NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Nowe odkrycia w badaniach nad Zespołem Jouberta: Niepełnosprawność intelektualna a defekty hipokampa

blank

Odkryto istotny związek między niepełnosprawnością intelektualną u dzieci cierpiących na rzadką chorobę – Zespół Jouberta (JS), a wadami w budowie hipokampa. Hipokamp to część mózgu związana z uczeniem się i pamięcią. Ma także swój dział w różnych zaburzeniach neurologicznych i psychiatrycznych.

Biologowie z Uniwersytetu w Bath w Wielkiej Brytanii, pod kierunkiem dr Vasanty Subramanian, wykazali ten związek w modelach zwierzęcych, manipulując genem (jednym z 34), który jest rozpoznawany jako przyczyna występowania JS u ludzi. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Human Molecular Genetics.

Dokonując zmian w genie Talpid3 u zdrowych myszy, doktorant Andrew L. Bashford odkrył, że u tych zwierząt zaczęły rozwijać się wady tzw. pierwotnych rzęsek – struktury komórkowej niezbędnej w rozwoju hipokampa. Badając mózgi zmutowanych myszy, naukowcy zaobserwowali wady w hipokampie, które były uderzająco podobne do tych, znalezionych u dzieci z JS.

Pierwotne rzęski – długie, cienkie organella wystające z powierzchni większości komórek – działają jak anteny, przekazując sygnały z zewnętrznego środowiska komórki do jej wnętrza, instruując komórkę, jak się zachować (np. czy powinna migrować, dzielić się, itp.). Pierwotne rzęski są ważne dla struktury i funkcji wielu rodzajów komórek, w tym komórek mózgowych.

Wyniki badań sugerują, że istnieje związek między wadami hipokampa a deficytami uczenia się i pamięci, obserwowanymi u pacjentów z Zespołem Jouberta. Wiadomo też z innych badań, że malformacje tyłomózgowia (dolnej części pnia mózgu) odpowiadają za wiele fizycznych objawów związanych z JS.

– To pierwszy raz, kiedy widzimy związek między zmianami w hipokampie a tą chorobą w modelach mysich – powiedział dr Subramanian. – To ekscytujący obszar badań, do którego rozwoju mamy nadzieję się nadal przyczyniać. Zespół Jouberta to jedna z wielu rzadkich chorób, która ma niszczący wpływ na osoby nią dotknięte i która teraz słusznie zyskuje na uwadze badawczej.

Przy dalszych badaniach na modelach zwierzęcych, dr Subramanian i jej zespół oczekują pogłębienia swojej wiedzy na temat przyczyn JS. Mają nadzieję, że z czasem zostaną opracowane leki, które będą mogły celować w niektóre geny lub białka zaangażowane w chorobę, tym samym łagodząc objawy choroby lub zapobiegając jej rozwojowi od samego początku.

Zespół Jouberta to rzadka choroba dziecięca, która prowadzi do słabej koordynacji mięśni, opóźnienia rozwojowego, nieprawidłowych ruchów oczu i noworodkowych nieprawidłowości oddechowych. Szacuje się, że od 1 na 80 000 do 1 na 100 000 noworodków jest dotkniętych tą chorobą.

W imieniu organizacji wspierającej rodziny Joubert Syndrome UK, Faith Douthwaite powiedziała: – Jesteśmy zachwyceni, słysząc o tych nowych badaniach, i doceniamy również zaangażowanie pracowników medycznych, którzy kontynuują odkrywanie tajemnic Zespołu Jouberta, aby poprawić zdrowie i dobrostan naszych pięknych i wyjątkowych dzieci.

Źródło: Hippocampal neurogenesis is impaired in mice with a deletion in the coiled coil domain of Talpid3—implications for Joubert syndrome. Human Molecular Genetics, 2022; DOI: 10.1093/hmg/ddac095

Śledź nasz kanał na Telegramie

z materiałami niepublikowanymi na naszej stronie
blank

Alan O. Grinde

Animator i manager kultury. Koordynator projektów w ORION Organizacja Społeczna. Grafik, web designer, lektor, specjalista od audio masteringu.
blank
ORION Organizacja Społeczna
ul. Hoża 86 lok. 410
00-682 Warszawa
Email: orionfm@yahoo.com
KRS: 0000499971
NIP: 7123285593
REGON: 061657570
Konto. Nest Bank:
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.