AKTUALNOŚCI FUNDACJI

ORION Interesariuszem Zewnętrznym Instytutu Muzykologii – umowa podpisana

blank

Już prawie miesiąc minał od ważnego dla naszej fundacji wydarzenia, jakim było podpisanie umowy partnerstkiej z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, jednakże wciąż się cieszymy okazją do dobrej, konkretnej merytorycznej kooperacji 🙂

Zakres naszej współpracy dotyczy prowadzenia wspólnych przesięwzięć badawczych, edukacyjnych i popularyzatorskich w zakresie problematyki ekologii dźwiękowej oraz badań nad pejzażem dźwiękowym, ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia i Dolnego Śląska, a także prowadzenie kampanii edukacyjno-społecznych, dotyczących ochrony środowiska dźwiękowego, walki z zanieczyszczeniem fonicznym (hałasem).

– Przede wszystkim liczę na to, że nasza współpraca będzie wzajemnie nas stymulować do działań w obszarach nas wspólnie interesujących, czyli dotyczących badań nad pejzażem dźwiękowym oraz ekologii dźwiękowej. My (Uniwersytet) mamy potencjał naukowy oraz doświadczenie badawcze, mamy też “potencjał ludzki” (studenci) – mówi doktor Losiak, adiunkt w Zakładzie Antropologii Muzycznej, autorem książki “Audiosfera Wrocławia”, wkrótce po podpisaniu umowy. – Orion wnosi ciekawe pomysły, potencjał organizacyjny a także dobre kontakty w Trzecim Sektorze. Dzięki temu – mam taką nadzieję – uda się przeniesienie różnych pojawiających się z zaciszach akademickich gabinetów idei i badań w szerszą przestrzeń społeczną. A o to chodzi szczególnie w przypadku takich problemów, jak np. kwestia hałasu, zanieczyszczenie środowiska dźwiękowego.

Kiedy pierwszy raz pojawił się pomysł, aby ORION został Interesariuszem Zewnętrznym Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, poczuliśmy ogromną energię i… nobilitację. – Dla mnie bliska współpraca z doktorem Losiakiem oraz Instytutem Muzykologii to wyróżnienie, które napędza kreatywność i determinację w działaniach – mówi Alan Grinde, koordynator projektów w ORION Organizacja Społeczna. – Pomysłów na działania w zakresie badań i archiwizacji dźwięku nigdy nam nie brakowało, ale dopiero współpraca z prestiżową instytucją, jakim jest ogólnie Uniwersytet Wrocławski, to okazja to realizacji projektów na innym poziomie.

Działania nabrały tempa przy okazji wykładu Alana – koordynatora ASMR Polska/Wrocław i Kuby z Polish Soundscapes w ramach “Lekcji słuchania”, które organizuje Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego, założona właśnie przez doktora Losiaka. W ramach spotkania omawiane były problemy zanieczyszczenia hałasem miejsc przyrodniczych oraz prezentowane były nagrania obu field recordingowców.

Współpraca dotycząca badań terenowych, seminariów, wykładów i warsztatów edukacyjnych w zakresie opisanych wyżej zagadnień tematycznych, została zawiązana na spotkaniu 15 listopada 2023, w którym wzięła udział Anna Kiełb – Prezeska Zarządu ORION Organizacja Społeczna, profesora dr hab. Remigiusza Pośpiecha – Dyrektora Instytutu Muzykologii, a także oczywiście doktora Roberta Losiaka i Alana Grinde.

Po części oficjalnej rozpoczęliśmy rozmowy na temat pierwszych działań. Na tapecie pojawiło się od razu wiele tematów, ale skupiamy się na pierwszym wspólnym seminarium edukacyjnym, które odbędzie się 22 marca 2024 roku.

– Będziemy wspólnie pracować i integrować się wokół problemu hałasu. Będzie to na pewno organizowane w Instytucie Muzykologii UWr. seminarium naukowo-edukacyjne poświęcone hałasowi i agresji dźwiękowej – kontynnuje doktor Losiak. – Mam nadzieję, że w ślad za tym uda się uruchomić w rożnych miejscach w Polsce warsztaty, prelekcje, wykłady.

Pomysłów mamy wiele i razem z Instytutem Muzykologii oraz Inicjatywą Społeczną “Coraz Głośniej” będziemy mogli intensywniej zwracać uwagę na pomijany medialnie i społecznie problem zanieczyszczenia hałasem.

– Profesjonalizacja działań oraz budowa odpowiedzialnej społecznie sieci partnerstw jest dla nas niezwykle ważna – mówi Prezeska Zarządu ORIONA, Anna Kiełb – Dzięki tej współpracy patrzymy bardziej optymistycznie w przyszłość w kontekście edukacji społecznej na ten ważny temat.

Problem hałasu dotyczy nas wszystkich. Szacuje się, że w samej Unii Europejskiej dochodzi do ponad 11000 przedwczesnych zgonów spowodowanych chorobą niedokrwienną serca. Zapraszamy do zapoznania się z:

Śledź nasz kanał na Telegramie

z materiałami niepublikowanymi na naszej stronie
blank

ORION.FM

Oficjalny kanał Youtube prowadzony przez ORION Organizację Społeczną. Pamiętajcie, aby subskrybować i być na bieżąco!
blank
ORION Organizacja Społeczna
ul. Hoża 86 lok. 410
00-682 Warszawa
Email: orionfm@yahoo.com
KRS: 0000499971
NIP: 7123285593
REGON: 061657570
Konto. Nest Bank:
92 2530 0008 2041 1071 3655 0001
Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY-NC-ND 4.0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.