ORION Organizacja Społeczna
MUZYKA I KULTURA

Media globalne – media lokalne. Agnieszka Roguska

blank

Publikacja ta jest próbą zaznaczenia współistnienia mediów w skali makro i mikro, a zatem również pewnych więzi, zależności tych dwóch, wydawałoby się, skrajnych zjawisk w kontekście społeczno-edukacyjnym. W tytule celowo umieszczono media lokalne obok mediów globalnych, by móc wyraźnie zaznaczyć także różnorodność tych mediów, ich odmienność, zalety i wady, jak również możliwości we wspieraniu oraz rozwoju kultury i edukacji.

Media lokalne i media globalne wspólnie tworzą środowisko medialne, jednak kwestia wizerunku i oddziaływania tych pierwszych w publikacjach naukowych w kontekście edukacyjnym jest podejmowana bardzo rzadko, stąd próba ich wydobycia z medialnej masowości.

Książka nie wyczerpuje zagadnienia dotyczącego działalności społeczno-edukacyjnej i kulturalnej mediów o dużej i małej skali oddziaływania w sferze edukacji medialnej i regionalnej. Publikacja podejmuje pewne tropy, które rozwija bardziej lub mniej, tym samym chcąc pobudzić Czytelnika do dialogu, przemyśleń oraz podsunąć swego rodzaju “zaczynki” do dalszych dociekań naukowo-badawczych.

Publikacja skierowana jest do pedagogów i studentów podejmujących zagadnienia związane z mediami globalnymi i lokalnymi, zajmujących się: pedagogiką mediów, pedagogiką kultury, pedagogiką społeczną, edukacją kulturową, regionalną, problematyką dziennikarstwa. Może być pomocna dla twórców i pracowników mediów lokalnych oraz mediów o dużej skali oddziaływania. Zamysłem autorki było również dotarcie do użytkowników zarówno mediów globalnych, jak i lokalnych, by mogli skonfrontować treści zawarte w tej książce z własnymi przemyśleniami.

Fragment książki dostępny na stronie wydawcy.

Wydanie I, Kraków 2012, Format B5, Objętość 250 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa.

Przeczytaj także

Czemu lubimy oglądać wciąż te same filmy?

Alan O. Grinde

Nauka bycia ciekawym. Rozmowa o książce „Rasizm i nietolerancja. NIE!”

Alan O. Grinde

Bestiarium, Tomasz Różycki

Alan O. Grinde

Yoko Ogawa – Muzeum Ciszy

Alan O. Grinde

Książki do oddania

Alan O. Grinde

Uczeni o kulturowym dziedzictwie Michael’a Jacksona

Karolina Pietrzak