej codziennej pracy z uchodźcami obserwujemy, że o ile osoby pełnosprawne, z terenów, na których działania wojenne w Ukrainie, zostały względnie zakończone, decydują się na powrót do swojej ojczyzny, to osoby z niepełnosprawnościami w Polsce mają większe szanse na leczenie czy rehabilitację dostosowane do ich potrzeb i planują pozostanie w Polsce przez dłuższy czas – a może zostaną już na stałe częścią naszej tkanki społecznej. Dlatego tak ważne jest działanie na rzecz ich zasymilowania i pomocy w dostosowaniu do panujących warunków w Polsce – w państwie, które zapewniło im schronienie. Istotnym aspektem realizowanych projektów jest także praca nad osiągnięciem przez nich możliwie wysokiego stopnia samodzielności i niezależnego życia, tak aby działania były utrzymywane w duchu Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

– Wierzymy, że kontynuacja tego projektu to nie tylko nasz moralny obowiązek, ale przede wszystkim szansa na zbudowanie lepszej przyszłości dla tych, którzy przez konflikt w Ukrainie stracili najwięcej. Jesteśmy zdeterminowani, aby nasze działania przynosiły realną zmianę i dawały nadzieję na lepsze jutro – mówi na koniec Prezeska Zarządu ORION Organizacja Społeczna – Ana Kiełb.

Więcej informacji znajdziecie na stronach projektów: Ponad Granicami – Kontynuacja oraz Ponad Granicami – II Edycja.

Śledź nasz kanał na Telegramie

z materiałami niepublikowanymi na naszej stronie
blank

Alan O. Grinde

Animator i manager kultury. Koordynator projektów w ORION Organizacja Społeczna. Grafik, web designer, lektor, specjalista od audio masteringu.
blank
ORION Organizacja Społeczna
ul. Hoża 86 lok. 410
00-682 Warszawa
Email: orionfm@yahoo.com
KRS: 0000499971
NIP: 7123285593
REGON: 061657570
Konto. Nest Bank:
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.