PRZEMOC

ONZ ostrzega: kraje nie chronią przed przemocą miliarda dzieci rocznie!

blank

Każdego roku połowa dzieci na świecie – czyli około miliarda młodych ludzi – doświadcza przemocy fizycznej, psychicznej bądź seksualnej. Dzieje się tak dlatego, że kraje nie stosują ustalonych strategii ochrony dzieci. Takie wnioski przedstawia ONZ w raporcie wydanym w czerwcu tego roku.

“Globalny raport o zapobieganiu przemocy wobec dzieci 2020” jest pierwszym tego rodzaju dokumentem, który przedstawia postęp w 155 krajach w stosunku do ram INSPIRE – zestawu siedmiu strategii zapobiegania i reagowania na przemoc wobec dzieci.

Raport został opublikowany przez Światową Organizację Zdrowia, UNICEF, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz specjalnego przedstawiciela ONZ ds. zakończenia przemocy wobec dzieci. Znajdujemy w nim wiele ciekawych informacji – m.in. fakt, że prawie wszystkie kraje (88 procent) posiadają przepisy chroniące nieletnich, ale tylko mniej niż połowa (47 procent) twierdzi, że egzekwuje je w zdecydowany sposób.

Kluczowe dla zdrowia zbiorowego

– Ochrona zdrowia i dobrego samopoczucia dzieci ma zasadnicze znaczenie dla ochrony naszego wspólnego zdrowia – powiedział dyrektor generalny WHO – Tedros Adhanom Ghebreyesus, podkreślając, że nigdy nie ma usprawiedliwienia dla takiej przemocy. – Mamy narzędzia przygotowane w oparciu o dowody, które mogą temu zapobiec. Dlatego do wdrożenia wzywamy wszystkie kraje.

Raport zawiera również pierwsze w historii globalne dane szacunkowe dotyczące zabójstw dzieci poniżej 18 roku życia. Okazuje się, że w 2017 roku ofiarami zabójstw padło 40000 dzieci.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 izolacje, zamykanie szkół i ograniczenia w poruszaniu się sprawiły, że zbyt wiele dzieci utknęło w domach ze sprawcami przemocy. – Należy w sposób pilny zintensyfikować wysiłki na rzecz ochrony dzieci w tych czasach i poza nimi, w tym poprzez wyznaczenie pracowników opieki społecznej jako niezbędnych oraz wzmocnienie znaczenia telefonów zaufania dla dzieci – powiedziała Henrietta Fore, dyrektor wykonawcza UNICEF.

Nierówny postęp

Spośród strategii INSPIRE, współpraca ze szkołami wykazała największy postęp. Aż 54 procent krajów zgłosiło, że w ten sposób udało się dotrzeć do wystarczającej liczby potrzebujących dzieci.

Jednak chociaż większość krajów posiada krajowe dane na temat przemocy wobec dzieci, to tylko 21 procent wykorzystuje je do wyznaczania wartości wyjściowych oraz celów związanych z zapobieganiem nadużyciom oraz odpowiednim reakcjom na nie.

Podobnie 80 procent krajów ma swoje plany działania i polityki związane z ochroną dzieci, ale tylko w jednej piątej krajów takie plany są w pełni finansowe oraz realizują mierzalne cele. Brak funduszy i niewystarczające zdolności zawodowe to prawdopodobnie przyczyny powolnego wdrażania strategii INSPIRE.

Dyrektor generalna UNESCO – Audrey Azoulay – powiedziała, że nastąpił również wzrost przemocy i nienawiści w Internecie, przez co dzieci boją się powrotu do szkoły i znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. – Musimy wspólnie myśleć i działać, aby powstrzymać przemoc w szkole i ogólnie w naszych społeczeństwach – powiedziała.

Głos zabrał również specjalny przedstawiciel Najat Maalla M’jid, który wymaga pełnego zaangażowania od rządów, darczyńców, społeczeństwa obywatelskiego i samych dzieci. – Ujednolicone prawa dziecka i wielosektorowe ramy działań na rzecz dzieci mają kluczowe znaczenie.

Przyspieszyć działania

Ze swojej strony WHO i jej partnerzy będą kontynuowali współpracę z krajami w celu wdrożenia strategii INSPIRE. Potrzebne są jednak globalne działania, aby zapewnić dostęp do niezbędnego wsparcia finansowego i technicznego dla wszystkich krajów. Monitorowanie i ocena są również kluczowe dla określenia zakresu, w jakim te działania prewencyjne są skuteczne i czy docierają do wszystkich tych, którzy ich potrzebują.

– Położenie kresu przemocy wobec dzieci to słuszna rzecz i mądra inwestycja. W dodatku jest ona możliwa – powiedział na koniec Howard Taylor z End Violence Partnership. – Możemy i musimy razem stworzyć świat, w którym każde dziecko może się rozwijać.

Źródło: UN News

Śledź nasz kanał na Telegramie

z materiałami niepublikowanymi na naszej stronie
blank

Alan O. Grinde

Animator i manager kultury. Koordynator projektów w ORION Organizacja Społeczna. Grafik, web designer, lektor, specjalista od audio masteringu.
blank
ORION Organizacja Społeczna
ul. Hoża 86 lok. 410
00-682 Warszawa
Email: orionfm@yahoo.com
KRS: 0000499971
NIP: 7123285593
REGON: 061657570
Konto. Nest Bank:
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.