ARCHIWUM

Niesamowite zdjęcia satelitarne pokazują spadek zanieczyszczenia powietrza odkąd Europejczycy pozostają w domach

blank

Zdjęcia z satelity Sentinel-5P przedstawiają średnie stężenia dwutlenku azotu od 13 marca do 13 kwietnia 2020 r. w porównaniu do średnich stężeń od marca do kwietnia 2019 r. Procentowy spadek uzyskano na podstawie danych z wybranych miast w Europie, który charakteryzuje się niepewnością na poziomie około 15% z powodu różnic pogodowych w latach 2019-2020. 

Dalsze analizy wskazują na niski poziom stężenia dwutlenku azotu, utrzymujący się w całej Europie. Otrzymane wyniki zbiegły się w czasie ze wprowadzeniem środków zapobiegawczych w celu powstrzymania rozprzestrzeniania koronawirusa. Nowe dane z satelity Sentinel-5P, uruchomionej na potrzeby programu Copernicus, pokazują, że w niektórych miastach poziom ten spadł o 45-50% w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym.

Naukowcy z Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI) monitorują poziom zanieczyszczenia powietrza w Europie w ostatnich miesiącach, wykorzystując dane z instrumentu Tropomi, z satelity Sentinel-5P.

niesamowite zdjecia satelitarne pokazuja spadek zanieczyszczenia powietrza odkad europejczycy pozostaja w domach 02

Zdjęcie, przy wykorzystaniu danych z satelity Sentinel-5P, przedstawia średnie stężenia dwutlenku azotu od 13 marca do 13 kwietnia 2019 roku. Dla porównania poniżej znajduje się zdjęcie ze średnimi stężeniami od marca do kwietnia 2020 r. Fot.: zawiera zmodyfikowane dane z satelit Sentinel (2019-20), przetwarzane przez KNMI/ESA.

Nowe zdjęcia przedstawiają stężenia dwutlenku azotu od 13 marca do 13 kwietnia 2020 r. w porównaniu ze średnimi stężeniami od marca do kwietnia 2019 r. W Madrycie, Mediolanie i Rzymie odnotowano poziomy niższe o około 45%, a w Paryżu dramatyczny spadek o 54% – wszystko to zbiegło się w czasie z nałożeniem rygorystycznych obostrzeń wdrożonych na terenie Europy w związku z kwarantanną.

Dwutlenek azotu jest emitowany przez elektrownie, pojazdy i inne obiekty przemysłowe. Może mieć znaczący wpływ na zdrowie człowieka, zwiększając prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z układem oddechowym. Stężenia dwutlenku azotu w naszej atmosferze są codziennie inne z powodu wahań emisji i zmian warunków pogodowych.

niesamowite zdjecia satelitarne pokazuja spadek zanieczyszczenia powietrza odkad europejczycy pozostaja w domach 03

Zdjęcie, przy wykorzystaniu danych z satelity Sentinel-5P, przedstawia średnie stężenia dwutlenku azotu od 13 marca do 13 kwietnia 2019 roku. Dla porównania powyżej znajduje się zdjęcie ze średnimi stężeniami od marca do kwietnia 2019 r. Procentowy spadek uzyskano na podstawie danych z wybranych miast w Europie. Charakteryzuje się niepewnością na poziomie około 15% z powodu różnic pogodowych w latach 2019-2020. Fot.: zawiera zmodyfikowane dane z satelit Sentinel (2019-20), przetwarzane przez KNMI/ESA.

Z powodu zmienności wywołanej pogodą trudno jest wyciągnąć wnioski oparte jedynie na pomiarach dziennych lub tygodniowych. Oznacza to, że trzeba analizować dane przez dłuższy czas w celu wyeliminowania anomalii.

W każdym kraju występują znaczne wahania pogody z dnia na dzień, co ma duży wpływ na rozproszenie dwutlenku azotu – powiedział Henk Eskes z Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI).

Uśrednianie danych z dłuższych okresów czasu pozwala nam dostrzec wyraźniejsze zmiany w stężeniach, które wynikają z działalności człowieka. Z tego powodu mapy pokazują stężenia miesięczne, obarczone niepewnością na poziomie 15%, co odzwierciedla zmienność pogody, która nie została uwzględniona w pokazanych wynikach.

W kolejnych tygodniach obostrzenia związane z wirusem będą nadal obowiązywały. W związku z tym zespół KNMI będzie kontynuował prace nad bardziej szczegółową analizą tych krajów Europy Północnej, w których obserwuje się większą zmienność danych ze względu na zmieniające się warunki pogodowe.

Wykorzystanie modeli jakości powietrza, takich jak usługa Copernicus Atmosphere Monitoring Service, a także łączenie wyników z danych systemów “in situ”, ograniczy wpływ zmian pogody na szacunki dotyczące zanieczyszczenia powietrza.

O Sentinelach, czyli satelitach programu Copernicus

Sentinel to flota wyspecjalizowanych satelitów należących do UE. Zostały zaprojektowane, aby dostarczać ogromne ilości danych i obrazów – kluczowych dla unijnego programu środowiskowego Copernicus. Komisja Europejska prowadzi i koordynuje ten program, aby poprawić zarządzanie środowiskiem, chroniąc życie każdego dnia. Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) jest odpowiedzialna za komponent kosmiczny, nadzoruje rozwój rodziny satelitów Sentinel w imieniu Unii Europejskiej oraz zapewnia przepływ danych dla usług programu Copernicus. Obsługę satelitów Sentinel powierzono agencji ESA i Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT).

[elementor-template id=”82365″]

 

Śledź nasz kanał na Telegramie

z materiałami niepublikowanymi na naszej stronie
blank

Małgorzata Smorąg

Tłumaczka języka angielskiego. W Fundacji zajmuje się przekładem artykułów o ciekawostkach ze świata nauki i techniki.
blank
ORION Organizacja Społeczna
ul. Hoża 86 lok. 410
00-682 Warszawa
Email: orionfm@yahoo.com
KRS: 0000499971
NIP: 7123285593
REGON: 061657570
Konto. Nest Bank:
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.